Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

:Cymanfa Ganu,M.C. Lerpwl

News
Cite
Share

Cymanfa Ganu,M.C. Lerpwl a'r Cyffiniau. [Gan'G.W.H.].. Dybysodd y Rhyfol lawor cynllun; rhoed heibio Eistedclfodau. Cymanfaoedd Canu, a chyfarfodydderaill; ondcynhaliwydCyman- fa'r Sun Hall eto eleni, Ma wrth 27 ac or gwaethaf yr anhawster, trodd alien yn ar- dderchog. Arweiniwyd am yr ail waith gan y cordclor taleritog, Mr. T. Hopkin Evans, Mus.Bac., Castellnedd. Yr oedd Miss Edith ■■ Jonos, L.R.A.M.,A.R.C.O. (organydd Princes Road) wrth y piano, a Mr. W. J. Roberts (organydd Douglas Road) wrth yr harmon- ium, a blaenorid y gercldorfa gan Mr. R. W. Jones, Bootle. Wele arweinyddion lleol v Rihyrsals: y Mri. Sam Evans, Wnl, Parry, Hoary Roborts, a G. W. Hughes. Llywydd- wyd y Gymanfa gan y Parch. H. Harris Hughes, B.A.B.D., Agorwyd trwy ganu'r Anthem Gonedlaethol, yna darllonodd y Parch. Wm. Henry ran o'r Ysgrythyr, ac arweiniodd mewn gwoddi. Cmnvyd y tonau King's College, Questa Tomha, Llanddowror, (ilrbg Aurea (y Proff. Richard Morris, M.A.), Dychweliad (y diwoddar Brifathro Ellis Edwards), Presburg, Llangristiolus. l'elyn Dafydd (Gluck), Maerdy (Mr. Hopkin Evans), Dna: Beata (y diwoddar Ddr. Poarco, organydd Larpwl), ac Andalusia; Metrical Chant (J. Robinson) ar Diolchaf fi a chalon rwydd anthomau, Pwy yw y rhai hyn ? (J. H.,Rob- erts) a Gwywa y'Gwelltyn (Hopkin Evans), ynghyda'r cydgan Handelaidd, And the fllory. Rhoes y llywydd anerchiad rhagorol. Sylwai y gobeithiasom flwyddyn vn ol y buasoxii eloniyn canu o dan heulwen heddwch, ondymlaenyrokii'rgyflafan. Yroeddymyn gallu canu, nid ohorwydd fod ein calonnau yn ysgp.fi-i-O na, yr oodd Ha wor oalori drom gyda ni—ond am oin bod yn crodu drwy'r ewbl fod yr Arglwydd yn toyrnasu. Gwnai Duw i gynddarodd dynion ei foliannu, a.c yr oedd ilywodraoth faith y byd yn Ei law. lomlai'n sicr fod llawer o'r bechgyn ar y -Yyiaos a.c ar y mor yn meddwl amdanoin yn y (ry n ,nfa hon, a chy dp* ni o ran eu hysbryd, a ninnau yn meddwl amdanynt liwythau. ■Gwyddai fod rhai ohonynt yn hiraethu am yr hon omynau a'r tonau ac yr oedd meysydd Gallipoli, yr Aifft, Ffrainc, a Fflanders yn adsain gyda'r hen emynau. Aent hwy yn ti(i.wf-I i'w hysli)-,Y(i, a chaont olwg newydd ar ou hystyr yn yr amgylchiad.au dieithr yr ooddynt ynddynfc yn awr. Canwyd y mwyafrif o'r tonau yn rhagoro]. Yr oedd Questa, Tomba yn urddasoi a mawr. ûddog, yn gydwedd ag-arddull Beethoven. Oddieithr ychydig lusgo ar ambeli linell dvncr. caed datganiad ardderchog Ghoni. Caed-celnu campus ar Urbs Aurea,-y darlleniad yn naturiol, y pwyntiau.'n cael eu dwyn allan yn effoithiol, a'r arddull yn fuddugoliaethus. Crodwny daw'r don. hon yn boblogaidd. Nid syn gonnym- i'r Pro ffos wr rhadlon a tiirodros gvnyrchu rhagorod ton,, ohorwydd cawsora. brofiad personal yn y dyddiau gynt o'i allu fol cerddor. Hir oos a llwydd i Urbs Aurea. T,Iiisg,i'r cantorioii yr amsor niown lliaoll neu ddwy o'r pennill cyntaf yn Dychueliad oddieithr hyn,-canwyd hi'n rhagorol. Cym- rwyd y pennill diwoddaf yn gyflymach, a phriodol iawn hynny, gan yr awgryma'r goiriau gvflymu'r amser. Onid hapus gweld Dychweliad ac Urbs Aurea law-yn-Haw yn yr un Gymanfa diwoddar Brifathro annvvyl y Bala yn parhau i lpfajru d.rWy'r naill, ac un o'r athrawon presennol yn llefaru drwy'r llall ? Gyda phob dyledus barch i'r awdurdodau gQlygyddoL gwall gonnym y don fel y daetli o ipj.w'r Prifathro, gN-dr. "Haleliwia" mewn unsain yn gyntaf, nc wedyn mew n cyng- hanodd. ac os iawn y clywsom, nis gallai ele gymodi a.'r cyfnewidiad. Gwyddom am un o gynulleidfaoedd mwyaf Cymru He y parheir i i'w chanu yn ol y gwreiddiol, a rhywbeth nad anghofir y w clywed yr Halelmis glo(iforus mown unsain gref gan y gynulleidfa nerthol honno sydd mor gyfoethog oi had.nodd.au eerddorol. Canwyd Presburg yn deimladwy, a thalwyd sylw gweddu i'r woddi sydd yn yr fJmyn. Credwn yn hollol yn yr amseriad cyflymach a roed i ran ddiweddaf y penillion, a dylid gwneud mwy o hyn yn ein cynuUeid- fwodd. Yr hyn sy'n bwysig yw rhoi'r dar- lleniad goreu a ellir o emyn. Hoffwnbob amser y gynghanedd hon o oiddo louan Gwyllt sydd, gydag ycbydig eithriadau, fel yr oedd ganddo ef ei hua. Yr oedd'Llangrisiiolus yn ardderchog, yn enwedig yr omyn cyntaf (yr oedd yma ddau omyn gwahanol ou nodwedd), Wrth go.fio"i riddfanau. Amcanwyd creu ',Plwyrgylch briodol, a hyn sy'n bwysig. Syl- woddolwvd teimlad dwfn yn y llinellau cyntaf, ac yr oedd y llincli "Pa dafod. all dewi am hyn ? yn wefreiddiol. Ton ardderchog yn ddiau yw hon, a byddwll yn arfer credu, fel yr .arW'oinydd; m %Ï hi yw'r oroumewn gwirion edd o donau Dr. Parry. Ton brydferth yw Lux Beata, a chaed canu prydferth a theimladwy arni,-trinia.oth feddylgar a broddegaeth dlos. Caed datganiad esmwyth a llyfn-legato-o Telyn Dafydd, y Tenors yn dwyn allan vn ardderchog yr ofolychiad prydferth o'r treble yn y burned linell. Datganiad campus gaed o'r d6n glasurol Maerdy (Mr. Hopkin Evans), a phwynt rhagorol oedd cael y Tenors i bwys- loisio Byth yn y llinell ddiweddaf ar A fiat uchat. Cynyrchodd y Tenors of yn glir a sicr, Canwyd Andalusia gan y dorf ar y torfyn, ond nid oedd yn neilltuol o afaelgar, ac yr oodd yn ansefydlog mOwn. rhannau. Pe caniatasai amser yn gynarach yn y cyfarfod, diau y caw- sid hi'n llawer gwell gan y cantorion yn unig ond yr oodd yn don briodol i derfynu Cy- manfa. Canwyd y Chant yn ysgafn a rhwydd, a dylai ddod yn ddefnyddiol i'r cynulleidfaoedd. Canwyd yr anthem, Pwy yw y rhai hyn ? yn dlws a theimladwy. Y man gwannaf, or yn lied dda, oedd y chantio. Can- wyd y symudiad diwoddaf "Duw a sych ymaith yn arddunol, heb gyfeiliant, yr hyn a ddyfnhai'r contrast. Teimlwn bob amser fod yr awdur awenyddol (Mr. J. H. Roberts) wedi oi ysbryd.oli mewn modd arbennig pan yn cyixyrchu'r rhan fochan dlos hon o'r nthom-perl yn ddiau ac yr oodd vn worth bod yn y Gymanfa pe na bai ond i gIywed y eyfryw. Ar awgrym yr arweinydd, ystyrrid ei chanu fel yn goffhad. am y milwyr ymadaw- edig, a safodd y gynulleidfa tra y cenid hi. Datganiad ardderchog yn sicr. Anthem hyn- od dlos yw Gwywa y Gwelltyn (Mr. Hopkin Evans), a chaod datganiad celfydd a chwaeth us ohon i. YrooddysymudiedynAfletloiaf yn dda ac effeithiol, ond nid oedd ycoiitralto In hollol gadarn ar y C flrt-nodyn por,yglus Atobiad fcarawiadol yw hwn i'r symudiad cyntaf yn A flat fwyaf. Yn y tudalon di- weddaf yr oodd y rit. ar Ein Duw ni." yn gymharol wan s, diafael. Ac eithrio hyn, yr oedd y datganiad cyffrodinol yn arddorchog, a chafodd yr arweinydd oi foddliau'n fawr ystyriai hwn y canu gorou a glywsai o'i an- them. Am resymau amhvg, ni byddis yn dlSgwyl llewych neilltuol ar y cydganau xnawrion mown Cymanfa Ganu, ond aeth And the Glory agoriadol y Messiah gyda hwyi Yr oedd yn wir effeithiol o ran lleisiau, amser- iad, cyd-darpAviad, a bywyd. Cyfeiriodd Mr. Evans yn deimladwy at oin colled fawr fel cenedl ym marw'r Proffeswr D. Jenkins, a chanodd y (lorf ei d6n boblogaidd, Penlan, yn rhagorol o barch i'w goffadWriaeth. Synn- wyd ni wrth glywed, y Tenor a'r Basa mewn cystal cyflwr, a'r arngylchiadau fel y. rnaent ond daeth north rhytedd o rywlo. Yr oodd lleisiau'r Soprano yn ddisglair, a'r Contralto'n gyfoethog a thra nad oodd y cydbwysedd yr hyn y clyWyd of rrr,(Iogoit eraill, yr oedd yn bur foddhaol, a quality y pedwar llaia yn rhagorol. Cadwyd tonyddiaoth bur. Yr oodd yr arweinydd galluog yn ei hwyliau goreu, a gwnaeth ei waith yn orchostol gan roi dehongliad meddylgar o'r emynau. CafWyd awgrymiad^u gworthfawr ganddo, a hyderWi y bydd y Gymanfa ragorol hon yn symbyliad pollach i berffeithio Caniadaeth. Y inao clod yn ddyledus i Mr. R. W. Jonos am ddwyn ynghyd gystal Cerddorfa. Nid oodd ar adegau yn berffaith unol, a rhoed allan ambeli i sain sigledig gan rai o'r offorynau llinynnol ond. yn sicr, gwnaethy Gerddorfa waith canmoladwv iawn, a bu'n gymorth sylweddol i'r canu. CyflaWnodd Miss Edith Jonos a Mr. W. J. Roberts ou gwaith gyda medr noilltuol. Hyfryd. gennym weld iechyd Mr. G. C. Owen, hen lywyddffyddlon y Pwyllgor, wodi caniatsu iddo ddod i'r Gy- manfa. Cafoddeifoddhau'nfp.wr. Gwnaoth yr ysgrifennydd galluog a diwyd, -Mr. Win. Parry, oi waith yn drwvadl fel arfer, a haeddH. ddiolch. Dylesid dweyd ddarfod i'r llyWjaki derfynu trwy weddi, ac i'r gynulleidfa genu'" Vesper ar "0 cadw ni drwy'r nos yn ddih/nol.

DRWY LYGAD CAPLAN,. I

Advertising

YSMFELL Y BEIRDD

Advertising