Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem I.-Crane a Chimwch.I

ITrem II.-Crane Iwrop.-i

News
Cite
Share

ITrem II.-Crane Iwrop. i Ond mae crane a chranc, cimweh a chim- well. Rhyfeddolywhanesgyrfa Ymddatblyg- iad yn y deyrnas y perthvn y erancod a fu tan sylw iddi. Dodwch eich clust. wrth bell- seinydd (telephone) Darwin, a chwi a glywch rattle brwydrau ar hyd llrnell miliymui o flyn- yddoeid o hyd, yn ddiosteg. Ond wedi cymryd cyfrif o "darddiad rhywogaeihau," detholiad naturiol," "goroesiad y cyfcddas- af," ac amryfol bethau eraill, a daly npill both ar gyfer y llall, ac yn hollol ddiragfarn, fo'n gwesgir i'r casgliad anocheladwy li-wn,iod erancod a chimychaid yr hyn y gwnaed hwynt gan ddoddfau rhoidrwydd, ac nad teg eu beio am eu bod yr hyn 437dynt. Hynny yw, a chymryd pob poth i ystyriaeth, nid yw'r crancod a'r cimychiaid hyn yn fodau cyfrifol." Ond yr vdym yn awr yn troi'r Drych ar fath arall ar granc ? chimwch. Credwn y gallasai ac y dylasai'r creadur hwn godi i lefel uwch na'r un yr ymleddir ami am eu bodolaeth gan seirff ac ysgorpionau, Ilewod ac eirth,—creaduriaid y diffeithweh gan eryrod a fwlturiaid yr awyr a chan lefiathan otf a morgwn, ac hyd yn oed grancod a chi- mychiaid, y dyfroedd. Eglur yw fod y creadur sy o flaen y Drych yn awr yn ym- ffrostio yn ei uchafiaoth ar yr holl greaduriaid isradd iddo yn yr holl fyd. G-wiia a fynno a hwynt i'w bwrpas-ei hun. Ysbeilio hwynt p'u heiido,dinistria'ucartrefi, ac fe'u lladd ffordd yr elo. Cwbl argyhoeddwyd c f, ers llawer oes, eu bod hwy'n bod or ei fwyn ef. C-redodd ei fod mown teyrnas uwch na liwynt, ac ni fynn- ai mwyaoh fyw yn ou mysg. Mynnai adeil- adu Teyrnas Gwareiddiad iddo'i hun. Nadd. odd y greig yn feini, naddodd y coed yn ddod refn, ac adeiladodd iddo'i hun balasau a dinasoedd, gan eu llenwi a moethau. Dar- ganfu bwerau Natur, a harneisiodd hwynt i del; feisiau cywrain yn ufudd i'w wasanaeth. Daoth yn wybodus a diwylleidig dros ben, ac yn nodedig o grefyddol. Uched yr ym- ddyrchafodd mewn gwybodau, a diwylliant, a threfn a gallu, a medr, a chyfoeth, a phob mawreJd, fel y codai gwr-n dirmyg a gwrid cywilydd i'w wyneb pan ddywedid wrtho ddarfod iddo unwaith fod yn eistodd ar foncyff noeth, ac yn noeth ei hun an mewn coedwig wyllt, ac yn wyllt ei hunan PJygai bon pan 80wgrymid iddo nad oedd y goleuad tanbaid sydd yn ei ben yu awr ond gwiriondeb wyneb epa. Yn wir, o'r diwedd, fe gododd y creadur hwn cyn uched mown—wol, mown Kul-tur, fel y mynnai rhai o'i dylwyth eu bod ymhell uwchlaw'r gweddiH, ac y dylasent gael pawb era Il o tanyn t,. Daethai'r amser i ddringo'n nwcb mewn gwareiddiad, a dianc ymhellach oddiwrth epa'r coed. Cato ni dyma'r byd i gael ei synnu gan orddisgleirdeb math newydd ar greadur dynoL Disgwylid i weddilldynoliyw foesymgrymui'r llwch, canys wele ymddangosodd yr Uch-ddyn (Cofied y cysodydd ochel rho) "y" yn lie U yn nechreu'r

! Trem III-Beth wneir a'rI…

.Tre m, IV.-,Might is right.9

Advertising