Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

1Ein Csnedt ym Manceinion.…

Advertising

Clep y Clawdd j

,Basgodold olp Wlad. I

News
Cite
Share

Basgodold olp Wlad. I BLAENGWYNFI.—Ebrill 1, cynhaliwyd I Eisteddfod lwyddiannus yng nghapol M.C. Blaongwynfi. Cadeiriwyd. yn. ddeheig gan Mr. J. R. Jones (loan Rhyo). Boirniaicl. Canu, y Proff. T. J. Morgan, F.T.S.C.,R.A.M, (Pencerdd Cynon), School of Music, Cwmbach. Abertawe barddoni, yr Henadur J. M. Howell, Y.H.,C.C., Aberaeron adrodd, J. T. Jones, Ysw., B.Sc., Ton, Ystrad, Rhondda celf, Miss Williams, a Miss E. Lewis. Cyfeil- vdd Miss L. Joyce Davies, L.V.C.M., Tre- herbert. Dcrm"l'r'prif ddyfarniadsm Unawd soprano Miss May Evans, Cvmer. Unawd contralto rhannwyd. rhwng Miss Frances C. Jones, Maerdy, Rhondda, a Miss Mitchell, Maesteg. Unawd baritone Mr. Davies, Rhondda. Unawd tenor rhannwyd rhwng Md. Ted Jones, Rhondda, a Gwilym Taf, Maesteg. Cor plant Abergwyhfi Patriotic Choir (arweinydd, Mr. T. D. Williams)-. Gwan Bererin Bychan (Proff. T. J. Morgan), Cor Meibion Parti Npntyff vllori-Comrades in Arms. Prif gystad.leuaeth gorawl Cor Abergwynfi, dan arweiniad Mr. E. Elias-Can Serch (Proff. T. J. Morgan). Y goreu allan o naw am' gyiansoddi ton plant oedd. loan. Gwnaeth pawb eu gwaith yn ganmoladwy iawn, yn enwedig Proff. T. J. Morgan, yr hwn sydd yn cyflym ddyfod i sylw fel tin o'n beirn. iaid cerddoroI mwyaf disglair a galluog. Yr oedd safon y cystidlu yn uchel, a'r elw at yr achos yn y lie. MAESTEG.-Mr. T. Thomas, arweinydd y gan yng nghapel M.C. y Garth, Maostog, enillodd am gyfansoddi'r dôn oreu allan o nifer fawr o ymgeiswyr yn Eisteddfod Gad.eir- iol Wattstown, Rhondda. Cafodd y d6n ganmoliaeth gan brif feirniad cerddorol yr Eisteddfod, sefy Proff. T. J. Morgan, F.T.S.C., R.A.M. (Pencerdd Cynon). MUS.BAC. SEION -Nos Fawrth yr wythnos ddiweddaf, yng nghyfeillach eglwys M.C. Seion, bu'r Parch. R. E. Morris, M.A., ar ran yr eglwys, yn cyf- lwyno'r wisg golegol-ei robes-i Miss Cissie Hughes organyd'd yr eglwys ers un mlynedd ar ddeg, ar ei gwaith yn mynd i Durham i gael ei hurddo'n Mus. Bac. i yn y Brifysgol honno am ei chantata Song of Spring, d cyr,C8 d (setting) cerddorol i ddarnau clasuroi 0 farddoniaeth S:¡eQT1('g am y Gwanvtfyu. Ac heblaw'r robes, estynwyd cheque iddi hefyd, a'r holl gyfraniadau wel<:li dod i law^n gwbl wirfoddol ac heb ofyn am yr un ddimai, gan ddangos mor gymeradwy y bu gan yr eglwys, ac mor uchel eu syniad am ei galluoedd. Caed gair hefyd gan Mr. J. Alban Jones, ysgrifennydd yr eglwys, a Mr. Wm. Hughes, ac yn dymuno'i gweld yn eyrra(?did anrhydcpd uwch fyth yn nes ymlaen.

Ar y Mesur Byr

Advertising