Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

..Ffetan y Gol.

rSTAFELL Y BEIRDO

O Lofft y Stabal.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

Coupon Rhad-Yowiriaeth (Peidier a'i holltila rhydd), BYDD I'A GKESHAM Fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House, Poultry LONDON. E.C. dalu P.100 (oan punt) i gynryobiolydd oyfreitbio a phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupon hwn, OB y bo iddo fo nea hi cael eu lladd yn hollol ao yn uniongyrohol drwy ddamwain o fewn y Deyrnas Gyfunol i dren unryw Gwmni Reilflordd, Tramcar, Omnibus, Cab, neu Geibyd Trwyddedig a LI(IG ya yr hwn y. bo'r daliwr yn cael ei gludo fel teithiwr tocyn a chlud, yn ddarostyngedig bob amser i'r amodau arbennig a ganlyn sydd i' ystyried fel rhan a chyfran o'r oytundeb- (a) Fod y marw'n digwydd o fewn deng niwrnod ar hugain wedi'r ddamwain (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeitlias M fewn saith niwrnod yn eu Prif Swyddfa 1ft Llundain (c fod y oyfryw dystiolaeth rea- ymol parth achos y farwolaeth yn cael .1 gyfiwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn; (d.) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd. enw arferol, cyn i'r ddamwain ddigwydd, ag ino yn y lie darparedig gogyfer a hynny (e) na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag no person parth mwy nag un coupon yn y papar hwn Da r un cyhoeddiad arall (f) na bo'r ya- wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonan tan ddeuddeg na thros-ddeg a thrigain mlwydd oed, ac a ddeil yn ddilys am saith niwrnod a 12 o'r gloch y dydd y i codir. Arwyddnod y Daliwr, rigfad S IfDanyagrifwyr, Raid i dderbynwyr cyson y papur hwn ddim arwyddo'r Coupon os ca r Ltymdeithas gwbi sicrwydd a phrawl.1 fod yn cttl au anfon Iddynt yn ddlfwlch,