Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

fo Big y Lleifiad.

I DAU T U"R ArON.

BIRKENHEAD.

News
Cite
Share

BIRKENHEAD. LAIRD Lenyddol nos Fercher gyda chyfarfod amrywiaethob o dan lywyddiaeth Mr. Rd. Hughes. Caedtremynol ar gyfarfodydd y Gymdeithas gan y Parch. T. J- Rowlands, M.A.,B.D., Mri. John Evans, ac R. J. Gr ffiths. Caed unawdau gan Mr. Humphrey Roberts, stori gan Mr. R. E. Roberts, ac anerchiad gan y llywydd. Cyfeiliwyd gan Miss Lizzie Roberts, A.L.C.M., a Miss Eunice Thomas. Diolchwyd yn gynnes i'r hen bwyllgor, yn enwedig i'r ysgrifennyddy Miss Eluned Jones, Llygad yWawr, ac etholwyd pwyllgor newydd.—R.J.G. Dymuna llu mawr o gyfeillion Dr. William Tudor Evans ei longyfarch ar ei lwyddiant yn ennill ei deitl fel meddyg. Mab ieuengaf Mr. Robert Evans, Camden Street, ydyw Dr. Evans. Bu'n gwasan- aethu ar y Llynges am yn agos i flwyddyn wedi toriad y rhyfel allan, ac yn awr y mae'n dra awyddus i ym- uno a'r Fyddin. Y mae'n wr ieuane wedi gweithio yn galed, wedi cymryd ei ddysg yn dda, ac wedi graddio cyn bod yn 22 oed. Y mae'n gymeriad tawel a dymunol, ac yn fawr ei barch gan bawb- Dymunwn iddo bob llwyddiant. iÐ1j1fJ-,It.:

I Basgodaid olf -Wlad, r"'"

! THE WAR AND BREAD