Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Ein CAnedi ym Manceinion.

IClep y Clawdd sef Clawdd…

Ffetan y Gol.I

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. I Cofied pawb fo'n anfon i'r Ffetan I mai dyma'r gair sydd ar ei gena u;- I NITHIO'R GAU A NYTHU'R GWIR. I Torri Cyhoeddiadau. I At Olygydd Y BRYTHON I SYR,—Darllenais gyda diddordeb lythyrau Mr' Isaac Davies a Mr. R. J. Griffiths, yn eich papur clodwiw. Gofynna R.J.G. a oes digon o wroldeb yn ein blaenoriaid i rwystro arall i bregethu pan fo'r cyhoeddedig yn torri ei gyhoeddiad. Nid dyna'r man i roddi eu gwroldeb mewn grym. Mae hi'n rhy ddiweddar pryd hynny. Yn y Cyfarfod Misol y mae ei eisiau. Meddylier am Gyfarfod Misol Liverpool yn pasio i roddi chwephunt a'u treuliau i bob prege'th- wr ddaw yma'r Sulgwyn,—gymaint ag a ga gweithiwr cyffredin am fis, a thalu ei dreuliau ei hun, neu gy- maint deirgwaith ag a gawsent yn eu cylch eu hunain. Nid ar y pregethwyr y mae'r bai, ond ar y blaenoriaid, amosodtemtasiwniddynt dorrieucyhoeddiadau trwy or-dalu, yn enwedig ar adeg gythryblus fel hon, pan ofynn.r i ni, o'r brenin i lawr, fod yn ddarbodus.—Yr ciddoch yn gydwybodol, Bootle JONATHAN HUGHES I ) Terri Cyhoeddiadau. I At Olygydd Y BRYTHON I 11 SYR,-Yr hen gwyn A dim gwelliant. Gwelaf fod y gweinidog oedd i fod yn y daith hon y Saboth nesaf, sef yr olaf o Fawrth, a'i enw mewn dau le o fewn cylch y Cyfarfod Misol hwn un yn y daith agosaf iddo yn un pen i'r Cyfarfod Misol, a'r Hall yn y pen arall. Ond erbyn i'r BRYTHON diweddaf ddod i law, gwelwn ei enw i fod yn un o gapelau mwyaf Lerpwl. A gallwn gasglu i ba le yr aeth o leiaf, ni ddaeth i'r daith hon- hen gyhoeefdiad Dyn yn proffesu adeiladu'r deyrnas ag un Haw, ac a'r Hall yn ei thynnu i lawr, Gresyn, gresyn CYDWALAD Y Pe-il-in. I 4 At Olygydd Y BRYTHON I SYR,—Gwelaf ar Y BRYTHON fod amryw mewn helynt wrth geisio gair Cymraeg am Tribunal. Wrth gwrs, cyfansoddwr goreu geiriau o'r fath yw Llafar Gwlad. Beth am y gair uchod ? Yr oedd tribunal yn yr ardal hon yn ddiweddar, Digwyddwn fod mewn pentref hollol Gymreig a gwledig y diwrnod hwnnw a dyna a glywn gan yr ardalwyr, fod hwn a hwn a hwn a hwn, wedi mynd o flaen y Peilin. Y mac'n debygol mai o'r gair appealing y daw, fe picrwdins yr Athro Ifor Williams, a rwdins i'w piclo am beetroot. Beth feddyliech chwi ohono, syr, fel gair da am Tribttnal?-Yr ciddocb, T. Beth am fedd Wm. Wynn ? I ,-It Olygydd Y BRYTHON I SYR,—Wele i chwi ddau lythyr a go dais o hen gylchgrawn dyma un :— Fel yr oeddwn oddicartref yn ddiweddar di- gwyddodd im anneddu yn agos i Langynhafal; ac wrth rodio'rfynwentymys gpethaueraillcanfyddais feddy Parch. W. Wynn. Synnais ennyd wrth weld cnglynion eoffaol ar feddau amrai eraill; ond hwn, colofn barddoniaeth, prin yr oedd ei enw yn gerf- iedig. Ar ddeisyfiad y Parch. John Jones, periglor presenol y plwyf cyfansoddais ryw fath ar fedd- argraff i'w ddodiarno. Fe alIai y bydd hoff gan rai o'ch gohebwyr ei weld, nid o ran cywreinrwydd ei gyfansoddiad, ond o ran teilyngdod y gwrthrych a ddynodir ynddo Am William Wynn syn ysywaeth !—wyf fi Wrth gofio'i farwolaeth Duwinydd a phrydydd ffraeth, Gaiff. dirion goffadwriaeth. 0 waith ein llawr aeth yn llon-i blethu I blith y nefolion Mae eos deg, melys don, v f A'i dannau yno'n dynnion. I wlad byw, o waelod bedd—mwy cadarn Fe'i codir o'r llygredd; Gorwych lef, Duw'r tangnefedd, Ethol hwn i fythol hedd. Gorffenaf 1824 GLYN MYFYR." A dyma'r Ilall Ychydig ddyddiau yn ol, wrth ystyried nad oedd coffadwriaeth o fath yn y byd ar fedd y diweddar Barchedig W. Wynn, periglor Llan- gynhafal, Dyffryn Clwyd, desyfodd periglor parch- edig y plwyt ar rai o'r beirdd gyfansoddi englynion coffadwriaeth i'w rhoddi ar garreg ilw gosod ar ei fedd, ac wele at eich gwasanaeth un o'm heiddo i- I Feirdd, gwelwch mewn llwch mae'n llechu-y Gwyn Oedd ogoniant Cymru Ei amgenach am ganu Gwn na d oes Gwyn na Du. Medi, 1826 W. EDWARDS, Ysgeifiog." A fydd rhywun o'r ardal cystal a dweyd pa drefn sydd ar y bedd erbyn hyn ? Ac os oes carreg, beth sydd ami ? 0 ie, Mr. Gol., yn fy llythyr diweddaf, cyfeiriais at y bechgyn sy'n aberthu dros eu gwlad; ond fore Sul diweddaf synnais yn fawr glywed svIw tebyg i hwn yn y bregeth Sonia rhywrai o hyd am y bechgyn sy'n aberthu dros eu gwlad fel pe bai rhyw rin yn hynny, ond nid ydyw marw dros eu gwlad yn cyfrif dim." Gwyddom i gyd mai Angau'r Groes yw sail cadwedigaeth dyn, ond coeliaf nad oes gan neb hawl i roi ei linyn mesur wrthi na nodi clawdd terfyn rhinweddau'r lawn, fel y dywedodd Trebor Mai yn rhywle Beth wyddom pwy fry sy'n sant ?" Ac os yw hyd yn oed cwpaned o ddwr oer yn cael sylw ganddo Fo, onid yw yn sicr fod yr aberth uchaf posibl i ddyn yn cyfrif ? Cariad mwy na hwn," etc. DANIEL O. JONES I 17 Sef ton Square, Lerpwl -0 — —

Gorea Cympo, yr an OddieavtreI

Advertising

.Tre m, IV.-,Might is right.9