Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem l-Cwymp un o'r Zepps.

News
Cite
Share

Trem l-Cwymp un o'r Zepps. DIM ond un, a honno'r gyntaf er deahreuad y rhyfel, hyd y gwyddom ni, o ran ei dal a'i dwyn i fewn i derfynau Lioegr. Bu'n dra gwahanol gyda'r llongau bradwrus tanforol, canys mae gennym sicrwydd ddarfod i helfa fawr o'r rheini gaol ou rhwydo, a bod y gwaith da'n parhau i fynd ymlaen hyd yn hyn. Ymlaen yr elo, meddwn ni, fol y cadwer y ffordd yn glir i bob math ar drafmdisieth angenrheidiol i'n gwlad hyd oni orchfyger y Caiser gWyllt, ac y dymchweler--od yw'r fath both yn bosibl-Filwriaeth Prwsia'n llwyr. Ond bu'r Zeppelins yn parhau i ymweled a Lloegr ar yn bur gynnar ar y rhyfel, ac yn ami yn peri difrod ar fy wydau ac eiddo—heb falio dim pa un ai milwr ai baban fyddai tan y losg- balen. Bid sicr, fe ddisgynnodd amryw o'r taclau hyn i lawr yn ddrylliau o bryd i bryd, cyn dychwelyd ohonynt yn ol i'w cytiau ond yr hyn a glywid yn gyffrodin-n-iown ffordd o geisio'n diddanu yn yr ochr hon i'r dwr—fyddai fod y giwod wodi diane yn ol o flaen ergydion gynnau, nou o flaen haid o'n hawyr-longau ni. Waeth yn y byd. yn mynd yn ol yr oeddynt, ac yn dychwolyd yma oil- wiith. A diau xia byddant yn hir eto cyn gwneuthur ymwoliad arall. Yn wir, credwn yr ymhyfhânt yn y dyfodol. Gall y byddant yn fwy gochelgar tua Llundain, ond gwnant amdani rywffordd neu'i gilydd, chwi gewch weld. 0 bosibl y bydd iddynt ddiflasu ar ddod drosodd tan gysgod y gwyll yn unig, a gwastraffu eu hadnoddau mor helaoth heb fod yn sicr o'u nod. Ymddengys yn bur eglur fod y tywyllwch yn dyrysu cryn lawar ar eu hamcanion, gan na ddeallant ddaear- yddiaeth heb oleuni. Gwelsom mown new- yddiadur Americanaidd ddarlun o ran o Lerpwl mewn malurion. Gwelid adeiladau wodi eu tyllu a'u chwalu, a rhyw druoiniaid yn sefyll yn syn ar y tomenni. Ac fe gredai'r papur mai felly yr oedd pethau mewn gwir- ionedd. Ac fe all, yn wir, ddarfod i'r Ellmyn oedd yn y Zeppelin gredu mai ar Lerpwl y bwriasai nifer o'i belenni dinistriol. Myn rhai mai gwaith celwyddgi oedd cyhoeddi hynny. Wel, mae o mor fedrus ar gelwydda ac ar ladd babanod a phobl ddiniwed ond tueddir ni i gredu mai camgymeryd rhywle arall am Lerpwl a wnaeth y tro hwnnw. Ni fu yma hyd yn hyn, a diolch am hynny—er nad ydym, wrth gwrs, yn diolch am iddo fynd i unman arall. Ond ni ryfeddem ddim pe mentrai allan rhyw fore yn y goleuni, a. sgwad o'i awyr-longau, ac yn rhywle nad ydys efallai yn ei ddisgwyl. Ofer ceisio anwy- byddu'r ffaith eu bod yn peri 11awer o ddinistr fel y maent, ac amhosibl i'r bobl a breswyliant > parthau yr ymwelsant a hwynt unwaith a thrachefn fod yn ddibryder ar eu haelwyd- ydd. Ac fe'u disgwylir i Lerpwl, onite pah am y gofelir mor glos am gadw'r ffenestri tan orchudd, ac y dirwyir mor drwm am beidio ? Bu dwndwr mawr yn Nh;ý'r Cyffredin gyda gr,lwg ar ddiffyg tybiedig mewn paratoi ar gyfer y Zeppelins. Gel lid meddwl m.ii dyn go wirion óèdd yr un a etholwyd i'r Senedd ar gorn y Zepp, ac iddo wneuthur haeriadau heb eu profi ond, wedi'r cyfan, efallai na wnaeth o ddim drwg, eithr yn hytrach gyffroi i fwy o astudrwydd yn y cyfeiriad iawn. Beth bynnag, nid yw'r awdurdodau'n hepian yngl^n a'r mater. Mae gennym wfr pur benniog wrth y gwaith hwn, fel wrth y gwaith tan y mor. Nid ydym yn teimlo mewn hwyl chwibianu, canys nid ydym eto allan o'r coed ond mae'n foddhad i galon wladgar a dyngar wybod fod o leiaf un Zepp wedi ei. dwyn o ,r nof i'r ddaear, canys fe brawfnad yw gwneuthur yn gyffelyb ag eraill yn amhosibl. Offeryn o r fath erchyll&f yw hwn, a chreulon deb lond ei grombil.

Trem II—Niwtraliaid.

I Trem lll-Gelynion Dartref

IFfetan y Gol.

Advertising