Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

0 Big y '?'"? T ??f??! Lleifiad.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

0 Big y '?'"  ? T ??f??! Lleifiad. Os na ddavr'r wlad hon ar ei gliniau o flaen Duw mwn gwir edifeirwchlam ei meddwdod a'i gwagblesera anystyrioi ar adeg raor enbyd, bydd raid iddi ddod ar ei gliniau o flaen Germani toe. A dyna wahaniaeth rhwng y ddau blygu !—-Teirnlad dyn tertb weld y tyrru eb-oaraedal a'r tafarnau ar bob !law vn Lerpwl yma. .? Y mae Eisteddfodwyr Birkenhead eisys agos a chyrraedd y swin angenrheidiol fel ymrwymiad ariannol; ac y mae'r^neichiafon i gyfarfod am 7.4.5 nos yfory (nos Wener) yn ysgoldy Clifton Road, j roi'r hosan ar y gweill, sefdewis pwyllgorau ac yn y blaen. Parodrwydd mawr a gaed ddau tu'r afon i fynd yn feichiafon. Daeth cynulleidfaoedd cryfion i Princes Road fore a hwyr y Sul diweddaf i wrando'r Parch. Wm. Davies, Aberdar,-a gyfrifir yn un o bregethwyr goreu'i Gyfundeb. Drannoeth (dydd Llun) ymwelai & nifer o'i gy'dnabod sydd gyda'r South Wales Borderers ddau tu'r afon a chyda'r nos, fe'i cafwyd i gyfarfod gweddi Laird Street, lie y traddododd anerchiad tlws tuhwnt ar sut i feddiannu tangnef Duw ynghano) rhyferthwy'r rhyfel. Rhyw bafan fach yw'r cwrdd gweddi a'r seiat He y mae digon o dawelwch i'r plant glywed llais eu Tad uwchlaw berw'r byd a'r rhyfel." Dylasai Miss Jenny Roberts a Mr. Wm. Boote fod yr wythnos ddiweddaf ymysg enwau'r cantorion a gymerai ran yng nghroeso'r milwyr yn Parkfield. !6 Gwelid Madryn yn synfyfyrio a chyfrif pennaivi fysedd ar balmant Stanley Road echdoe ac erbyn mynd ato, beth oe'dd yn dod o'r esgoreddfa ond yr englyn canlynol i'r Armagedon :— Hanes y bvd "w hunan,—o'i falais Tyr rhyfeloedd allan Herio Duw, rhoi'i hun ar dan Y mae Iwrop am arian. Q Wrth glywed y fath nifer o blant yng Nghymanfa Grove Street yn adrodd mor addawol ddydd Sadwrn diweddaf, ac ambell un yn amlygu dawn ac addewid disglair tuhwnt-awgrymodd y beirniad y carasai'n fawr weld Ysgol Adrodd Gymreig yn cael ei chodi yn y ddinas, i loewi plant athrylitbgar yr eglwysi Cymreig yn gyffelyb i'r fel y gloewir plant y Saeson tu arall i'r dwr gan Madame Gladys Williams. P Drwg clywed am waeledd maith Mrs. Alltwen Williams, Birkenhead. Y hi'n chwaer y ddiweddar Mrs. Wm. Pany (Cor y Cambrian), ac yn gantores a glywid yn fynych ar lwyfan yr Eisteddfod Genedl- aethol a phrif wyliau cerddorol Cymru flynyddoedd a fu. la Bu Plenydd yn annerch cyfarfod dirwestol undebol yn Laird Street nos Fawrth yr wythnos hon Mr. J. H. Jones yn y gadair a'r Parch. T. J. Rowlands, M.A., B.D., a Mr. J. E. Roberts yn dio)ch iddo ar y diwedd. Daw gair helaethach am ei ymweliad yn y rhifyn nesai. BENDITH Br-THEFNOSOL BAN KHALI.— Mr. a Mrs. Llewelyn Roberts, Bootle, a ddygai drauj y wledd o ddanteithion a huliwyd yn groeso i'r milwyr yn Ysgoldy Bankhall nos Sadwrn ddiweddaf; a diolchwyd iddynt am eu caredigrwydd gan y milwyr a chan eraill, megis y diolchwyd hefyd i'r talentau melys a wasanaethodd ar ganu ac adrodd. Canodd Miss Mary Roberts. Miss Nellie Lewis, A.R.C.M., Miss Edgar, Miss Waut, Mri. R. Wynne Jones a J. T. Jones. Cafwyd adroddiadau penigamp hefyd gan Madame Gladys Williams, a'r dynion yn gweiddi amdani yn ei hoi drachefn a thrachefn. Cafwyd sketch ddoniol hefyd, Our At-Home Day, gan bá1tti o Gapel Wesleaid Cymraeg Trinity Road. Arweinid y cyfarfodfel arfer gan Mr. R. Vaughan Jones, a chyfeiliodd Miss Nellie Lewis a Miss Nellie Collier. Yr oedd cryn gant a deg ;a thrigain o'r milwyr yn bresennol; caed gair o groeso cynnes iddynt gan Mr. Seth Roberts, y Votty, a chan Mr. R. Roberts, Y.H., a Mr. Llewelyn Roberts. Noson hapus a diddan dros ben a chyn ymwasgar, awdurdodwyd Mr. Dd. Jones-Hughes i anfon llythyr dros y cyfarfod a'r pwvllgor at Mr. Jas. Venmore, Y.H., i'w longyfarch ar waith ei fab,'y Lifft. J. P. Venmore, yn ennill y Military Cross am ei lewder yn Ffrainc. $ t ATr MOTOR AMBULANCE— Mr. John Craig 5 o o Mr. J. Evans, Shrewsbury Rd., B'head. 500 L.C. & M. Bank, North Branch (cyfraniad cyntaf) I 2 6 Mr. Sam Evana. i I o Mr. W. F. Howell i o Mr. Jonathan Jones i i o Mr.&Mr.JobJones 1 i o Ysgol Sul Plant M.C. Rock Ferry x 12 o David Street (W.C.M. Chapel) 2 16 9 Casglwyd .£400 Yn dsiau. ioo ■ • L500

CHWITH ATGOF. I