Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

1Ein Csnedt ym Manceinion.…

Advertising

Clep y Clawdd j

,Basgodold olp Wlad. I

Ar y Mesur Byr

News
Cite
Share

Ar y Mesur Byr OS EISTEDDFOD, EISTEDDFOD VR PLANT.—Cynhaliwyd Eisteddfod i'r Plant yn Nhreffynnon nos Fercher ddiweddaf, dan nawdd Undeb y Gobeithluoedd, a phlant tri Goboithlu ar hugain yn cymryd rhan. Caf- wyd cystadlu ar ganu, adrodd, cyfieithu, can ystum, tynnu lluniau bnneri'r Cenhedloedd sydd yn ymladd o'u tu ni, am y ddp,dl ddir westol orou, ac am sefyll arholiad yn egwy- ddorion sobrwydd. Dc, iawn y mae mwy o ai-igeii Eisteddfodau plant nag o Eisteddfodau rhai mewn oed, ac a wnant fwy o les drwy wlitho'r egin mown pryd a chyn iddynt grino yn Ddic Shon Dafyddhon. -9- (a), -9- YSWAIN HAWDDOAR.Nid pob ys- wiin a gwr tiriog sy'n hawdd gar a hoff gan ei denantiaid ond yr oedd. YswAa Ponarddlag (yr Anrhvd. W. C. G. Gladstone) folly. Parodd ei ladd yn y rhyfel, mor fuan ar ol mynd iddi, ofid. a hiraeth drwy'r ardalood.d a heddyw (dydd Iau) bydd Esgob Llanolwy yn dadorchuddio tabled-go Sa amdano yn eglwys blwyf Ponarddlag, ac Arglwydd Bryce yn dAd orchuddio un arall gyffelyb yn ysbyty Cae'r. Yr oodd ynd.do ef gryn lawer o north moddwl a gnllu siarad ei daid hyglod, a mwy fyth o hawddgarweh. Ac y mae graslon- rwydd calon yn dweyd. yn ddyfnach yn y pen draw na dim dawn, pa mor ddisglair bynnag. A diolch am hynny. -9- GWYLIWCH FY NGHLADDIJ'N F Y WI-Mawr yr ofn sydd gan lawer un rhag cael ei gladdu'n fyw. Mynnodd Frances Cobbe-y lenoros Seisnig onwog a fyddai'n byw yn Nolgellau—d.ynghedu yn oi hewyllys fod y meddyg yn gwinu ei gylloll at y earn drwy ei gwegil nes torri llinyn oi hymwybydd- iaetii ac yn y papur heddyw, dyma hanes rhyw ddyn goludog-vii worth £ 162,374—yn gorchymyn yn ei ewyllys fod y llawfod.dyg i wanu ei gyllell at y earn yn ei galon a'i fod i'w gladdu a honno yno heb ei thynnu. o- TURIWR EIN BEDDAU. Apeliai Bwrdd Claddu Llanidloes am i duriwr y boddau, dyn tair ar ddeg ar hugain oed, gael ei esgusodi rhag cael oi alw i'r Fyddin, ar y tir ei fod yn wr mor fedrus ar ei waith fod gofyn hir brofiad i dorri beddau'n iawn fod yn annichon cael un profiadol yn ei le ac fod yn rhaid wrth dorrwr beddau yno mogis ymhob Llan arall, mwyaf grosyn, or iached awyr Plunlumon. it tt U DOLWYDDELEN A'] SUL. Yng nghyfarfod chwarterol Bwrdd Pysgodfau Dyffryn ConWy, a gynhelid yn Llanrwst j dan lywyddiaoth Cyrnol Gee, dar- llenwyd llythyrau oddiwrth y Parch. J. LL Richards, ficer Dolwyddolon, ac oddi- wrth ddwy o'r eglwysi Ymnoilltuol, yn am- gau'r penderfyniad a basiwyd yn y tair corlan yn crefu ar y Bwrdd roi pen ar bysgota yn yr afon Lledr ar y Sul. Cafwyd trafodaeth go faith ar y pwnc, a dyma ergyd yr hyn a ddy- wedwyd :■— | Fod llawer o'r pysgotwyr yn ddynion o foddion a'u hamser ganddynt i bysgota bob dydd a-all o'r saith ond yn ddigon di- gywilydd i gludo'u colfi a physgota o flaen llan a chapel, nes briwo ysbryd yr ardalwyr sydd mor eiddigus dros dawelwch a sanct- eiddrwydd eu Sul. Y mae'r pysgota yma ar y Saboth yn gymaint draen yn ystlys crefyddwyr mynyddig Dolwydddon ag yw'r golffio ar Ddydd yr Arglwydd i grefvddWyr Llandudno. Mawr o beth na chaSai Dolwyddelen a phob ddl arall yng Nghymru lonydd gan giwed dibris y fasged a'r enwair. Dydd i bysgota dynion yw'r seithfed, ebe'r Gwr a biau'r Saboth. tt tt tt TRYMAP PWN: PWN MEDDWL.- Aeth braw a gofid dros Faldwyn pan glyWyd fod Mr. Pryce Jones— ffarmwr deugain oed o Feifod—wedi boddi ei hun yn yr afon. Collwyd of chwoch ar gloch y bore hwnnw ac wedidvfal chwilio, cafwyd ei gorff tuag un ar'ddeg, dim ond dau can I-leth oddiwrth oi dy. Yr oedd wedigwrthod atest- io, ac wedi caol ei alw o orfod, a thybid mai hynny a bwysodd ar oi foddwl. Yr oedd ei ddan frawd wedi atestio. tttt it CI ROE SCR DE A GOFID Y GOGLEDD. -Pasiodd Cyradoithps Athrawon Sir Forgan nwg bonderfyniad. o groeso unfryd i Mr. L. J. Roberts, M.A., ar ei ddyfod.iad o Landudno fel Arolygydd Ysgolion ei FaWrhydi. Rhifa aelodau'r Gymdeithas clair mil o athrawon. Ond prun fwyaf—croeso'r De ynteu gofid y Gogledd.-wrth gael a choili gwr mor hawdd- gar a hy waith ?

Advertising