Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem I.-Crane a Chimwch.I

ITrem II.-Crane Iwrop.-i

! Trem III-Beth wneir a'rI…

News
Cite
Share

Trem III-Beth wneir a'r I Crane. Yn lie Uch-ddyn, cafwyd bwystfil coed, a chranc y garreg dd u." Yn lie mynd i fyny i lefel yr angel, aethpwyd i lawr at yr anifail. Ond rhag e;n cyhuddo o arfer geiriau geirwon an bobl urddasol a pharchus, dalivn at yr liii au mwy cymejrol-crane a chwimwch. Rhaid inni beidio a. gwasgu'r gymhariaeth yn rhy fanwI, rhag gwneuthur cam ag anrhydedd y crancod a'r cimychiad sy tan gerrig y trai. 'if bwynt yn y 'st' 0 ran hynny, y prif bwyrvt yn yr ystyr war- eiddiedig" i granc yw bachas tynnion, llym. ion. Ac mae math ar Granc yn ymsymud trwy Gyfandir Iwrop yn yr Armagedon lion galluocach a medrusach a chyfrwysacli, a chreulonach o lawer na chranc y cerrig d uon a yw hwn. Y mae'n waeth am ei fod yn ddyn. Dywed rhyw ffilosoffydd, os ewch yn rhy bell i'r dwyrasn y cewch eich hun yn y gorllewin. A thrwy find yn rhy bell i fath ar Kultur aiff dyn yn grane. Y drwg ar hwn yw ddarfod iddo ymgyrraedd allan ymhell, i dir a mor ac wybren, a chanddo rym cenedl filwrol gref i weithio crafangau cimwch. Clywir yr enw a roddes efe i hun ar ei allu- Y Dwrn Haearn. GWyr Belgium a Serbia, a Ffrainc a Lloegr am greulondeb y Crane hwn. Ni waeth ganddo prun ai castell ai addoldy, caerfa 801 ysgol plant, a fern ei gyrraedd ni wyr ei efciliau ef am drugaredd, mwy nag am y Deg Gorchymyn. Ein gobaith yw fod rhywrai ar waith yn erbyn y creulon hwn. Dywedir mai un o neilltuolion crane yw, pe digwyddai iddo dorri'i grafangau y gallant dyfu'n fuan eil- wai h. Hyn sydd wir am y crane a elwir Miltariaeth Prwsia. Tvbir fod rhai o'i fodiau bentbyg yn tueddu I lacio gafael. Dywed chwedl ddarfod i greadur bvchr-n o'r enw p-inna gael ei ddenu i wneuthur cyfaill o grane, a chydfyw ag ef, i fod yn was iddo. Pan fo pysgodyn addas yn nesu, dyry'r craTlC bwniad i'w gyfaill, a dyma'r canlyniad His closing shells the pinna sudden joins. And 'twixt the pressing sides his prey con- fines Thus f od, by mutual aid, the friendly pair Divide their gains, and all the plunder share. Cyffelyb y Crane o Germani a'i gynghreiriaid. Ai gwir y darogan fod y gyfathrach rhyng- ddynt yn gwanhau ? I ddynodi Iwrop heddyw. rhaid gwrthdroidarn o Wlad y Delyn a dywedyd,—"Nd mor o gan, ond mor o waed yw hi. Pan ddaw r trai yr y m6r hwn o waed dynol, gweddia dynoiiaeth am i r Crane gael et ddal. Unig obaith y byd am heddwch fydd hynny. Y gwaethaf arno ef yw ei allu i greu mor iddo'i hun, a'r unig ffordd i sychu'r mor fydd chwythu i fyny'r "cerrig duon tan y rhai y mae'n byw, iddo fod yn ddigysgod byth mwy. Gwareded y Nef n rhag Kultur y Cranc

.Tre m, IV.-,Might is right.9

Advertising