Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

fo Big y Lleifiad.

I DAU T U"R ArON.

News
Cite
Share

I DAU T U"R ArON. TRINITY ROAD (A.).-Dygwyd cyfarfodydd y Gobeithlu i derfyn nos Sadwrn ddiweddaf, a chyfarfod cystadleuol, a'r plant yn eu hafiaith. Cadeirydd, y Parch. W. Roberts; beirniad y canu, Mr. J. D. Jones; a'r adrodd, Mr. E. T. Hughes-y ddau o eglwys Stanley Road, a'u gwaith wrth fodd pawb. Dyma'r buddugwyr Canu dan 8 oed, St. Oswald • I, D. Leslie Thomas 2, Idwal Thomas; 3, Aneurwen Jones. 8 i 10, Lyndhurst: 1, Jackie Jones 2, W. J. Rowlands. 10 i 13, Voryd I, Ceridwen Rowlands, 2, Maggie J. Rowlands. Deuawd, Gwel fanerau Dirwest: I, Ceridwen a Maggie J. Rowlands 2, D. Leslie Thomas a W. J. Rowlands. Adrodd: 8 i io, r plentyn a'i daid:. I, W. J. Rowlands; 2, May Davies; 3, Jackie Jones. 10 i 13, Gwna dy ran: I, Myfanwy Thomas 2, Ceridwen Rowlands. 13 i 16, Seithenyn Feddw I, Myfanwy Thomas. Her adroddiad: I, Myfanwy Thomas; 2, Ada Jones; 3, Ceridwen Rowlands. Dan «io, ysgrifennu Yr Ardystiad; I, Bobby Davies; 2, Jackie Jones ;j' If, 3, W. J. Rowlands. Crynhotleb o hanes Joseph, 0 10 i 13: 1, Myfanwy Thomas; 2, Ceridwen Row- lands. LJythyr Cymraeg at gyfaill yn y fyddin, 0 13 i 16: 1,1dris Owen 2, Rees Owen. Darllen dam heb atalnodau i, Ceridwen Rowlands: 2, Tommy Jones. Diolchwyd i'r cadeirydd a'r tafolwyr gan Mr. John Jones a Mr. W. Owen. Arweiniwyd Hen Wlad fy Nhadau gan Mr. J. Thomas, ac ymwahanwyd we'di dwyawr a hanner ddifvr iawn. KENSINGTON.—Nos Fercher ddiweddaf, cynhai- iwyd cyfarfod cyhoeddus ynglyn a changhennau Lerpwl o Gymdeithas Ddirwestol y Merched. Cyn- hulliad da, ond dylasai fod yn fwy. Y trefniadauY wir deilwng. Addurnid y bwrdd a phlanhigion a blodau prydferth. Yr oedd Mrs. W. O. Hughes, llywydd canghennau Lerpwl o'r Gymdeithas, yn bresennol, a thraddodo'ddanerchiad rhagorol iawn-. goleu. i'r pwynt, ac yn effeithiol. Darllenodd Mrs Williams, Hannan Road, gofnodion Cangen Kensing- ton, a dangosai gynnydd boddhaol iawn er pan gychwynwyd y gymdeithas-yn bennaf trwy offeryn- oliaeth y genhades ymroddgar Miss Jones {Myfanwy Meirion). Datganwyd gan Mrs. Kingston Jones a Mr. T. Armon Jones, R.A.M., ac adroddwyd gan Mr, Kingston Jones. Y darn au a genid ac a adroddid yn nodedig o addas, a'r cwbl yn deilwng o'r cyfeillion talentog hyn ar eu goreu acnid yn fuan yr anghofir eu heffaith, Ebe un boneddwr wrth fynd allan, There was great power working at this meeting." Caed cynrychiolaeth dda o swyddogion gwahanol ganghennau. Diolchwyd i'r rhai a gymerodd ran gan Mr. D. R. Jones (Alaw Madog) a Mr. John Evans. Esher Road. Terfynwyd gan Myfanwy Meirion. Wrth fynd ar hyd Bold Ssreet y dydd o'r blaen, tynnwyd ein sylw at yr helaethiad a'r gwelliant sydd i'w weled ym maelfa'r ffirm adnabyddus, Mri. Rudge, Whitworth, Ltd., He y ceir un o'r stociau helaethaf c Bicycles, 2 Stock Motor Cycles, S.de Cars, Pedal Bicycles, a phob math ar gelfi cysylltiol. Synnem weled y fath gyflawnder ohonynt, a'r pnsiau reel, pan gwymr fod cymamt anhawster cael y nwyddau uchod y dyddiau hyn; ond dywedodd y Manager wrthym mai'r rheswm yw eu bod wedi prynnu stoc anferth cyn i'r prisiau godi. Gellir cael catalog ohonynt ond anfon am un: 101 Bold Street.Liverpool.

BIRKENHEAD.

I Basgodaid olf -Wlad, r"'"

! THE WAR AND BREAD