Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem I-Melltiged ig !

News
Cite
Share

Trem I-Melltiged ig A YW "melltigedig yn rheg ? Ai amhosibl ei ddywodyd yn sanctaidd ? Byddai'n dda pe coid golouni clir ar y mater. Ymddengys iod rhai pobl lieddy w'n barnu np,d gweddus y fath air ar fin diwyllinnt Cristnogol, ae edrych- ant ar y neb a'i harfor a. gresyni a thosturi.ac nid yn anfynych a chilwg chwyrn. Mae'r gait- yn y geiriaduron wrth gwrs, ac mae yn yr Ysgrythyrau—yr Hen Destamentyn onwedig, ac yn fvnych, mown rhyw ffurf, yn y Testa- mont Newydd hefyd. Ond un o'r cwestiynau arbenicaf a gyfyd ym meddwl dyn yn ystod y rhyfol presennol ydyw—Faint o'r Beibl y dylid son amdano ? Gwyddom fod Gormani wedi troi'r D;ledd,f Foosol o'rneilltu, ermwyn agor adwy i'w Gwn Mawr fynd drosodd i Belgium, a mannau exaill, fel y mynno, ac i wnouthur a fynno. Ond byth or pan y gwnaoth hi hynny, fo'n dysgir gan rai i gyf- yngu ar y rhannau o'r Beibl sy'n son am ryfel, a pheidio ag arfer y geiriau llymion, chwyrn, svdd yndclo-yn enwedig pan soniwn am y Caiser. Yr ydych yn darllen adnod fel hyn yn yr Hen Lyfr, Molltigwch Meros, ob angel yr Arglwydd, gan folltigo melltigwch ei thrigolion am na ddaethant yn gynhorthwy i'r Arglwydd, yn gynhorthwy i'r Arglwydd yn erbvn y cedvrn." Nid am ryfela, eithr am beidio, y melltigid. y bobl hyn. Ond adnod o'r Hen Dostamont ydyw hon, ac am hynny nid oos fawr o bwys ynddi- i ryw ddosbarth. Pan ddaw heddwch unwaith oto, efallai, os cawn fvw, y goddefir innisfin am Ragluntiaeth yn arwam cened.1 Israel i fuddugoliaethau ar oi gelynion, yn gystal a'i gelynion, yn eu tro, i fuddugolisethT-u ami hithau ac efallai, y pryd hynny, y goddefir pregethu ar dostun fol Molltigwch Moros," hob dybio fod ynob a wna yn Jingo anghristnogol. Ond os bu dynion a chenhedloedd gynt yn haoddu eu melltigo, nid oos neb felly'n awr-yn enwedig y Caiser a'i Germaniaid. Os mynnweh wneu- thur hynny a. rhywun, gwnewch a'ch gwlad eich hun. Darllenasoch am y llosg-belenni a fwriwyd o Zeppelins ar wragedd a phlant, a dywodwch yn oich ffrwst-Melltigedifl Ust, da chwithiu, a phoidiivch a rhogi fel yne. Oni ddywed yr Efengyl am inni ga?u'n golyn- ion ? Gwir, gwir, digon gwir. Er hyn oil, ac yn wyneb pob gwahardd dynol arnom, a'n eyfri'n ddialgar, ni a barhawn i gred u a theim- lo fod rhywbeth yng ngwaith y Caiser n'i ddosbarth na feddwn well enw i'w osod arno na-Melltigedig Ysbryd dial ? Nage, eithr protest yr hyn a alwn ni'n gydwybod foesol yn erbyn dial annynol. Anodd trafod mater o'r fath heb ymddangos yn honiadol. Ond eeisiwn sylwi ar egwyddor y peth. A chredwn mai dymr. woithrodiad yr egwvddor, —Nid yw casineb at y drwg ond agwedd arall ar garind at y da. I'r graddau y bo un yn berffaith y blinir of gan yr amherffaith. Y cerddor craffaf i gytgord. a melodi a flinir fwygf gan anghytgord a swn drwg. A'r un modd, y neb a gar sancteiddrwydd fv/yaf a gasha fwyaf ar bechod. Fa all, wedi'r cyfan, ein bod ni ac eraill yn camgymeryd nwydau drwg am gydwybod foosol. Ond ceir eng- hraifft berffaith o weithrediad yr egwyddor grybwylledig yn yr Un Porffaith. Ar ddydd Sf.both, mown addoldv, a thuagat swyddog- ion crefydd y gonedl yr ymagweddoi fol hyn, Ac wedi edrych arnvnt o amgylch yn ddigllawn, gan dristau oherwydd caledrwydd eu calon hwynt." O'r llygr.id a leithid gan doatur at y,dyn y fflachiodd allan foil ten y digofaint ar y diafl rhagrithiol oedd ynddo. Ypurafa'rtynerafobawba ddywododd wrth arwoinwvr v Demi, O'ch tad, diafol yr ydych chwi, a thrachwantau oich tad y mynnwch chwi eu gwnouthur. Acfeddywedodd wrth Ei apostolion, "Ac ohonoch v mae un yn ddiafol." O'r genau a seiniodd allan boror- iaeth v Gwynfvdau, v torrod.d allan hefyd daranau'r Gwaeau. Lie ceir sancteiddrwydd perffaith ceir digofaint perffaith, y nail] fel y Hall yn "dan ysol." M?.e Bondigedig a I Melltigedig yn ddau efell.

Trem ll-Ebal a Garisim.

Goreu Gymro, yr un Oddieartre

Advertising