Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- GOSTEG. 1

DYOiHAi>U.a. I

8yhoeddwyr y eymodI

Advertising

BASGEDAID.

News
Cite
Share

BASGEDAID. RHAGOR AT GOFGOLOFN ALAFON. —Dr. D. R. Evans, Liverpool, £ 3 /3 Mr. JaB. Vonmoro, -1 /I Mr. Wm. Von- more, jEl /I Mrs. Dr. Prydderch, Llangefni, £ 1 /I y Parch. W. Hoblev, Wannfawr, £ 1 Mri. Wm. Jones, Bodadon, Caernarfon, 10 /6 W. W. Prichard, Tahvaenydd, Ysgoldy, 10 /6 D. G. Jones, cyfreithiwr, Ceornarfon, a G. T. Jones, Llvs Meirion, C-irmel, 10 /6 J. Morris, B.Sc., Ysgol Sir Brynrefail, 5/ D. R. Griffith, B.A., eto, 5 W. R. Jones, Ardwyn, Bangor, 5 D. Jones, Glanrhyd isaf, Lian wnda, 5 Daniel Roberts, Glan pJaw, Ysgol- dy, 5/- F. Humphreys a'r teulu, y Winllan, 5 J. Roberts, Pen Pwll ooch, 2 /6 R. D. Roberts, Glan alaw, 2 /6 W. Parry, Werglodd las, 2/6; J. Ellis Williams, 2/6; W. E. Foulkes, Buarth y clytiau, 2 /6 Pte. Griffith Williams, 2/6; Miss Jane Williams, 2/ Mri. E. Jones, Perthi, Ysgoldy, 2/ Dd. A)borts, Bronwaen terr., 2/ T. Parry D .vies, Swift Square, Caergybi, 2/6; J. J. Jones, Fron deg, Gallt y foel, 2/6; J. E. Williams, School house, Rhostryfan, 2/6. Derbynnir cyfraniadau dros y Pwyllgor gan O. J. Jones, Minffordd, Penisa'r wten, Caer- narfon, llywydd Thos. Hughes, Y.H., Sunny Side, Caernarfon, trysorydd R. O. Williams, Ysgoldy, Cwm y glo, Caernarfon, ysgrifen- nydd. CYMRODORION GAERDYDD.—-Un o'j cyfarfodydd mwyaf llwyddiannus a gynhal- iwyd erioed o dan nawdd y Gymdeithas uchod oedd y cyfarfod croeso i'r Gwir Anrhyd. W. M. Hughes, Prif Weinidog Awstralia. Llywydd y Gymdeithas—Mr. John Rowland, M.V.O., -fuln foddion isicrhauymweliad Mr. Hughes 4 phrifddin as Cymru. Yn gynnar ar ddydd ei ymweliad, cyflwynwyd iddo ryddfreiniad y ddinas yn ystafell Cyngor y Ddinas, dan lywyddiaoth yr Arglwydd Faer. Am chwech yr hwyr, rhoddodd llywydd y Cymrodorion ginio i tua hanner cant o ddynion mwyaf dylanwadol y De, ymhlith y rhai yr oedd Arglwyddi Plymouth, Pontypridd, a Rhon- dd1.; Syr Griffith Jones, Castell Nedd Dr. J. Lynn Thomas, C.B., Maer Abertawo, a'r Henadur David Davies, Abertawo y Cyng- horwr John Lewis, llywydd Cymrodorion Abertawe Mr. Henry Radeliffo, Y.H. Mr. W. P. Nicholas, Pontypridd a Dr. Thomas, Pentro. Am 7.30 cynhelid y Cwrdd Croeso pryd yr oedd yn agos i fil o'r aolodeu t,u cyf- eillion yn bresonnol i dalu gwrogaeth i un o feibion enwocaf Cymru. Yn ychwanegol 8t gan a thelyn, cafwyd araith odidog gan y Pri Weinidog ac hefyd gan Mr. Andrew Fisher, cyn Brif Weinidog Awstralia. Trodd trefn- iadau yr ysgrifennydd, Mr. Huw J. Huws, yn llwyddiant digymysg, a thystiai'r Prif Wein- idog iddynt gael boddhad. a llawenydd mawr yn ystod eu hymweliad. Yr oedd yn ddiau yn groeso gwu' Gymreig. Wrth farchogaeth ei mdlor-cycle ger Llannor niwoidiwyd Dr. Ellis T. Evans, swyddog iochyd Abersoch, yn ddifrifol iawn nos Sadwrn ddiweddaf. Fe'i caed mewn llvn o waed o dan v motor, ac aed ag ef at Dr. Jones-Evans, Pwllheli. Drwg iawn ydyw ei gyflwr, druan

Advertising

CHWITH ATGOF. I