Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

rSlAFELl Y BEIRDD f oyahrrahion gogyfer a'r golofn hon i'w oyf- flirkJ: PEDROG. 217 Prescot Road.Liverpool Heddwch.Anfonweh eich enw adnabyddus a eha'r gan ymddangos. Paham y mynnwch ymguddio ? Dau a Dwy.—Mae'r dull hwn o chwarae a geiriau, hob. iddynt ystyr o gwbl, wedi mynd yn ddiflastod i mi erbyn hyn, ac ni chredaf fy mod i'n gallach na phobl eraill. Clywais eng- lynjtarawiadol yn ddiweddar, o waith y cyfaill diddan Dewi Medi, ac mae un felly'n werth i'w yrru ar dreigl Dau a dau, hynod o deg—yw pedwar Pwy wad y rhesymeg ? Rhyfeddol yw rhifyddeg,— Naw ar ddau wnai un ar ddeg Mis Mawrth.-Dim tebyg iddo mewn dar- lun, heblaw fod y ddwy linell olaf yn wallus. Y Mor Goch.—Can gyffredin iawn, mewn syniadau ac iaith a phopeth. Mae gormod o brydyddion o'ch blaen wedi croesi'r Mor Coch y ffordd hon, ac ni thai i feirdd sangu'n ol traed ei gilydd mor bendant a hyn. Yr anfarwol Hiraethog a ddy wedodd, Gydag i garn y march cyntaf ei gyffwrdd, rhwygodd y mor, fel hen frethyn, ar ei draws, o lan i lan." CYMEEADWY.— Y Milwr Olwyfedig, Y Bugail, Beddargraff Dr. M., Josiah Jones, Mrs. J. Meredith, Cantor y Gwanwyn, Ateb i C.E.H., Rhywun, Ci Sion William, Y Milwr Cymreig. "MAE'R HAF YN DOD." WEDI'r ddrycin erwinaf,—wedi rhwyg Dirwasgol y gaeaf, Myn heulwen dymunolaf Ddenu hedd i wenau haf.-PEDP.OG. ADEG RHYFEL. I'R oes adwyth arswydus,—ti ydwyt, 0 adeg gythryblus Bas 'stwr wyt i'r boys di rus, Ond trwst dwfn i'r trist ofuus.-TP-EFLYN Y LWY BREN TRWY bwdin tyr i'w bedydd,—a chawl bras, Uchel bryd amaethydd, Dra bo'r uwd o'r berwedydd. I lenwi bol, yno bydd. Y GANNWYLL DtrwiES hud a osodir-yn y gwyll, Hon a'i gwawl fawrygir, Ond 0 f' I ynddi gwelir, Wan edau'n hoes, nad yw'n hir. W. PBYS OWEN Y SOSIALYDD ( BE ddaw o'r Sosialydd, Ac yntau ymhell— Ym myd y breuddwydion, Yn gwrando'r ysbrydion Yn gwneud addewidion I ddod dyddiau gwell ? A ydyw yn derbyn I'w galon fwynhad 0 hyd, wrth freuddwydio Am ddydd newydd, effro, Medd ef, sydd ar wawrio Ar weithwyr ein gwlad ? Be ddaw o'r Sosialydd A lwydda ryw ddydd, 0 ddwndro'n dragywydd, I gael wyneb newydd Ar ddoldir a mynydd, A Chymru yn rhydd ? A yw yn ddiogel Ei ddilyn bob llaw ? Y Werin ddeflroa A'i swn am rhyw Wynfa I ddod i blant Gwalia- Ryw ddiwrnod a ddaw Dolgellau. EDNANT AWYRLONG FRY gwel, ym mrig awelon,—awyrlong, Ar fro las nef-eigion, Yng nghwrr haul angora hon, I lwyr chwiliaw'r uchelion. Ar anhywaith daith deithia,—i nefoedd Ddihafan fordwya, Heibio'r ser yn ei brys â, I lwybr engyl hebrynga. Dowlais CEINPWYN

rSlAFELl Y BEIRDD

Ein Conedi ym lancoinion.

I 0 SOOLAU-R ANDES.I

Advertising