Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

GOSTEG.

News
Cite
Share

GOSTEG. fair am Bregeth.—Drwg gerxnyrn fod yn sanhosibl cael Ile i'r ysgrif. Liitb yr Hen fFas.-Y mae hon, sef o'r Llofft Stabal, ar tudal. 4, yn werth ei darllen, ac yn cadw chware teg campus i'r gweision ffermydd. J. Morgan, rltah.-Diolch am rifynnau'r Catnbrian--cyliooddiad glan a diddorol iawn ei gynnwys, ac arno ol dethol a golygu da, ac nid bwrw'r cwbl ddaw fel gwagu berfa. Y mae yma amryw bathau gwerth ou codi a'u dwyn dan lygad Cymry'r Hen Wlad. Yn y pwyslais y mae'r pwyth.—Ynglyn a'r bwyth a ddyiynnweh o'r bregeth,saf i'r bobl yma sydd newydd wybod fod gan- ddynt gydwybod "-un drom a than y burned ais ydyw; ond a ni'n adnabod y dyn a'i dywedodd,hawdd y crejwn mai nid yn y geir. iau yr oedd y pwyth yn gymaint ag yn y pwyslais crafog a'r elrychiad deifiol, canys y mae'r pregethwr poblogaidd hwnnw'n feistr ar oslef, a mwy yn ei oslef o'r hanner nag sydd yn ei eiriau. Y mae hi fel cyllell JEniog a'i Ilafn drwy Ich bywyd cyn ichwi gyfrif daa. Un arall medrus ddigyffelyb ar ollwng gvraed drwg o grefyddwyr grwgnachlyd oedd yr Hybarch Edward Mathews, Ewenni. Yr ydym yn edrych'ymlaen yn eiddgar am y •ofiantsy'n cael ei sgrifennu iddo gan y Parch. T. J. Morgan, yr Wyddgrug. Cymrwch amser i wneuthur un iawn, Mr. Morgan, a 8hofiwch roi'r stori honno am yr wningen a'r own (sef Cwn Annwn) yn y gyfrol. Ond ni fedrwch chwithau, er eich medrused, ddim rhoi oilwg a chuchiau Mathews yn y llyfr, na'r watwareg ddiangof honno a glywid yn ei oslef ac a araf rygnid uwchben beilchion a chwydd edigion ei gynulleidfaoedd. Bobl annwyl dyna'r myniawyd minioca'i flaen a rwygodd o-wigen wynt erioed. Atgof am yr hen FacQuie.—Diolch am y pwt llythyr a ddaeth yma echtoe oddiwrth Pwyma -un o'm hen gydweithwyr gynt pan gysodem mor fain ein gobrwy ar bapur sy bellach yn yr an fan a'i berchennog. Y mae'r llythyr yn fy stgoffa am hen gysodydd arall, hyn lawer na chwi, y cydweithiwn ag ef yn swyddfa'r p- 8- papur crefyddol a gyhoeddid yn Lerpwl pan ddeuthum i ymJ,'n llencyn cwta'i lodryn a llyweth yr olwg o'r wlad ers talm. MacQuie oedd ei enw melyn a sipsiwnaidd iawi ei liw a'i lygad, ond na chafodd neb ohonom wybod erioed o ble y daethai nag ymhlo'r oedd ei deoilu, os oedd iddo deulu. Lletyai gydag Iddewon ac a felltithiai y rhai hynny am eu d efod au bablaidd w rth funud io a degymu eu mintys crefyddol. Yr oedd yn ddyn tua'r trigain oed yma ar y pryd yn ddrang ei dymer a phigog iawn ei dafod fclawd ac anghynes yr olwg, cerpyn o siwt saiinlyd amdano a rhyw fotwm neu ddau yn d&l yr hen gleiriach od wrth ei gilydd. A rhyw ddau fotwm fydd yn dal cysodydd wrth ei gilydd bob amser bron. Fe ffroonai gymauit o snuff nos bod arogl hwnnw i'w glywed deirllath oddiwrtho a phe cawsid snapshot ohono'n cysodi ar ei eistedd, yn ei gwman ar ei stol, a'i draed yn ymyl ei drwyn," buasai'n edrych yn debycach i ddraenog nag i ddyn, ac yn llun gwerth ei gadw gan fy mrodyr yn y grefft gysodyddol. Fe hoffwn weld y cartwnydd medrus, T. Salisbury Jones Crewe, yn treio'i law ar lun o'r hen FacQuie, seiliedig ar y bras-bortreiad uchod. Ydych oh",i'n clywed, T.S. ? Orefydd a Chrintachnoydd.-Er mwyn ichwi ddallt, papur Saesneg enwad ol oedd yr hen P- S-, a'i berchennog—(un o Brotest- aniaid pengry' a chwilboeth Ulster)—yn gwisgo barf laes ac archoffeiriadol, &c yn sgrif- ennu pethau da a defosiynol iawn eu tdn yn ei nodion a'i lithoedd wythnosol, ond yn chwysu'r m6r allan o esgyrn ei weithwyr am y bripeya mwyaf gWarthus o gyflog. Ond pe t»uasai'n ysgrifennu eystfLI a Phaul, a phre- gethu oystal a Chrysostom, nid byth yr achubai f -enaid i pa ?, glemiwn wrth gysodi ei feddyliau am rhyw ddeuswllt y golofn yn lie dhweugain. Wyddoch chi beth, yr oedd ei aaniongradd yn ddr-wdod yn ein ffroenau, can- ys lie i ddarnlwgu dyn oedd y swyddfa, a dyddiau'r frechtan driagl a'r cap scotch oedd y dyddiau hynny i mi. Ac os iawn y cofiaf, -oni fu Bradlaugh'r anffyddiwr yn edliw yn y National Reformer mai'r papurau crefyddol oedd y rhai mwyaf crintach eu cyflog o holl bapurau'r deyrnas <' Sut bynnag, rhyw ddeu- -ddeg a phymtheg swllt oedd eitha'n henillion yn y Glondyke baradwysaidd honno ac os cyrhaeddid deunaw swÎlt. y fo'n gwarchod fe gawn hanner coron i'w gyrru i'r hen fam gartref. A hyn oil am gysodi pregethau, os gwelwch yn dda ond a'i helpo tua hanner hynny a enillai'r hen FacQuie druan, canys yr oedd ei gorffilyn wedi crino a'i fysedd wedi eamu nes fod yr esgyrn yn tremio arnoch drwy'i lewis mor foelion a chlogwy-iir Mig- neiit tua Thrawsfynydd. Ofnaf mai pinsied o snuff a bar a syeh oedd eithaf ei saig af, canys pe'ch clywsai'n cnoi tamaid go amheuthun, fe fedrei sbio mor ddeisyfol arnoch nes methu ohonoch beidio a'i ostyn yn ei grynswth iddo. A pheidiwch a chwei"- thin am ei be i na'i ddirmygu, canys yr oedd ynddo ddigon o allu a diwylliant, o dan pi siwt aeimlyd i gyd, i'ch baglu'n chwap mewn dadl, ac i beri i chwi sbio'n bur hurt a lloaidd pan yn methu gwybod sut i'w ateb. r Gael Pregeth i'w Gynhesu.-Ond at hyn yr wyfYll dod (1) Yr oedd yr hen feistr yn rhy gybyddlyd i odd ef tan inni yn y g weithty a chan fod cysodi'n waith mor llonydd, bydd- ai'r erepach ar ein bysedd a'n gliniau'n clecian yn ei gilydd ar hyd misoedd y gaeaf. Ac os oer nyni'r rhai ifanc a llawn o waed, pa mor oar a rhynllyd yr hen FacQuie, wrth rincian dannedd dan osod ei ddarn pregeth yn y gongl ? (2) Yr oedd pregeth, gw e ith Dr. Talmage, arfer a chyrraedd bob wythnos o Now York, sef proof printiedig at ei hail gy- hoeddi "yn ein pipur ni," Ac fe wyddoch am Talmage, maipregethwr eras a ffwrneislyd ydoaJd, ac arogl y brwmstan materol ar y rhan fwyaf o'i draethiadau. Agnostic go bell oedd yr hon FacQuie, ac wedi mynd yn fwy felly wrth gysodi pregothau am ddeuswllt y golofn ac un bore dydd Llun oerach na'r eyffredin, dyma bregeth Talmage yn cyrraedd o'r Gorllewin pregeth ar Uffern yd oedd, a HeU oedd oi phennawd mewn llythrennau Itreision. Dyna'r hen gysodydd yn llonni drwyddo a chan osod ei hun yn ei le ar ei otol i ddechreu ei elrysodi, Now we shall be warm at last! ebe'r hen ddraenog dwfn ei fewyslnis. I Awstralia yr hwyliodd toe wedyn ond diau ei fod ymhellach lawer na hynny ere blynyddoedd. Peidiwch chv-i na finnau a dogmateisio dim am ei gyflwr mynd a gwaith ein Gwneuthurwr oddiarno yw hynny, ac anghofio'r dan adnod honno, Efe a roddes bob barn i'r Mab."

I DYDPiAiSUR. lJ,í Æ"" )I.,l'.…

I Gyhoeddwyr y CymodI

Cymanfa Ganu Bedyddwyr Lerpwl…

Heddyw'r Bore I

Advertising

DAU TUPR AFON.