Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

DAU TUPR AFON.

News
Cite
Share

ORIELA WR A.L ULV.-Y mae Mrs. Thos Williams, Siop y Rhos. Treuddyn, wodi cefnu pob afiechyd. Chwith meddwl na cheir ei chared igrwvd.d p,'j chroeso mwy. Ebrill y 3ydd. yn 94 oed. cled.did Mrs. Mary Jones, St. Helens Coed. 11^i gynt, ym mynwent Pont y bleutddyn. Ebrill y 6ed, ym Mwcle, hyrdd- iodd modur Gwen Mountfort, morch Arthur Mountfort, i fyd. tragwyddol. Damwain brudd. iawn. A'r rhyfeddod yw, rid fod cvnifer o i blant ym Mwclo, ond fod cyn ileied oher- wydd Y mvo y llu rhioni yn gadael gofal eu plant, yn nr.turiol ac vsbrydol, i bftwb ond iddynt hwy eu hllnÚn. Ebrill y 4-ydcl. cyn- helid oec1.fn goffa filwrol yn eghvys Sant Mathew, Bwdo, ac un d.dienaid iawn oedd. Ysbry(l, y Poth Byw" yn brin iawn yno, ond digon o ysbryd defodneth. Yr hyn a dynnodd sylw rhai yno oedd, y person yn gwod.dio dros ens, id. y marw. Pair dull y bobl y dyddiau hyn o dreulio'r Saboth i rni ofyn, A yw Satrm yn ymrithio yn angel goleuni o hyd ? Ymae'n beryglus iawn yn oi wisg a'i liw ei hun, ond yn beryclach p.c yn fwy o Satan pan yn ymrith to'n angel goleuni. Ym Mwcle, Ebrill yr ail. ar ol yr od.fouon nos Sul, caed (iarlitli lusernol tr Dr. Livingstone, yn y Plas Darhmi3«, a ehaneuon gan Miss Kate Peters 3 Mr. D. Hayes. Tybed a yw'r pre- gethau a bregithir yn cael chwarae teg Gw-r prysur iawn yw'r Parch. G. Parry Will- iams, M. A., yr Wyddgrug y dydd lau olaf o Fa wrth, beirniadai'r canu mown eisteddfod, yn Ninbyeh Ebrill 1, gwnai'r un gwaith gyda'r Parch. Thos. Morgan, yn eisteddfod y Gobeithluoedd yn Nhroffynnon. Yr un dyddiau, beirniadai gannoodd o ymgeiswyr ArhoJiad Sirol C.M. Manceinion, a Henadur- iaeth Lancaster, Caer, a Fflint, etc. Ac ar ben hyn y'nii,,e'n un o ymwelwyr eglwysig y dosbarth. Os vmdoift gweinidog i waith y Deymas Dragwyd.dol yn ei opngcler, bran iawn y caiff beth wmbredd o waith o'r tuallan i gylch ei eglwys ei hun. Cynhaliodd Gobeithlu M.C. y Mynydd Isaf ei gyfarfod dibennu'r tymor, Ebrill y 6ed. Gofalwvd yn vstod y gaeaf gan y Parch. J. H. Williams, Mrs. J. H. Williams, Misses M. Lloyd Jones ac Enicl. Jones. Diolch yn fawr i Disgybl am ei lith ar v pulpud yn Y BRYTHON- yn sicr, y mao'n deall ystad pethsuyn glir iawn. Aed ymlr.en.-Didryfydd O'R HEN SIR, SEPSIS FON.—Yn Llanddeusant, y dydd o'r blaen, pend.erfyn- odd yr ynadon gau drws y Bull Inn, a fu'n agored cyhyd. Bu tipyn o ymgiprys cyn rhoi'r allwed.d. yn y clo.Ni cheid ym Mon dant. beroitidirch ei sain nag eiddo Mr. Tom Davios, Bryrelwa, Caergybi cantor ieuanc campus, a wolid yn fynych ar lwyfan cerdd, ac a enillodd y llawryf mown llawer gornest galed. Yn ddim ond un ar hugain oed, a'r gan ar hanner ei chanu yn tewi, A bro Pon- gamodd a'i thant yn lleddf, o golli gwraig ieuanc na welwyd ei mwynach yn unman— priod Mr. Walter Rowlands, Beddwgan, yn ddim ond pump ar hugain oed. Trwm gweld ei phriddo ym Mhentraeth ar y dydd cyntaf o Ebrill. A chanddi ddeufrawd yn y ffrynt yn Mr inc. Ac yng Nghemn,es, ddydd Iau diwoddaf, gwelwyd rhoddi i'w hun olaf Edward Thomas, gwr ieuanc o forwr o'r fro, wed.i cystudd trwm. Nid oedd ond. newydd briodi, ac wedi gwnoud. einyth yn gysurus ym Moelfre yn unol a'i ddymur iad, rhoed of yn t. i arch yn ei ddillad goreu. -Did(1.0rwyd cynhulliad cryf yn Eglwys Dewi Sant, C2,ergeiliog, nos Wener, gan Caerwyn, Llangefni, ag anerchiad fires ar (Jrefydd a Phrydrerthwch." Hwdiwch fy nghan punt ebe'r Parch. Owen Owens, Llanelwy, wrth hen eglwys ei faboed. yn y "Gaerwen, a chorlan bresonnol y Parch. Thom- as Evans (M.C.) dvna rodd d.eilwng i goffe. ei rieni o'r Ysgubor Lwyd vno.-Un- arall o fysg y lluaws a aethai'n aborth i'r Rhyfel ydoedd. y Private J. Jones, Erw Cottages, Caergybi. A thristed meddwl i'w dad golli ei fywyd ar y Tarra. Ac ym Mhorthaethwy, gwelwyd angladd milwr, sof Mr. James Jones, Cambrian Road, yn mynd heibio i Glanadda, Bangor. Cafodd. annwyd. yn Kinmol Pare, a dfi,tblygodd. yn pneumonia. Yr oedd sein- dorf y Clio vn bresennol, a gosgordd. o'i gvd- filwyr. Braw mawr i fro d.digynnwrf Pen graig wen ood.d marw un o wyr blaenaf y cylch, ac un o gymeriadau cadarnaf enwad y Bedyddwyr, sof Mr. David. Jones, y blawdiwr adnt".b,(I.rlus. Ac vng nghapel Glanrafon bydd colled ddifrifol amdano. gan mor ddefn- yddiol ydoedd yno. Bu'n ddechreuwr canu yno am flynyddoedd meithion, ac yn ddiacon gweithgar. Efe'n dad i Mr. J. Jones, Rhian- va,Amlwch, acyntmi,fel eidad, vn un o flaen- oriaid amlvcaf ei ggpel a'i on wad. A chyd 1 Haw, derbvniol a llwyddiannus iawn yw gweinidogaeth y Parch. E. Pritchard., Salem (B) vno. Balch oeddvm o'i gvfarfod, ac hefvd gwrdd a<r afengyIvdct mw^af mwvnber Ind.epond.ia y Sir, v Parch. T. Eva-)s, Carmel (A.), brawd v T)i,.tripreli Drlo etor Owen Evr.- s, Lor pwl.-Prin y ceir yr un fam ym Mon a roed fwv o fechgyn dros ei gwlad na Mrs. Jones, Gwvnfryn, Benllech tri mab ganddi yn y fyddin dau adawodd swvddfa'r bane am laid y ffosydd, ac un wedi ei ddvrchafu'n sec.-lifft. Hefyd hanner brawd iddynt yn iago'r khaki. Y Parch. W. Llewelyn Lloyd a bregethai mor afaelgar ym mhulpud y Capel Mawr, Amlwch, y Saboth diweddaf, a'r capel dan ei sang.-Yng nghwrdd chw artery Wesleaid vng Nghaergybi hvsbvswyd fod cronfa goffa'r Parch. W. Lloyd Davies yn tyfu, a Bethel (W.) wedi cyfrarnu oddeutu pum punt ar hugain ei hun. Efe'n wr rhagorol, ac a gad wmcl noswvl yn rhy gynnar o lawer gan ei enwad a'i wlp.d.- A dyna nèwydd adaenoddddwvsterdrosbob calon yn Llanr erch y medd oedd clywed am farw y Capt. Tegerin Hughes, Bryncuhelvn, ar faes y gWaed yn Ffrainc. Gadawodd fam weddw, a brodyr a chwiorydd. Dvwedir na fagodd Cymru mo'i ablach na'i ddewrach fel milwr; maddai ar dalertau disglair, yn ffefryn gan bawb, ac yn ddim ond pump ar hugain oed. Tegerin y bardd yn ewy thr iddo. Ddvdd Llun yr wvthnos hon, cynhelid cynhadlodd fawr ym Moriah (M.C.), Llangefni, i drafoct cwestiwn y ddiod felltigaid-Ergyd drom i'r hen Sir, ac i lawer cydnabod yn ninas Y BRYTHON, oedd angau di-ddisgwyl Treflyn o Gaorgvbi. Efe'n englynydd tlws, acyn awenydd pert. Hoffid ei glee a'i daraw- iadau dvmunol yn fawr. Yr oedd oddeutu tair a thrigain oed. Bwlch mawr fydd o'i ol ymmyWvd y dref, acymmyd y beirdd. Pryd- ferth iawn ydyw'r blodouglwmpor a rodd- odd ei gyfaill a'i gymydog agos R. M6n ar ei goffa, ac hefyd eiddo Caerwyn.-Llygad Agored. s.

| m CA!10dt ym Manceinion.

—f O'—■—1 Clep y Clawdd

Advertising