Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

I.,VY D Gad CAPL4N. I

o Lofft y Stabal.

News
Cite
Share

o Lofft y Stabal. MISTAlt GOLYGYDD.'—Wn i yn y byd sut i sgwennu i bapur nowydd, ac y x enwedig i bitpur fel y BRYTHON, achos ma nhw'n deud ffordd ymA'i fod o'n ofnatsan o fanwl am ei iaith a sb lio. Ond mi glywis h fyd bod chi'a ff ind ie wn wrth oh bwyr anfedrus, ac ma nid fel y byddan nhw'n dwad i fiawn i'r offis yna y byddan nhw'o dwad allan yn y BRYTHON. Ma Wil Penllan yn dipyn o sglaig, ac mi grybwyllis wrtho fo ryw dro y baswn i'n rfgwenu i'r BRYTHON taswn i'n medru ac mi ddeudodd y dign wrtha i,—" Anfon di dy draed brr.in i'r Golygydd, ac mi ddaw allan yn iawn. Ma fo'n medru swyno wyddost, ac yn rhoi ffon swyn ar bob stori a geiff o i'w haffl. Mifum wedihynny'n moidwl llawar am Wil, am danoch chitha, ac yn sicir am dan a fy hun. Tipin o hen lolyn talentog ydi Wil, ac mi fydda i'n drwgdybio'r dosbarth yma o gryduriaid bob amsar. Pan ga nhw ddyn diniwed fel fi dan i bawd, mi fyddai'n gweld nhw 'n gosod fy mawd mown fois, a minna'n meddwl ma mewn pot mcl y bydd o —nes bydd y coblynod yn dechra gwasgu petha at i gilydd —chw Wafth ichi un gair mwy na chant, faswn i yn y myw'n medru bod yn dawpl fy meddwl yn y fan yma. Roodd ryw ysfa rgwenu mawr yn fy macha i o hyd. Fe ddeudoctd hen ffrynd oedd yn cysgu efo mi-rhyw weithiwr am dro fydd yn dwad ymn-fy mod i'n gweiddi yn y nghwsg ryw noson, Llen-llian Pedr dros bob man. Ond y marn gydwybodol i ydi ma'r BRYTHON oeddwn i'n weld, achos mi freuddwydis lawar am dano fo'r noson honno. Ae a deyd y gwir, ma'r ddau yn lied debig i'w gilydd, ond fod y BRYTHON dipin yn llai, ac heb ddisgyn o offis lawn mor uch301. Wedi'r cwbwl i gyd, ofni'r ydw i na fedrwch chi na neb arall swyno dim ar y traed brain yma, ond i'w troi nhw'n draed moch," a fydda hynny fawr o fargen wedyn. Ac, wrth gwrs, ni allwn ddis- gwyl ichi gyhooddi peth fel hyn yn i shap gwreiddiol—oni bai'ch bod chi eisio dangos mor bell o Lofft Stabal ydi'r BRYTHON. O'm rhan i f'hun, waeth gin i am neb, a chroeso mawr i bawb weld fy Nghymraeg i, achos ma gwisg fy meddwl i'n debyg i'r wisg sy am y nghorpws i'r,funud yma-yn ddigon Ilyohlyd a cha rpiog. Ond does arna iddim cwilydd o'r naill na'r llall, cofiwch. Ryw hen lane cyset- lyd ydw i, a waeth imi gyfadda mhochoda wrthoch chi ar unwath. Mi welwch felly mod i'n lied annibynol, ac nad ydw i ddim yn ceisio dwad i fiawn yna tan ffols cylars, fe) tel. A chofiwch hyn hefyd, os gwelwch chi'n dda, —dydw i ddim yn hen lane am na ches i gynnig ar fwy nag un i nghymryd i'n *r. Dydw i ddim yn gyddeiriog o hyll, a dydw i ddim yn angylaidd o glws. Rydw i'n cofio mam yn deud, pan oeddwn i'n hogyn bach iawn, a newydd fod yn no), negas iddi, ma fi oedd yr hogyn clysa welodd hi rioed. Ond i roi cwlwm ar y stori yma, mi neis i fy meddwl i fynu na chymwn i ddim gwraig os na chawn i un debig i mam-yn glws a glanwaith. Mi welis ambell i slwt yn meddwl mod i'n ddigon gwirion i chadw hi, a thalu am rubana a dillad neis iddi hi, or mwyn iddi swagro efo nhw mewn ffair a marchnad, ac yn enwedig ar y SuI. Mi welis rai erill go dda, ac agos iawn i'r marc, ond dim un yn gwbwl y peth faswn in ddymuno. Wel, rhyngoch chi a minna, mi fydda weithiau'n teimlo'n bur unig, ac yn lied ofidio na faswn i wedi mantro un o ddwy ferch a gynhygiodd i hunain i mi. Ond dyma lle'r ydw i hyd y munud yma, yn hen Ian o-wel, waeth imi heb ddeud fy oed, rhag ofn ichi ddeud wrth y merched. Run pryd, peiedied neb a meddwl mod i'n adfarteisio am wraig o'r Llofft Stabal yma. Diar mi, i ble rydw i wedi mynd, deudweh Mi wela ar unwath fod dx'ychfeddylia'n mynd a mwy o le ar bapur nag ym mhenglog dyn. Roeddwn i'n meddwl y baswn i'n medru rhoi hynny oedd yn 'y nghorun i mown un paragraff byr ond dyma fi wedi bod wrthi, a mwy o ChW8 ar y nhalcen i nag a fu rioed wrth ladd gwair, ac heb osod ar y papur yma ddim o r hy oedd yn fy mwriad ar y dechra, a 'does yma neb i helpu dim ama i i stopio, na deud ffordd, i fynd. Ha ha ha Fedrwn i'n y myw beidio achwerthin am y mhen f'hun yn y fan yma, ac am y'ch pen chitha—fel y byddwch wedi gwylltio, ac yn taflu'r traod brain i'r tan. Dychmygaf y'ch clywed yn deud, Peth fel hyn ynghanol yr Armagedon fawr yma Wel, ia'n wir. Ac eto'n ryw deimlo rydw i fod fy achos i'n ddarn o'r Armagedon- fel yr ydach chi'n i galw hi. Y rhyfel mwyo. y bum i ynddo rioed oedd wrth ymladd a llygod mawr yn llofftiau stablau'r wlad yma. Rydw i'n gobeithio y caiff y Cr.isor ei ddal a'i —ond dydw i ddim yn leieio deud. Mi welaf na fedra i ddim gorffan efo mhwnc heno, ac ma nghannwyll ddima i wedi llosgi i'w socat. Dyma gwestiwn y baswn i'n leicio'i drafod, tasa gin i allu i neud hynny,—Pwy sy'n mynd i ofalu am gyfiawixder i'r Llofft Stabal, yn ystod y rhyfei, ac ar ol hynny ? HEN WAS I

ifSMFELl Y BFIRDPI

Cymry Rhodesia.-I

Advertising