Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem l-Cwymp un o'r Zepps.

Trem II—Niwtraliaid.

News
Cite
Share

Trem II—Niwtraliaid. Ceir nifer o wledydd yn parhau'n beth a olwiryn neutralg "-yn amb.l,)idiol. Anodd, ei- hynny, bod yn sicr o ddim yn ou cyleh namyn eu bod, hyd yn hyn, wedi ymgadw heb gymryd ochr bendant a gweithredol yn y rhyfoi. Profwyd yn eglur, dro ar ol tro, nad diogel ymddiried mown gwledydd o'r fath Bu amryw o'r cyfryw'n cynllwyn yn erbyn Prydain o'r dechreu, ac yn cyirwys wylio'u cyfle i ymuno a'r gelynion, Rhaid &ddef ddarfod i Germani ddangos medr digymar mown hudoliaeth i ennill y naill genedl ar ol y llall o'i thu, ac i beri anghydfod o fewn y teyrnasoedd Cynghrejriol eu hunain. Bu rhyddid a diniweidrwydd Lloegr yn fantais ddirfawr i'r fath driciau maleisus. Cafodd estroniaid gyfle i wold calon groesawgar Lloogr, a daliasant ar y cyfle i goisio brathu'r galon honno a, dagr. Dywedir yn awr fod rhyw gyffro nodedig yn Washington, ac erchi i'r llynges fod yn barod i'r mor. Gall fod rhywbeth yn y son, a gall nad oos dim ond pang arall o'r ystwyrian sydd Inor gyffredin i'r Llywodraeth honno pan gaffo hi brociad go arw, yn awr ac yn y man. Dro ar ol tro y bu i Germani suddo rhai o'i dinasvddion yn ddiseremoni, ac y mae hi wedi gwneuthur hynny'n ddiweddar. Dro ar ol tro, mae Washington wedi cymryd arni Wvlltio, ac y mynnai addewid gan Berlin "na wnai hi ddim yn rh<gor." Ymddengys y gall y Caiser fforddio chwerthin yn eiJawes am ben bob protest a wnaeth yr Arlywydd Wilson hyd yma. A bydd yn wahanol i arfer os daw dim neilltuol o'r miri presennol ynghylch codi'r stem ar y llynges. Yn wir, gwelsom rai o'r fari-i--os yr an f on id llynges yr America allan o gwbl—mai i geisio dychryn Lloogr y gwneid hynny, ac am ei bod, meddir, yn cyfyngu ar drafnidiaeth y niwtraliaid. Hyd yn hyn, y Ddoler Hollalluog sydd amlycaf yng ngweithrediadau y Ty Gwyn. Pan fathrai Germani bob cysegredigrwydd moesol a dynol tan draed, caeodd Washingtou ei safn ond pan deimlai fod llynges Prydain yn gwasgu ar ei manteision masnachol a materol hi, crochlefodd tros yr holl fyd. Yr unig both i'w wneuthur a Dr. Wilson ywar03 hyd oni ddatguddio'i hun. A chyda golwg ar Holland, ymddengys ansicrwydd mawr ynghylch ei gogwydd. Hysbysir ei bod hithau wedi cyffroi, a'i bod yn galw'i byddin. oedd i drefn a pharodrwydd. Mae Germani wedi bod yn hyf arni hithau, ac wedi suddo llongau perthynol iddi'n ddirybudd. Ac oto, or hynny, nid oes neb a wyr i sicrwydd pa un ai yn erbyn Gflrmani ai yn erbyn Lioegr y mae hi'n debyg o ddod allan, os daw o gwbl. Buwyd yn disgwyl llawer wrth Rumania i gymryd oohr y Cynghreiriaid, ond yn rhyw lechu'n rhyfedd, ac yn yrnlapio mewn tawel- weh cyfrin, y mae hithau hyd heddyw. Ac nid yw'r llwynog sy'n frenin Groeg ychwaith wedi'i ddal gennym. "A fedri di r6y ? oedd darlleniad hen wladwr gynt o un o ym- adroddion yr Ysgrythyr. Wel, mae'r brenin hwn yn medru hynny'n bur dda. Un o'r pethau goreu yn sefyllfa'r Cynghreiriaid, hyd yma yw ou hundeb cynhyddol eu hunain, a gellir disgwyl i'r Gynhedlüdd bwysig a fu rhwng eu cynrychiolwyr ym Mharis yn ddi- weddar ei dynhau'n fwy fyth. Ond pan glyw- om ebychiadau parth gwledydd fel America a Holland, byddwn bwyllog cyn credu fod eu north ar gael ei droi o blaid Prydain. Un wers y dylai'r wlad hon ei dysgu trwy'r rhyfel hwn yw gochel bod mor ehud ag y bu i ym- ddiried mewn estroniaid cyfrwysddrwg. Gell- weh garu'ch gelynion a chalon Gristnogol, ond ynfydrwydd yw ymddiried JIo na bo sail.

I Trem lll-Gelynion Dartref

IFfetan y Gol.

Advertising