Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

a wool, -GOSTEG. [

I.DYDDIAOUR, I

iyhoeddwyr y Cymod I

Advertising

Basgedaid or Wlad.I a

[No title]

Ffetan y Gol.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gorea Cymrro, yr un OddiearfcFe BIRMINGHAM: YMWELIAD BUED.Nos Lun' Mawrth. 13, bu'r Parch H. Elfed Lewis, M.A., L?un- dain, yn Wheeler Street, yn traddodi ei ddarlith odidog ar Ddiwygiwr y Mynyddoedd. Daeth cyn- hulliad da at ei gilyddag ystyried yramgylchiadau a'r tywydict Y cadeirydd oedd Mr. W. James, Salisbury Road; ond oherwydd afiechyd a fethddd fod yn bresennol; cymerwyd ei le ar fyr rybudd gan Mr. R. Glyn Jones, yr hwn a wnaeth ei waith yn foddhaol fel arfer. Diolchwyd i'r darlithydd a'r cadeirydd gan y Parchn. W. Glandwr Morgan, Saltiey, a T. D. Rhys, Westminster Road, Cafwykl cyfarfod o'r fath oreu. -Gahehydd. BEDYDDWYR SUTTON ST. HELENs.-Cynhal- iwyd cyngerdd uchraddol Mawrth i i un o'r cyng- herddau goreu a gafwyd yn y lie. Ymwelodd Cer, Meibion Eglwys Bedyddwyr Tyldesley & ni, ac yr oedd xlatganiad o'r tair cydgan,-We roc a att'ay, Valiant Sons of Cambria, Comrades' Song of Hope, yn ardderchog. Hefyd cafwyd datganiad o'r bedwar- awd Arabella gan bedwar o aelodau y Cor. Cafwyfd xsnawdau gan M ss Grace Evans, Tyldesley; Miss Bagshaw, Sutton Mr.. Robt. Gr.ffiths, Sutton ac Owen Davjes, Tyldesley; deuawdau gan Mri. Robt. Griffiths a Willie Hughes, a'r Mri. Brown a Davies; a swynol oedd eu can. Mr. T. O. Roberts, Tyldesley, oedd yr adroddwr gwnaeth argraff ffafriol iawn ar y cynhulliadastad. Daeth Mr. T.C. Williams o Lerpwl i roi dwy unawd benigamp ar y crwth. Hawdd gweld ei fod yn gyfarwydd a'r gwaith. Y qfeilydd oedd Mr. Hywel Davies, Tyldesley: cafwyd unawd ar y berdoneg ganddo, a theimild fed dyfodo} i ddo gyda'r offeryn. Y cadeirydd oedd Col. Bamber, I.M.S., cadeirydd digyffelyb, a'i wynepryd hawddgar yn darigos fel y mwynhai y cyngerdd. Diolchwjd i bawb am ein cynorthwyo mor rhagorol gan y Parch. J. Vaughan Pughe (y gweinidog) a Mr. R. Williams, Roughdale; a chredwn fod elw sylweddol at yr achos. Ar y terfyn aeth y cantorion ac eraill i fwyn- hau cwpaned o de a ddarparwyd gan Miss Gardner a Miss Williams. Hyfryd sylwi fod y gwahanol enwad- au Cymreig yn Sutton yn araf nesu at ei gilydd; ac nid anniddorol hysbysu fod achos Robin's Lane,a fu unwaith yn wan, yn cryfhau a mynd ar gynnydd. Cysur i'r brddyr ffyddlon, Mri. J. Morgan a H. Will- iams, a fu'n cadw'r goleu yn y nos, yw ei gweld yn dechreu gwawrio. Ýmlaen yr elo, nes bod yn eglwys ar fryn, na eilir ei chuddio. ASHTON-IN-MAKERFIELD.-Cymdeithas Pobl Ieu- anicCarmel(M.C.) NosFawrth,y 14egcyfisob bu'r Gymdeithas yn treulio noswaith lawen iawn ar ffurf ymgomwest; ac wedi mwynhau eu hunain gyda'r danteithion blasus ac ymgomio'n didifyr, cafwyd unawd gan Miss Dora Davies canu penhillion gan Mr. William John Lloyd ac adroddiad gan Mr. John H. Jones,; dan lywyddiaeth Mr. Enoch Rogers, y llywydd. Hefyd cystadleuaeth araith ddifyfyr: cydradd oreu, Mri. Hugh Jones it Tudor T. Jones. Terfynwyd y cwrdd hapus drwy ganu Hen Wlad fy Nbadau. E drychir ymlaen gydag awch am gyfarfdd ierfynol y tymor, a fydd yn gyngerdd cyhoeddus. —O.H.J. TVLDESLEY.-Prynhawn Saboth, Mawrth 19, caed gwasanaeth cerddorol Seisnig yn eglwys y M.C. Milk Street; cadeirydd, Mr. W. Marland, Atherton; y datgeiniaid oedd Miss Annie Davies (Manchester), a Mr. R. O. Williams, Leigh (Ffynnongroew). Canwyd hefydddwywaith gan Gor Meibion Bedyddwyr Cym- reig Tyldesley, dan arweiniad Mr. O. Davies. Anerch- wyd ar yr eglwysi cenhadol gan y gweinidog, y Parch. Hugh Jones, a phregethodd ynyr hwyr i dyrfa fawr, ar Salmau xcix, 8. Yn ystod yr oedfa hon, canwyd ddwywaith gan Mr. R. O. Williams, a theirgwaith gan Miss Annie Davies. Ar ddymuniad arbennig, canodd Miss Davies yr anthem Pwy yw y rhai hyn ? (J. H. Roberte): datganiad hynod effeithiol, a'r gantores enwog yn cael cyfle llawn i amlygu holl deleidion ei hathrylith ddisgybledig. Clywodd Wordsworth gan ryw eneth yn uh o gymoe dd unig yr Alban, ac meddai am honno :— Dygais y miwsig gyda mi Dros amser hir pan beidiodd hi. Bydd llawer yn barod i dd 7 eyd am y canu a gaed yn Tyldesley y Saboth; The music in my heart I bore Long after it was heard no more. YN UNION FEL Y GWYDDEL.-Pan ofynnwyd i Wyddel mewn treibiwiiaj yn Lloegr, ai ni theitnlailn ddylat. swvdd arno ymladd dros oi wlad, 'Does gen i yr un wlad i ymladd droeti," ebr yritau, gan daflu mai Lloegr oedd pi^u y Worddoiioni chanistoid Home Rule i'r Ynys helbulushono. Un peryglue i'w holi yw Pat.

Gorea Cymrro, yr un OddiearfcFe