Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Irem V).-Y fadfridog Thomas.

Ffetan y Gol.I

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

NorthcliSe o'r dechreu a'i ir d ar sefydlu Militariaeth o'r un natur ag un Germani yn LIoegr, ac i fod yn rhan o'r Wladwria-gth. Ni chollodd gyBe/ ni phetrusodd tJdefnyddio pob moddion tuag at geisio sicrhau hynny. Cud afaidd undynbywhaeruiaaicymhel]ydd (rnotive) Mr .Lloyd George yw caethiwo'r werin i Filitariaeth Prwsiaidd ? Buasai felly'n (I adwneuo, ei hun, ac yn tynnu cwmwl gwaradwydd tros arwriaeth yr hwn a lafur- iodd, a ddieddefodd, ac a aberthodd fwy na Deb yn ei oas dros ryddid y wejin, y tiawd, y claf, a'r gorthrymedig. Hen aordd wael, annheilwng, o eiddo'r byd yw barnu'n bech- adur y neb a we10 \'mysg pechaduriaid. A naw wfft i A.G.G.- y Daily News! Yn ol ei addenad ef ei hun, bu'n euog o tmrfto ifarn condemmad ar Mr. Lloyd George gan mwyaf o furmuron cynteddau Ty'r CySredin, clebr clybiau, a'r cyNelyb, ao o ymddiddan cyfeiUgar y dywed iddo <<'di- gwydd rhwng y ddau ar tJdam\tain. Gwna lawer o wawd c ddychymyg a nwyd y Celt, a'n cydwiadwr tel enghraiSt ond ni fu dim mwy "8entimenial na chollfarnu dyn ar sail clebr cynteddau Senedd a chlybiau nac, yn sicr, ddim mwy anfoneddigaid'd na gwneuthur defnydd cyhoedd, er niwed i gyd-ddyn, o ymddiddan cyleillgar a phersonol. Tyb- lasom fod gwawdio'r "Oeltic Fringe" wedi marw a'i gladdu gydag Ardalydd Salisbury, ond dyma ir'n fyw, ae yn cMto, yn A.G.G." Yn ol y dyn hwn, y Sais fedd yr unig 6eM gwerth i'w godi yng nghanol Armagedon. Druan ohono Yr unig nod% edd ddymunol yn ei ail lythyr yw ei fod yn iwy cymedrol na'r cyntaf, ac yn teriynu—wedi'r eyian mewn gwahoddiad i Mr. Lloyd George ar iddo ddod. i'w helpu ef i aetlo'r rhyiel Honnodd y dyn hwn ei fod yn abl i g anted motive bywyd ein cydwiadwr, ac mai hunangar ydoedd. Hawdd haeru peth folly am gyd- ddyn, anodd ei brofi-anodd hefyd ei wrth- bron, canys mewnol yw. Ond mae cyhudd- iadau o'r fath yma'n bradychu dynoliaeth 'wael