Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem I.-Crane a Chimwch.I

News
Cite
Share

Trem I.-Crane a Chimwch. I CRANC a chhnwch-úrab a lobster—o'r un to ulu y maeat, a chan y naill fel y Hall y nod wodd o fod yn groos-afrywiog a brathog. Cof geanym fel y byddai plant y pentref gynt, ar amsor trai, yn ceisio dal creaduriaid o'r fath tan y "corrig duon." Ceid ambell hogyn digongwirion neu ryfygus i wthio llaw noeth tail y garreg, ac ni raid dywodyd inni fod yn un ohonynt hwy. Mae'r braw o deimlo'r gofaiIiau tyn yn can am ein llaw yn aros yn ein nerfau hyd y munud hwn Crock fyddai'r waedd pan L ddigwyddai felly, a "drycho dristwch" yr olwg ar hogyn yn ceisio ysgwyd cranc oddiwrth ei fawd. Ac, waetha'r modd, ni cheid yr un o blant y pentref, y pryd hwn- nw, wedi da-Ilon yr awdurdodau ar grancydd- iaoth, fel ag i ddeall mai'l' ffordd effeithiolaf i gael gwared o aftiet cranc fuasai trwy dynnu'I grafangau allan o'r bon. Oherwydd paham, gorfu inni ar y cyntaf fod t ,n anfantais fawr i frwydro a chrancod a cliiiiiycliiaid. Beth bynnag, gwelsoin ina.i'r ffordd ddiogelaf i' trafod oedd eiddo'r pentrefvryr profiadol a oliyneSn a'r grefft,gwthio Ijagl ffon tan y garreg, ac wedi cydio o'r crallcynddo ei dynnu allan. Felly, wrth gwrs, byddai tyndra'i afael yn sicrhau ei dynged tynnid ef o'i gastoli, a hawdd fyddai ei seilo ar draothell agorej, ac wedi ei amgylchu a gelynion. Wel, yn orbyn y math yma ar granc nid oes gennym wir achos o gwyn. Arnom ni'r bechgyn yi oedd y bai,—o leiaf am osod ein bawd yn ei efail. Yr oedd Natur wedi oi greu fel ag yr oedd, ae wedi oi. osod mown cyleh o ddiogel well, a chynhaliaetli cydnaws a'i anian. Bto, o'r tu arall, fe dybiai'r pentrofwyr oil fod gan- ddynt hawli ddal crancod a chimychiaid, ac ni ffinid cydwybod y dnwiolaf ohonynt wrth ofyn y fendith ar fwyd pan fyddai creadur o'r fath ar y ford. A phan ymwelsom a'r ardal yn ddiweddar, gwelsom fod yr un gred yn ei grym. Rhyfedd mor anodd yw dadwreiddio hen gredoau Temtir ni i ofyn yma— ymhen mil o flynyddoedd eto, beth fydd barn preswylwyr goleuejig yr hen ardal am ber- thynas duwioldeb a chrancod ?

ITrem II.-Crane Iwrop.-i

! Trem III-Beth wneir a'rI…

.Tre m, IV.-,Might is right.9

Advertising