Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Homili'r Groglith a'r Pasg…

Basgedaid olp Wlad.I

News
Cite
Share

Basgedaid olp Wlad. COFOOLOFN ALAFON.—Mr. a Mrs. J. G. Rowlands, Princes park, Liverpool, X Mrs. Gildas Jones, Oxton, Lerpwl, ;EIJI/ Mrs. Wi,liams, Glen view, Bangor, £ 111 Mr. Owen Owen, Carmen villa, Abertawe, £ 1 /I Syr Henry Lewis, Bangor, 10/6; Mr. R. Wyni Roberts, Caernarfon, 1016; Mr. D. Edwards, Waterloo house, Caernarfon, 10/6(; Mr. T. W. Williams, Gwynfa, Penygroes, 5/ ynghyda swm o ardal Ysgoldy, 13 /6. Derbynnir cyfraniadau dros v pwyllgorgan Owen J. Jones, Minffordd, Penisa'rwaeri IThos. Hughes, Y.H., Sunny Side, Caernarfon R. O. Williams, Ysgoldy, Cwmyglo, Caemarfon. .1 BETHESDA.- Y dydd bu'r Athro Ifor Williams, M.A., Bangor, yn Ysgol y Cefnfaes, yn agor Llyfrgell Gymraeg i'r ysgol, a chafwyd araith addysgiadol ganddo i'r plant ar y pwysigrwydd iddynt gofio'u gwlad a'u hiaith a darllen llyfrau Cymraeg a phoidio Syrio a thyrarn cap i Sais am ei fod yn Sais. Canodd y plant yn swynol i'r athro am ei araith, a chafwyd gair gan rai o'r rheolwyr, yn dangos i'r plant enghraifft teg yn !Mr. Williams o Gymro wedi cyrraeJd safle anrhyd ojdus ym myd addysg, trWy anawsterau ma,r.- Y mae Lieut. Oscar Hughes, Glan Ogwen, adref o'r rhyfel, wedi bod yn rhai o'r brwydrau poethaf, ond heb yr un anaf a Mr. G. Williams, Metropolitan Bank, yntau hofyd wodi gweled brWydro ac wedilei ddvrchafu yn Lieut.—Min Ogwen. MR. R. BENJAMIN EVANS, BRON ARFON, LLANLLEGHID.—Brawychwyd yr holl ardal fore dydd Iau diweddaf, gan y newydd am farwolaeth ddisyfyd y brawd uchod. Ndi oedd brawd prysurach gyda gwaith byd ac eglwys y i yr holl wlad nag efe ond or ei brysurdeb gyd-.i swyddau cyhoedd- us ar Fwrdd Gwarcheidiol Bangor a Beau- maris, ar ddau tribunal lleol a Ilu o bethau eraill, o'i arfodd y collai seiat y saint yn Llanlleohid, ac anaml y byddai hynny. O'r "seiat" yr Path adrof y dyd(I olafybufyw,a chyn bore trannoeth yr oedd wedi croesi yn ei gwsg i'r seiat sydd well.—"ymhell o swn y boea sydd yn y byd." D-aliodd sWyddau cyhoeddus am 45 mlynedd yn arweinydd y gan yng nghapel Llanllacliid am 38 mlynedd, ac yn flaenor o Gyfarfod. Misol Arfon am 37 mlynedd. Gwr cryf, a'i ddylanwad yn yr holl wlad yn fawr. Ni phetrusai draethu barn bur ddifloesgtii ar bersonau a phothau; ond o dan y C'1. bl yr oodd ynddo haen o dyner weh a ch are J igrwy d d oigyffelyb. Yr oedd yn wr o gyngor a berchid gan bawb, ar gyfrif ei synnWyr cryf, ei fuclxodd ddichlyn, a'i barodrwydd bob amser i estyn cynhorthwy i'r sawl a geisiai ganddo. Bydd gwacter mawr mawn llawer cylch ar ei ol. Cafodd. gynheb- rwng tywysogaidd, wedi ei drefnu'n ofalus gan ei frawd-yng-nghyfraith, Mr. Evan Jones, 14 Kelvin Grove, Liverpool, a'r Parch. O. Lloyd Jones, M.A.,B.D., Bootla. Cleddid ym mynwent rglwys Llanllechid, Ebrill 17, yn y drefn newvdd. Gwasanaethid gan y Parchn. E. Da vies (rheithor), R. Williams, M.A., Glan Conwy; H. Jones-Da vies, Tregarth; R. E. Davies (Carmel) ac R. W. Jones, M.A. (Gerlan). Cynrychiolid byrddau cyhoeddus yu y cynhebrwng gan y Parchn. W. Morgan (St. Ann's), E. H. Griffith (Llangadwaladr, M6n), Mri. R. Roberts (Llandegfan), T. Rob- erts (Maes y groes), W. J. Parry, Y.H., J. Jones, Y.H., ac eraill. Mglys hun y gweith- iwr." Heddwchi'wlwch. Cydymdeimliryn ddwfn a'r teulu, yn enwedig ei weddw, ei ferch, a'i dri mab. Duw eu tad fo'n Dduw ddynt hwythau.

Advertising