Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

[No title]

Irem !."Y Senedd. I

News
Cite
Share

Irem !Y Senedd. I Path newydd yn hanes Senedd Lloegr, o leiaf or cyn cof, fu cynnal ei gweithrediadau mewn Cylch Cyfrm, y gohebwyr tu allan, a'r aelodau tu fewn tan amod i gadw'r gyfrinach. Mawr fu'r dyfalu both a ddigwyddai yn nirgel. wch Ty'r CySredin, ac yroedd y chwilfrydedd i wybod yn debyg i eiddo plentyn am ddeall cyfrmach dr6r y gorchymynnwyd iddo beidio &'i hagor. Deollid fod y Llywodraoth wedi dod i gyd-ddealltwriaeth ar yr hyn a fygythiai ei dryHio, ac yr oedd hynny'n ollyngdod ttiawr i galon y w lad yn gySredinol. Da.eth y Liywodraeth allan o gwmwl ei dirgolwch a m6r ei hanawster yn gyfan hyd ygwyddom, ac Aistoddodd y Ty drachefn i drafod y Mesur Gorfod y cytunasaFr LIyw- odraetharno. Ond digwyddasaicyfnewldiad mawr ym meddwl yr aelodau wedi bod yn y drafodaeth ddirgel, canys gwelwyd nad oedd yn fodlon ar y Mesur tel yr oedd,—a'r hyn sy'n rhyfedd yw, nad oedd yn fodlon ar oi lymder, neu ar oedi gwnouthur cymhwysiad mwy cyHredinol ohono. A chyda hynny, bodlonodd y Llywodraeth iollwng y Mesur i'r Ilawr yn bur fuan a diseromoni. Ni wyddom yr holl gyfrmach sy tu cofn i hyn, ond ym- ddengys ddarfod i ffeithiau gael eu dadlennu i'r rhai a gaewyd yn y gyfeillach gyfrin a barodd iddynt gredu fod sefyllfa'r wlad yn y rhyfol yn gofyn cymaint ag y gellid ei grynhoi ynghyd, gynted y bo modd, mewn dynion a chyfarpar rhyfel: Nis gallwn ddyfalu am ddim rheswyn araU fel achos o'r fath newid agwedd cyNredinol ymysg y gwahanol bteid- iau, ac mor eydyn. Ond ceir goleuni pellach ar yr holl fater, o bosibi, cyn y cyhoeddir y n,bdia(la-Li hyn.

Trent !!.-Brad y1 Ewyddetod.

! Irem tt!.-Cwymp Kut. !

from !V.-Mr. Lloyd" SeoFge.'

Advertising