Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

DRWY n GAD CAPLAN.1

Advertising

IAr ddaint v Gribin.

News
Cite
Share

I Ar ddaint v Gribin. Rh;vi pert eu pwyth o<<dd yr hen fwirdd. a dyma fel y sennod.d un ohonynt y Bala oblegid rhyw gam a gawsai yno Y Bala, lie bawa'n y byd—drwy gilydd. Drigolion gwrenwynllyd Llawn biiriaeth, afiaetli hefyd. Y giapiog gor sy'n glop i gyd. -< Y mae Mr. Simon Harris, Globe Street, Penarth, wedi cyrraedd y cant ot-)d ac yn cychwyn ei ail gant: yn gryfach nag y Cychwynnodd ei gyntaf. -9- -9- -9- Gwr pobiogaidd iawn gan oi gvd\ mladdwvr yw'r Capt. Hamlet Roberts, mab Dr. Evan Roberts, Pen y groes, Sir Gaerna"fon a fu'n ymgeisydd Undobol dros Fflii-it ac sydd nowydd gael dyrchafiad milwro] rywlo tua'r Aifft. Yr oodd gyda'r Frigad Gymreig yn Gallipoli. ac y mae'n bentewyn d.ewr a diangol o'r gyneuodig dan lawer tro. Nid oes dim o'r s wen cyn rho £ lresgar ynddo a dyna pam fod y bechgyn yn barod i wneud popeth iddo. Dim ond dau drosed.dwr oedd i ddod gor bron Ilys chwarter Sir Ddinbych y dydd o'r blaen, na dim un gerbron llys chwarter Mon ym Miwmaris. le, hen wlad go lan yw hi, o ran pechodau rhyfygus ond mewn lly's uwch y daw ei phethau gwaelaf i'r golwg. -9- Gadawodd Mr. Thos. Rowlands, fferm yr, Hendy, Llanfair P.G., Mon, f 101. 175 o'i ol. -9- Y MAE'r Parch. G. H. Havard, M.A.,B.D., Rhyl, wedi cael galwad i fugeilio eglwys Lady Huntingdon yn Nhalgarth. Os el i'r De, bydd yn golled i Fethodistiaeth Dyffryn Clwyd am un o'i wyr goreu a galluocaf, Y f,th lu o feddyliau am Howel Harris ac eraill o gewri'rDiwygiad sy'n hongian wrtliTalgartli -enw cu Y mao'r Cadfridog Jones Vaughan, Tyddyn Llwydyn, Pwllheli, wedi marw, yn dair ar ddeg a thrigain oed. ?Iab ydoedd. i'r diwedd ar Canon Jones, Bangor, ac yn y Fyddin ers hanner canrif, gan mwyaf yn yr Ind ia, ac oedd yn swyddog ieuanc pan yn ymladd ynghanol cynddaredd yr Indian Mutiny, pan oedd dannedd y mynyddWyr duon yn sgloinio mor ellyllig wrth wanu'r Prydeiiiaid. Yr oodd y Cadfridog yn C.B., ac wedi ennill y D.S.O. Efe a clrefnodd y Pageant digyffelyb o dywys- ogion yr India adeg ymweliad y Brenin Edward yno pan yn Dywysog Cymru. Y mae meichiafon Eisteddfod Bangor wedi ymddwyn yn anrhydeddus a thalu pob dimai o ddyled yr Wyl Genedlaethol fis Awst di- waddaf. Trefnu Meichiau cvn bod dyled," ie, a thalu'n ddirwgnach pan ddaeth dofyd— gwaith caletach o lawer. Da clywed fod y Parch. Thos. Chas. Williams, M.A., wedi gwella digon i ail esgyn i'w bulpud. hoff yn y Borth. A gwell ganddo ddringo grisieu hwnnw n .'r un grLiau arall. -0 "Cynhitwch ymhopeth arall os rhaid hynny ond am eich bywyd, peidiwch a chynhilo yn addysg y plant, boed clem y rhyfel y peth y bo hi," ebe Arglwydd Sheffield wrth rannu'r gwobrwyon yn Ysgol Sir Girree- sam ddydd Gwener diwaddaf. Nowydd da oedd gan Gydbwyllgor Hedd- geidwadol Sir Ddinbych i'w ddy wed yd yn eu cyfarfod chwarterol yr wythnos ddiweddaf, sef fod meddwdod wedi lleihau yn y Sir- Pa hyd yrhaid inni aros i weld ein gwlad druan wedi dod yn ddigon iach a moesol i osod ei sawdl drom ar wegil marw'r Sarff felltigaid hon ? Bu Mr. G. H. Ellis, Pen y Mount, Llan Ffes- tiniog, farw ddydd Iau diwedd if, yn saith a thrigain oed. Efe oedd uchel siryf Meirion yn 1905; efe oedd piau chwareli Duffws ei hun i gyd, a chanddo gryn lawer i'w ddweyd hefyd wrth amryw o ehwareli eraill yr ardal. -0- Y mae cyfarfod mawr cyhoeddus i'w gynnal ym Mhorthmadog, Ebrill yr 28ain, i edrych beth a tllir ei wneuthur i sbardynu'r fasnach lechi, sy mor farw ers blynyddoedd bellach. Bydd yno feistri a gweithwyr, cyn- rychiolwyr y ffyrdd haearn, aelodau seneddol a gwyr amlycaf yr ardaloedd. Mor chwith gweld cei gwag a distaw Porthmadog rhagor fyddai yn nydd anterth y chwareli, pan oedd hyfryd swn y malu a'r llwytho i'w glywed, a'r llongau'n mynd a cheubal y Moelwyn a'r Manod i bedwar ban byd. Hai lwo y daw'r hen swn yn ol,ac na welir dim rhagor o gynhiteikfu gwair ar waelod ei dociau. Dyma'r geirieu oedd ar y dabled goffa i yswairi hoff Penarddlag a ddadorchuddiwyd yn yr eglwys honno ddydd Iau diweddaf :— To the Glory of God. And to remember a Gallant Soldier, pure in heart and ever loyal to duty, worthy of the honoured name he bore, WILLIAM GLYNNE CHARLES GLADSTONE, Lieutenant Royal Welsh Fusiliers, Lord-Lieutenant of the County of Flint, Member of Parliament. The Holy Rood above this Chancel Arch was restored by his Mother and Sisters, while by his Tenants and many friends from far and near the Gladstone Wards of the Chester Royal Infirmary were dedicated to the memory of the young Squire of Hawarden, who wrote in wol and wrought in deeds in the trenches in France his life's own best motto "It is not the length of existence that counts, but what is achieved during that existence, however short." Less than thirty years-but crowned with the love than which no man hath greater, he laid down his life for his friends near Laventie, April 13th, 1915. He was a veray parfit gen til Knyghte." God Reste his Soule. A da dros ben oedd y deyrnged a dalodd Esgob Llanelwy iddo wrth ddadorchuddio. Bu'r Proff. Fleure, Aberystwyth, yn annerch y Cymrodorion yn Llundain nos Iau ddiwaddaf ar Ancient Wales. Anthropological Evidences. Dyma un sylw :— Ar hyd glan m6r Cymru, cewch fod y bobl gan mwyaf yn llydan eu pennau a du eu gwallt, yn enwedig ar hyd sir Benfro a Morgannwg. O'r Bala a'r wlad hyd yr Abermaw a Thowyn y daw'r dynion talaf a goleuaf eu gwallt, a'u pennau'n llydain a chrwn, tebyg i'r diweddar Tom Ellis annwyl. -401- Y mae'r Lieut. G. Morgan-Owe i, mab ieuengaf Llwyn Derw, Llandinam, wedi cael ei ladd yn y rhyfel. Y mae dau frawd iddo yn y Fyddin-yr hynaf, Capt. Morgan-Owen, enwog fel ciciwr y bel, wedi dychwelyd adref yn wael o'r Mediterranean a'r ail, Major Gethin Morgan-Owen, wedi cael y D.S.O. am ei ddewrder yn Gallipoli. -.0- Bu Mr. Goorge Brymer farw yng Nghaer- narfon, yn un ar ddeg a phactwar ugain oed. Brod or ydoedd o Garn Dolbenmaen. Symud odd yn gynnar i Flaenau Ffestiniog, lie y tyfodd ei fusnes drapery'n gyfiym. ac yr ym- neilltuodd yn 1887. Dygwyd y busnes ym mlaen wedi hynny gan ei farch. Mab iddo yw Mr. Geo. Brymer (Brymer & Da vies), Caernarfon, ldUrs. Beale (Llanberis) yn ferch iddo. '9 Dirwywyd rhes o blant Rhostryfan a'r Waen Fawr yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn diweddaf am ffaglu eithin hyd y ffriddoedd. Goddeithio ydyw un o'r pethau goreu gan blant y wlad, ac yn demtasiwn fawr iddynt gychwyn y tan ar awel o wynt er mwyn sbio ar y fflamau'n estyn eu tafodau i'r entrych' Credid mtt i'r Capten Sam Roberts-a fu farw'rfvyth'los ddiweddaf yn y Groeslon, ger Pen y groes—oedd yr olaf yr fy NO longwyr yr Alabama enwog, a adeiladwyd yn Yard Laird, Birkenhead, adeg y rhyfel cartrefol rhwng De a Gogledd America, ac a wnaeth y fath enw iddi ei hun fel pirate ship yn erbyn y Taleith- iau'r adeg honno. Yr oedd Roberts yn dair a phedwar ugain oed, ac yn byw ar bensiwn yr hen a thrugaredd ei gymdogion. Hwyliodd o Melbourne adeg y rhyfel liwnnw daliwyd y Hong yr oedd ynddi gan yr Alabama cymer- wyd ef a phedwar Cymro arall (John Roberts, Traeth Coch Thos. Williams a Lieut. Morris Caernarfoii a Hughes, Caergybi) yn gar- charorion. Ar ei bwrdd y buont am wythe nosau mewn heiyrn ond pan eu gollyngwyd o'u cadwyni, ymunasayit a'i chriw, a buont arni am dri mis ar ddeg, gan ddianc oddiwrthi yn Capetown. Hen longau a he i ymladd-wyr y dyddiau gynt oedd piau hi o lawer gan yr hen forwr, a Twt oedd ei air am arwein- yddion diweddar y Llynges e 'r Fyddin. Pe buasaiNapoleon a Nelson yn fyw heddy w, nid fel yma y buasai hi ar Loegr," ebe'r hen rychor wrth falu ei gatiad nesaf. -0- Diangodd pedwar o Germaniaid y Fron Goch, uwchben y Bala, o'u caethiweo mawr fu'r hel a'r curo twmpathau amdanynt; ac fe'u daliwyd ar ffriddoedd Llandegla-yn -Ial brynhawn dydd Sadwrn diwaddaf, un ohonynt yn balff dwy lath a chwe troedfedd o daldra, a'r lleill rywbeth yn debyg i chwi a finnau, ond eu bod yn madru sgyrnygu'n hyllach a sbio'n fwy dan eu cuwch. Dyma'r naw dewisedig gan y Llvwodracth i edrych ifewn i drefniadau r gwaith Prifysgol Cymru a'i thri coleg cenedlaethol, a chwilio ymha ffordd y gellir gwella pethau gyda golwg ar gyfansoddiad, swyddogaeth, a galluoedd y Brifysgol a'i thri choleg :— Y Gw'r Anrhyd. Argl. Haldare, O.M., K.T., F.R.S., Ll. D. (Cadeirydd). Proff. W. H. Bregg, F.R.S., M.A., D.So. Quain Professor of Physics in the Univers-, ity of London Yr Anrhyd. W. N. Bruce, C.B., Bwrdd Addysg Syr Owen M. Edwards, M.A. W. H. Hadow, Ysw., M.A., D.Mus., Prifathro Armstrong College, Newcpstle. A. D. Hall, Ysw., M.A., F.R.S., Dirprwvwr dan y Development Act. Syr Henrv Jones, M.A., Ll.D., D.Litt. Syr William Osier, Bart., F.R.S., M.D., D.Se., Ll.D., D.C.L., Rhydychen. Miss Emily, Penrose, M.A., Prifathro Somer- ville College, Rhydychen

Advertising