Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Ein CAnedi ym Manceinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein CAnedi ym Manceinion. I Ceahadtn y Sul Neeal. Y METHODIBTIAID CALFIJF AIDDF ] t Moss SIDE-IO.30 a 0.30 Proff R Morris, Baja. PENBIETOK—10.30, E Wyn Roberts 6 RWilliams HKYWOOD ST—10.30 B Griffith, Lerpwl, 6 EW Roberts VICTORIA PK—10.30 RWilliams 6 E Griffith LEiGH-IO.30 a 6 WARJUNGTON-IO.30 a 6, FARNWORTH—10-30 a 6J S Roberts EAMBSTOWN—10.45 a 5.30, ASHTOH-UN»EK-LYNE—10.45 a 6.30, ZOLW-ig UNDEBOL ECICLES-11 a 6.30, YR ANNIBYNWYR CHORLTON RD—10. 30 M Llewelyn 6.15, H Williams, Oolwyn Bay BOOTH ST— 10.30 HWilliams, 6.15 M Llewelyn QCBEN'S ROAD—10.C0A6.15 J Morris tD DUNCAN ST, SALFORD-10.30A 6.15 T Griffiths HOUJNWOOD—10.30 a 6.15 W K Jones, St Helens Y WESLEAID DEWI SAXT—10.30 T Hefin Evans 6 J S Williams HOREB-IO.30 John Felix, 6, H Roberts SEION—10.30 D. R. Rogers 6 J Felix BEATJXAH—2.30 D R Rogers 6 T Ilefin Evans OALPAMA—10.30, 6 D R Rogers WBASTE—10.30 6.30, J M Williams Y BEDYDDWYR UP. MKDLOCK ST.—10.30 a 6, J H Hughes LoiqGSIGHT-10,30 a 6.30, Pregeth ROBIN'S LANE, SUTTON-IO.30 a 5.30 0 LUTON I'R NEF.-—Y lOfod cyfisol,yn Luton, yn 81 oad, bu farw Mrs. John, gwoddw y diwoddar Bp,rch David John, a fu'n woinidog oglwys yr Annibynwyr, Booth Streot, am 36 mlynedd. Pan sofydlodd ei rn&b, y Parch. R. G. John, M.A., yn Luton, aoth hi a'i march i fy W a to, r, loos mawr iddi oodd colli'r mab annwyl hwnnw tua dwy flynodd yn ol. Dioddefodd gystudd maith, ond daliodd yn siriol drwy'r cwbl, a theimle.i ddiddordeb mawr yng ngwaith yr Arglwydd yn Luton, acyn nilynydd eiphriod. GwoinyddNvvdprni ary(I-i gofal a thynerwch mawr gan oi hunig ferch, Miss John. Ar y 14eg, dygwyd ei gweddillion i orffwys ym meddrod y teulu yn y Waasto Comotery, a daeth yno dorf o hen gyfelllion. Er pollad Luton, daeth oddiyno ddau o ddisconiaid yn gynrychiolwyr yr eglwys honno. Gwasanaethwyd yn y capel gan y Parch. M. Llewelyn, J. H. Hughes, ac M. Murdock, Luton ac ar lan y bedd gan y Parch. M. Llewelyn. Un o ragorolion y ddaoar oodd hi, a phery ei henw hi a'i phriod yn annwyl gan Saeson a Chymry'r ddinas am amser hir. Y Nef fo'n dirion wrth ei merch amddifed.gan einoddiyn ei hiraoth a'i hunig- rwydd. YR HEN OYMANFA ANIVIVYL V Gan mai newydd fynd heibio yw Cymanfa'r Methodistiaid yma, cliddorol fydd gwelod cynnwys hysbvslon Cymanfa a gynhaliwyd agos i 50 mlynedd yn ol. Cefais y llawlen gan Mr. J. Asaph Morris, Chorlton. Cynhaliwyd y Gymanfa honno Mawrth 20, 21, 22, a 23, 1856, y Groglith a'r Pasg. Y cowri hyn a brogethai: Dr. John Hughes, Lorpwl; David Rowland, Llidiardau; Lewis Edwards, Bala John Phiilips, Bangor Wm. Will- iams, Abertawo a Griffith Hughes, Edeyrn. Pregothwyd y pryd hwnnw nos Iau a nos Wener, a theirgwaith y Sul, yn y tri chapel, j Grosvenor Square, a Salford, ac Oak Street. r Un bregeth yn y ddau Ie cyntaf oedd nos Iau, ond yr oedd dwy bregeth ymhob moddion yn y tri chapel y gweddill o'r amser. Heblaw hynny, cynhaliwyd cyfarfod eglwysig cyffred- I inol yn Grosvenor Squaro bore ddydd Gwoner, p, cyfarfod cyhoeddus y Gymdoithas Genhadol Dramor yn y prynhawn, cyfarfod dirwestol nos Sadwrn, a chyfarfod eglwysig yn y tri chapel am chwarter i naw fore Sul. Ya y blynydd- oedd presennol mae gennym bedwar capel, v ond dim ond pedwar pregethwr rhyngddynt | ceir felly un ar bymtheg o bregethau yn wyneb i chwech ar hugain yr hen amser gan chwo ? pregeth wr. Nid oes yn awr ond un cyfarfod. ar wahan i'r pregethu, yn orbyn pedwar gynt, ? a thri diwrnod yn lie pedwar Be yr oedd 1856 ? yn adeg y trai ar grefydd cyn Ilanw'r Diwyg- 1 iad. Y cwestiwn a gyfyd wrth ystyried yr f uchod yw, Ai ennill ynteu colli tir yr ydym ? i Cyahyddu ynteu lleihau, ym myd crefydd ym I Manceinion ? h CO FI O'R TEILWNG.—Yng nghyfarfod blynyddol aelodau'r Gymdeithas Gonadl- ? aethol beth amser yn ol, dorbyniwyd gyda ? gofid ymddiswyddiad Dr. A. Emrys-Jonos o'i | safle anrhydeddus ynglyn A'r Gymdoithas I a phenderfynwyd i'r Cyngor wneud rhywbeth ■ yn amlygiad o'i wasanaeth maith a'i lafur 'I dyfal ynglyn a'r gymdeithas, ac a'n cenedl yn y dref a'r wlad. Barnodd y Cyngor yn ddoeth apelio at garodigion y Gymdoithas, a rhai o gyfoillion y meddyg a dd noth i gysy lit j iad ag ef pan yn llywydd y cyfryw, am gyfran iadau at'wneud tygteb fach iddo. Dangos- | wyd cryn sel nos y caed swm teilwng o arian | a chan fod cyfarfodydd y Gymdeithas am y ? tymor wedi darfod, penodwyd pedwar o frod- ? yr yn ddirprwywyr y Gymdeithas igyflwyno'r t rhodd iddo nawn Sadwrn, Mawrth 18fod. Y cynrychiolwyr oedd y Parch. J. H. Hughes, i llywydd y Gymdeithas y Parch. M. Llewel. h yn, is-lywydd Mr. J. E. Lister, llywydd y K cyngor a Mr. Rd. Williams, Weasto, trysor- f ydd. Cyfarfuwyd yn John Stroet, a thra- z ddodwyd anerchiadau rhagorol ganddynt, a I, diolchodd y meddyg yn dynor a theimladwy, v^ t: gan ddatgan ei fawr lawenydd am y rhodd, ac yn onwadig am garedigrwydd a chyfeillgarwch ? diffuant y rhai a gyirannodd. Yr oodd y ?' woithred fach hon yn blodeuo o'r ddoutu, a ? chalon y rhoddwyr a'r derbynnydd megis yn ymgysylltu mewn brawdgaTweh teilwng. Nid v dyn lie a chylch fu Dr. Emrys Jones, ond arwr ein gwlad bu'n llywydd y Gymdeithas bron jp o'i dechrouad hyd tua douddeng mlynedd yn I. oU ac ar ol hynny ofa oadd ei noddwr, ac aberthodd lawor or ei mwyn. Cymrodd ran amlwg yn holl syxnudiadau ein con ad 1 yn y draf hon a Chymru, a m&wr barchid ef ymhob man yn y cylchoodd mad.dygol, llenyddol a gwladol. Nawnddydd teg iddo, a byddad. oi Iwydd a'i barch yn y gorffennol yn gynhorth- wy iddo sofyll yn d,(Iiysgog f,,r gopP, bryn an- rhydodd hyd dorfyn y dpath. Llafuriodd yn galod yng ngwros y dydd. ac nid yn ofer. Wrth droieiolwg yn awr ar nllt P.(A(iringo(l,.d,, bydcloci, iddo fwynhnu'r olvgfe- nes awyddu dringo rhagddo. AT Y CLA WDD.—Un. o gymdaithasau llenyddol gorevi'r cylch ydyw Gymdeithas Heywood Street. Tarfynodd y tymor y tro hwn mewn cyngerdd gwych llywyddwyd gan y Parch. E. Wyn Roberts. Cftod gwas- anaeth cor y milwyr sycid wedidychwolyd o'r rhyfel, ac yn awr yn Hoaton Park. Darpar- Wyd hofyd. ymborth i bawb. Diolchwyd ag anerchiadau grm y Mri. E. D. Evans e. W. J. Jones. Miss Gwladys Roberts oodd ysgrif- onnydd y cyngordd a'r gymdeithas. GYNQERDDA.—Diau y bydd 11awer yn falch o gaol cyfla i glywed y Cor milwrol Cymroig hwn nos Sadwrn nesaf, yn y cyng- erdd a goir yn Lecture Hall yr Annibynwyr, Queen's Park. Bydd cantorion gwych eraill hefyd yno, ac y mao argoel am gyfarfod rhag- orol. Trosglwyddir yr elw i gronfa y milwyr Cymreig clwyfedig.

IClep y Clawdd sef Clawdd…

Ffetan y Gol.I

Gorea Cympo, yr an OddieavtreI

Advertising

.Tre m, IV.-,Might is right.9