Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

DAU TUPR AFON.

| m CA!10dt ym Manceinion.

—f O'—■—1 Clep y Clawdd

News
Cite
Share

—f O'—■— Clep y Clawdd I sef Clawdd Offa i I [GAN YR HUTYN.] PWY BIAU'R WASGOD ?-Dymv, brob- lom sydd wodi trechu llys Gwraig Sam yr wythnos ddiweddaf. Dywed.ai mam mai eiddo ei mab oed d. Dy w ed march was taf arn dy'r drof taw ei eiddo of oedd, ac i'r fam ou dryn yn lladradaidd o'r lie. DyWododd y fam oi bod wedi gwystlo cyn hyn y rholyw o'r dillad, ac nad oedd ond y wasgodyn wed dill. Dangosodd y tocynau i gadarnhau, a dygw^ y siaced. a'r llodrau i'r llys. Methodd. y llys wiioud dim o'r poth. Erfy i ;iasant am by thof- nos o egwyl i ystyriod y path or cael goleuni pollach ar y mater. Cymer y Clawdd gryn ddidd.ord.ob yn y peth mae'r wasgod. yng nghog pawb Be ydi moddwl y bachgen, sydd filwr, fod ei draed. yn y trench, ond. ei lodrau yn y llys ? Mae wedi ennill pythefnos o anfarwoldeb eisys trwy ohiriad y llys. Pos—Pwy biau'r wasgod ? Y CYNGHERDDAU.-Mao dau fath ar gyngherddau tua'r Clawdd yma sydd yn boblogp,idcl. iawn, sof yvvr rho. iny cyngherdd- au adloniant y milwyr sydd gartref, a chyng- herddau dedwyddweh y milwyr sydd oddi- cartref. Ceir llawer o'r d.dau fath, a rhaid dwayd mai poblogaidd Üwn ydynt. Bu un o'r math olaf yma'n llwyddiannus tros be-i ym Mynydd Seion, y Ponciau, yr Wythnos ddi- woddaf. LlyWyddwyd. yn llawen gan yr hyfwy i wr, y Parch. E. Mitchell, a gwnaed elw da heblaw mnynhau, cyfarfod swynol. Nid. anghofir y milwyr mwnt yn un lie. YR EUOG YN EISTEDD MEWN BARN. -Condoinniwyd priffyrdd y Clawdd yma yr wythnos ddiweddaf, gan Glwb yr Automobiles, a phenderfynwyd anfon llythyr o brotest i surveyor y Sir—sef swydd Dinbych. Ond atolwg, os naa yw 'r heolydd y poth dais- gwylid iddynt fod, wrth ddrws pwy y gorwedd y bai ? O lid y modur sydd y i eu dryllio a'u darnio ? Pa hawl sydd gan y criminal hwn i eistedd mown barn ? Mae ei hanes yn dr8- fflith gan dro.odclau, a'i ol wyn ion yn goch gan waed. fforddolion diniwed hen ac ieuanc, gwragodd a phlant. Mae wedi dod yn adeg i waoddi We wrth y rhuthrfaroh ffrochboch hwn Hynny a lesha y ffyrdd, ac a wna eu rhodio eto yn hyfryd megis cynt. AMAETHDAI'R CLAWDD.—Mae cyf- newidiadau mawrion ar ddigwydd, o bobtu'r Clawdd yma. Mae amaethdai lawer ar fynd o dan forthWyl yr arwerthwr. Gwelir ar y llochres Maes Gwyr., Llay Hall Farm, Stretton Hall, y Waen, Bwlehgwyn Plas Annie, Wyddgrug Llan Green, Gresford Pick Hill, Bargor is y coed Ty'n Dwr Hall, Llangollen Tithe Farm, Llanfynydd Chap- el House, Is y coed. Rhyfedd fol y mae'r Rhyfal yn gwneud y fath gyfnewidiadau. Hwyrach fod hon yn adeg go dda i ad-drefnu pethau mewn ystyr amaethyddol. Ni syn- wn ni ddim glywed fod y Clawdd ei hun ar worth ryw ddyrid. MILITAREISIO CY-MRU.-Dyma beth newydd yn hanes ein gwlad yw'r ysbryd Militaraidd a wthir arni'r dyddiau hyn. Dywed y Glep fod un Seneduwr am gael Cadet Corps i Gymru. Beth ydi Cadet Corps ? Wel, byddin hunangynhaliol. Gol- yga hyn dreth arall i ddwyn i mown i fywyd Cymreig yr hyn sydd yn groes ar ei hysbryd. Yn awr y mae'r amser i brotestio. Ffurfir Cadet Corps ymhlith y bechgyn i amcanion milwrol. Nid i hyn yr anfonwyd y llanciau i'r ysgol. Treisir ysbryd addysg yr hwn sydd er heddwch ac adeiladaeth, gan ei wneud yn llawforwyn Milwriaeth a Thrais. Yr hyn sydd yn fwyaf gresynus yw fod rhaio'n prif ddynion, y craffaf a'r duwiolaf, wed.i eu dallu a'u dal gan y cyfrwysbeth bydol a chnawdol hwn. Dywedwyd ar ddechreu'r Rhyfel mat hwn oedd i fod yr olaf o'r brwydrau, gan roi terfyn ar ryfeloedd. am byth. Ni sonnir am hynny yn awr, ond paratoir yr oes sydd yn codi 3.r gyfer ymrafael, trwy feithrin ymhob ffordd yr ysbryd n-iilwrol. Codwn, Gymry I Dyma frwydr fwy yn ein hwynebu. EISTEDDFODAU'R RHOS. Mae'r Rhos yn fagwrfa llenorion, cantorion a chel, Ceidw i fyny ei henw. Nid oes baid ar ei heisteddfodau. Cyrihaliwyd dwy neu d^ir yr wythnos o'r blaen. Llwyddiannus uwchlaw'r disgwVl oeddynt; ac er yr hwyl, yr oedd hir&eth ym mynwes pawb ymron am y bech- gyn oedd oddicartref ar faes yr Armagedon. lawn o beth fai cael eisteddfod fawr ar ddyfod- iad y bechgyn gartref, a'i ge.hV"n Eisteddfod y Croeso caiu croeso, barddoni croeso, ac yn y blaen. Fe wyddis sut i wneud hyn yn y Rhos. Mae i'r Parchedigion Piter Preis a Wyn Defis ganmolieoth fawr am eu cefnog- aoth a'u help i'r eisteddfodau hyn, heblaw'r llu ffyddloniaid a fu yn eu cynorthwyo mor bybyr. Megir hefyd dan gronglwyd glyd y Parch. Wyn Dyfls aelwydaid o lewion meWIl llên a chan.Cipiodd eu enethod pert wobrau yn yn fa ge .eidiau. Cydradd a'r tad yw'r fam yn hyn. CONFFYRMASIWN.—Mi fydda i y-i hoffi clywed hanes Conffyrmio pobl y Clawdd yma. Y Nefoedd a wyr fod digon o angen. Conffyrmiwyd rhyw drichant yn Eglwys y Plwyf yng Ngwrecsam pa Sul. Piti na fai chwaneg. Mae angen Conffyrmio miloedd, nid tri chant. Be di trichant ? Mae Ym- neilltuwyr y dref yn conffyrmio cannoedd bob wythros yn eu seiadau a'u eyfejllachau D/ma beth ydi conffyrmio-y conffyrmio eyson, tawel a phreifat. Mae rhyw unwaith neu ddwy mewn blwvddyn yn golchi allan, oblegidy mae'r Gwr Drwg yn ein conffyrmio i'w bwrpas ei hun bob dydd. Er hynny, da gweled Eglwys Loegr wedi cael gafael ar drichant am dro. Bendith v Nef arnynt! GOLIATH BRYMBO.-Dywed Y Glep mai Jack Shone o Frymbo ydyw'r milwr praffaf yn rhengoedd Cai fxla. Nid mantais i Jack yw ei fod yn gymairt o faint, ond man- tais y gelyn. Bydd ei ddiogelwch yn ei waith yn myr.ed ar ei liniau i ymladd, rhag iddo fod yn fare i'r sniper. Ar y ddeulin y mae diogel- weh a goruchafiaeth, filwyr annwyl, prun bynnag ai Bantams ynteu Cewri ydych. Swat down, Tomrrij YR YSGOLION A'R MEPYS.-Mae I wyllgor Llafur a Masnach wedi rhoi rhybudd i Bwyllgor Addysg y dref nag ydynt i ganiatau j'r plant o'r ysgolion fynd i'r caeau i gasglu mefys. Diogolwch y plant sydd ganddynt mewn golwg. Hefyd, mae gan y pwyllgor hwn air i'w ddwoyd yngly 1 a staffio'r ysgolion. Nid doeth, meddent, anfon athrawon y plant- os i hyfforddi'r plant. Diogelwch addysg sydd mewn golwg. Pam na wneir y Pwyllgor Llafur yn Bwyllgor Addysg ? Byddent- yn sicr o wneud cyfnewidiadau mawrion, a hwyrach er gwell; o'r hyn lleiaf, nis gallasent fod fawr gwaeth. GARDD A GLOFA.Dau both tra gwa- hanol i'w gilydd mewn llawer pwynt yw y rhain, ond. angenraid y naill a'r llkll. Mae glofoydd y Clawdd, er mor llesol, yn ysbeilio y wlad brydferth o'i haddurn cynhefin. I gyf- arfod i hyn, ad oiloclir yn awr ard d -dd in aso odd (Garden Cities) o fewn cyrraodd y glofeydd. Ceir un eisys rhwng Gresffordd a Gwrecsam, a sonnir am gychwyn un arall yn ddiymdroi tw:r Llai, o fown cyrraedd gwaith glo mawr newydd y Llay Main. Bydd hyn yn gaffael- iad rnawr i'r trigolion. Mae prindor tai y ffordd yma yn peri fod yma lawer yn byw ar draws ei gilydd fel pe bae mewn llawer ty. Ond, atolwg, beth ollir ei wneud o'r hen 10000.0. anaddurn, megis Brymbo, Lodge, South Sea, Ponciau, Rhos, etc. ? Mr,o'r rhain yn warth i wareiddiad. Gollid adgy w'eirio a phrydferthu y lleoedd hyn po'r eid ati, a dylid gwneud. Pwy ysinuda yn y mater ? Dyngarwr fydd, pwy bynnag fo. AC NI CHAEDI EF.—Ehed.odd Samwel Jones, y Gwersyllt, ymaith yr wythnos ddi- weddaf, gan adael ond yr hyn oedd farwol ohono. Bydd colled ar ei ol-oblegid cy- mydog heddychol a thawel oedd. Efe yn un o bregethwyr lleol mwyaf poblogaidd y Gylchdaith. Yr oedd yn tanio cynulleidfa- oedd a'i hwyl. Mawr ood.d y galw amdano, ac yr oedd yntau'n ddiflino yn y gwaith. Cerddai ar y Sul ar ol w'ythnos o lafur caled i gyrrion pollaf y Gylchdaith, a phregethafn ami dair gwaith, gan ddychwolyd gartref yn hwyr yr un nos. Adnabyddid. of y 1 ami wrth yr enw John Ifans bach," ar ol y Parch John Evans, Eglwysbach, y fath oodcl oi danboidrWydd a'i boblognvydd. Tawel hun i'r gweithiwr difefl. Nodded y Nof ar ei ddwy ferch mae un ohonynt yma yn y Rhos,-Mrs. Evans. Claddwyd ei weddillion ddydd Gwener ym mynwent Pont y Bleddyn. Daoth lluaws ynghyd, ac amryw o bregethwyr a gwoinidogion y Gylchdaith,

Advertising