Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Irem V).-Y fadfridog Thomas.

News
Cite
Share

Irem V).-Y fadfridog Thomas. Yi oedd yn ein bryd i sgrifennu ychydig ar I y Cymro ardderchog hwn hefyd. Mae son fod yr awdurdodau am ei symud. Yr ydym yn mawr obeithif, er m\vyn Cymru'n arben- nig, naa gwneir. Mae'r Cadtridog Thomas yn deall ei waith, yn deaH pen a chalon y Cymr<?, acmewn cydymdeimlad abuddiannau uchaf meibion ei genedl. Mae'r Cadfridog yn ddyn crefyddol, ac o gydymdeimlad digon eang i roi pob chwarae teg i bob enwad a sect a gynrychiclir yn y gwersylloedd fu dano. Clywsom lawer cwyn am swyddogion garw eu hiaith, di-baich i gretydd nen, os yn gref- yddol, yn sectol afresymol, ac yn ddiystyr o hawliau Ymneilltu-,vvr. Colled ddirfawr fyddai colJi'r Cadfridog Owen Thomas o fywyd gwersyHoedd Cymru, ac anoc d fai cael arall i lenwi ei le'n gySelyb iddo. Nis gwyddom ddim am yr hyn all iod tu cefn i'r a6n, ond gwyddom fod y Cadfridog wedi cychwyn mudisd mawr i gwrdd ag anghenicn jnilwyr Cymreig pan ddychwoir'nt o'r rhyiel. -0--

Ffetan y Gol.I

Advertising

Advertising