Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

[No title]

Irem !."Y Senedd. I

Trent !!.-Brad y1 Ewyddetod.

! Irem tt!.-Cwymp Kut. !

News
Cite
Share

Irem tt!Cwymp Kut. Bim yw meddwl am gyilwr y Cadfridog Townshend a'i warchodlu dewr, wed,i agos i 450 o ddyddiau yn Kut, tan waTcha.p ""gan **y Tyrciaid. Mewn ystyr tHwrol, ac mewTt/cys- ylltiad a. sefyllfa gyffredinol y rhyfel, '*ym- ddangys, erbyn hyn, nad yw'r digwydd ond cymharol ddibwys ac mae'n ddiamheuol ddarfod i'r fyddin fechan hon ym Mesopota- mi & fed o gymorth iiiawr mewn maQnau eraill, yn enwedig i'r Rwsiaid. yn gymaint ag iddynt gadw byddin lawer iluosocach o'r Tyrciaid ya ol, AC feHy leihau grym y gwrth wynobiad yn y Caucasus neu Bersia. Dylid co So hefyd ddarfod i Townshend tuag wyth mis yn ol sicrhau oi amcan ma-wr cyntaf/ sef diogelu'r pibellau olew a'r rhai, mewn rhan, y cyBenwid ein L!yngea. Hawdd iawn beirn- iadu'r trefniadau tnilwrol t,ucefn i'r fyddm ardde?chog hon, a hawdd hofyd cyfeiliorni mown barn. Yrnddengys ar yr wyneb fet petal rhywun wedi n.othu'n ddifrifol, a phriodolir diofalwch a diSyg deall i'r awdur- dodau a a-nfonodd Townshend a byddin annigonol. Goreu y gwyr y rhai sydd yn gyfrifol, a chaiff pawb gy8e i wybod cyn hir. Gallesid tybio fod ArgiwyddcKitchener, yn anad neb, yn dea.11 anghenion yingyrch yn y wlad honno, ac iia fuasai cfe'n gwneuthur iiixv3- nag oedd raid ar antur. Ond y mae graddau o antur yn anhopgor niewn rhyfel mor eang a hwn. Rhaid co6o nad ar unwaith y casglodd y Prydeiniaid gryfderyn y Dwyrain Agos, ac nad allent, pan gychwynnodd byddin Townshend allan, Scrddio cynifer ag a lyn- I nont i bob pwrpas. Heblaw hynny hefyd. fe sicrhai Mr. Asquith ddarfod i gynifer o a.tgvf- ag y gellid ffordd iddynt gael en danfo' tua Kut ars tro bellach, end fod y llifogydd yn cyfyngu arnyut. Mae'n bur sicr y g'M-yntyllir peth ar y mater yn y Senedd cyn hir. Ein hunig g\'sur yn wyneb yr aberth n-ia" r a wnaed gan y Cadfridog Townshend a'i ddewrion, o Loegr ac India, yw y gw&sahaeth a gafodd y g\vledydd cynghreirio Idrwyddyat Gwyr pawb, bellach, ddarfod i Rwsia. aborthu byddinoedd yn eu hymosodiad cynt.p.f ar Germa,ai, or mwy i tynnu llawer o rym y gelyn o Ffrainc a Belgium. Ac to wRaeth Towis- hend both o'r un naturyn hf\l1eS a,nfal'wol Kut.

from !V.-Mr. Lloyd" SeoFge.'

Advertising