Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

a wool, -GOSTEG. [

I.DYDDIAOUR, I

iyhoeddwyr y Cymod I

Advertising

Basgedaid or Wlad.I a

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ffetan y Gol. Efeillio Cymraeg aChrefydd. I AeOlygydd Y BRYTHON I SYR,—Yn Y BRYTHON am Mawrth i6eg, gwahodjda Mab y Bone y Merlyn am dro i Sir Fflint. Wel, b mae yma lu bach, nid llu mawr, a gar weld y Merlyn. I d'derbyn croeso gan lu mawr, byddai raid iddo> droi yn Ferlyn Saesneg, a gobeithio na all wneuthur hynny byth. Y mae'n ofnus mai mul fyddai wedyn. Ofnwn pe deuai trwy Sir Fflint y byddai raid 14do weryru yn Saesneg, a charlamu yn Saesneg. Ond os oes obaith iddo allu bwrw ambell spare o dan Cymreig o'i bedolau i ysbryd ambell un yma, deued ar bob cyfrif. Carlamed at bob pregethwr, ac yn enwedig at bob ysgolfeistr. Ond y perygl yw, pe troai i lawer ysgol, y dychrynnai, ac efailai y torrai ei galon. Rhyfed,dod i lawer yw fod cyn lleied o sel dros yr Iaith Gymraeg ar gyffindir Fflint a -MaWwyn. Ydyw, y mae hyn yn rhyfedidod fawr; ofld anhraethol fwy o ryfeddod yw fod cyn Ueied o sel drosti yng ngholegau diwinyddol y wlad. Tystiai un o weinidogion yr Hen Gorff yn Sir Fflint wrthyf na chlywodd ef neb yn dy- wedyd gair dros ein Hiaith, tin Gwlad, a'n Cenedl, yn ysgoliona cholegei enwad ybuefynddynt. Ycweet- iwn a ddaw i'n meddwl yn wyneb hyn yw, Pa un ai o ddyn ynteu o Dduw y mae y diffyg sel hwn ? Ond hyn a wyddom, mai coIled i grefydd yw tranc yr Iaith Gymraeg. Lie y mae'r Gymraeg yn fratiog, y mae crefydd yn llwydaidd hefyd. GWEINIDOO Torri Cyhoeddiadau. At Olygydd Y BRYTHON SYR,—Yn ychwanegol at lythyr cryf Mr. Isaac Davies ar yr uchod, cofied eich darllenwyr mai nid pregethwyr hyotlaf ein cenedl yn unig sydd yn euog, ond rhai o'r ail a'r trydydd dosbarth. Yr haf di- weddaf sylwais ar ddau weinidog o'r wlad yn Lerpwl un Saboth, a thri cyhoeddiad gan.ddynt mewn lleoedd eraill. A'r Saboth diweddaf a'r Saboth cynt, yr oedd dau arall yn y cylch, a chyhoeddiad gan y ddau yn eu Cyfarfocl Misoloo hunain. Clywais adrodd am bregethwr enwog, 4° mlynedd yn ol, wedi anfon ei fab yn ei le ar gyfer Saboth, ac heb hysbysu y blaenoriaid o hynny, a barnodd y swyddogion ei rwystro i bre- gethu, ac felly y bu. A oes blaenoriaid a digon o wroldeb ganddynt i ymddwyn yn gyffelyb ?- Birkenhead R. J. GRIFFITHS Y Kyffin a'r Hutyn. At Olygydd Y BRYTHON SYR,—Cefais fy eicmi n ddiriawryn atebmd Eilir Aled yn eich rhifyn diweddaf. Disgwyl- in-ii gael the round of the kitchen ganddo, ond cymrodd drugaredd arnaf ft syndod i'r byd ? daothom yn ffryndiau. Yn ei lith gvntaf yr oedd wodi evnddoiriogi ataf ond ryfedd fyd, yn oi ail lith, y mae wedi cynhesu ataf. Gwolwch fod rhyw dro rhyfodd wedi digwydd ynddo. Yn ei lith gyntaf gosododd fi dan gyhuddiad, a hofyd tan arholiad cyhuddodd fi o ddweyd rhywbeth nad oeddwn, trwy lwe, yn euog ohono, a go ynnodd imi gwostiwn caled a dyrys, a mynn ii atebiad. Ond yn ei lith olaf, anghofia y cyhuddiad, a thry'r arholiad yn seiat, lie y dywed ychydig o'i hanes a'i brofiad, sef ei fod yn llwyrymwrth- odwr ers pum mlynedd, ac mai llwyrymwrth- odwyr yn unig ddylasai gadw tafarndai. Eglur fod cyfnowidiadau amlwg ac amryw wedidigwydd yn Eilir ond yr wyf yn disgwyl rhai mwy. Mae "defnyddiau yn Eilir na .chawsant'.oT'ioen. eu heiddvnt, ac ni chant He y mae. Nid ymhelaethaf, Mr. Gol. mae eich gofod yn brin ond, cyn cloi hyn o lith, yr wyf am ysgwyd Haw ag Eilir yn gynnes ac yn dyn. Mae gweddi yn fv nghalon nid, 008 eisiau dweyd vchwaneg, fe fydd Eilir yn deall, oblegid nid hutyn ofe, er mai Hutyn myfi. Hwyrach, ryw ddydd, y cvfarfyddwn yn ddi lith a dilen.—Ydwyf, a chalon gynnes, YR HUTYN. Gwr llwyd y Gomel. I At Olygydd Y BRYTHON I Syn,-Fal darllenydd. o'r BRYTHON. ac yn teimlo diddordeb yn y gwaith da a wneir gonnych trwyddo wrth ddod o hvd i drveor- aii cudd ein hiaith a'n cenedl mewn llen a chan, teimlaf awydd ymholi am eiriau ac alftw yr hon gerdd honno a adweinid wrth yr enw "Cerdd yr hen. wr llwydo'r gornel." Byddai iw chael mewn argraff tua deng mlynedd ar hugain yn ol, a byddai llawer o ganu ami gan hen falodwyr Cymru ceir geiriau tebyg i hyn yn rhywle yn y gerdd :— Gan fy nhad fe glywaie innau, Gan ei daid fe glywodd yntau, Fod gwr wedi mynd o'r ty hwn allan O'r un enw, o'r un oodrpn. Clywod hynefgwr yn son amdan' ac am y canu fyddai arni tua deg i bymtho-nig mlynedd ar hugain y 1 ol barodd ysfa ynof i yinholi am dani; 09 oes modd yn y byd, byddai'u ddiddorol iawn ei chael.-Ydwyf, Nantglyn R.O. -,0-

Ffetan y Gol.

Advertising

Gorea Cymrro, yr un OddiearfcFe