Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

rSlAFELl Y BEIRDD

Ein Conedi ym lancoinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I 0 SOOLAU-R ANDES. At Olygydd Y BRYTHON SYR,—Y mae ysbryd ty Kaiser yn fy mhoeni fyth a hefyd fely gwelwch. Dyma i chwi ddwsin pobydd o englynion Cymraeg a gobeithio eu bod yn ddigon llithrig a dian- soddair i basio llygaid eryr y Pedrogannwyl. Gofynasoch i mi ysgrifennu yn Gymraeg, ac wele Gerdd Gwilym Gaiser a'r englynion hyn yn y Gymraeg oreu a allaf fi. Ond beth am Elidir Sais alluog a'r Dr. Hartwell Jones dyfnddysg ? Hoffai yn fawr anerchiad. Nadolig Gwr y Drych i'r milwyr Cymreig Mewn gair caf bleser ac adeiladaeth mawr, y fi a'r wraig yma, wrth ddarllen Y BRYTHON bob gair bob amser. I Y KAISER. I Y Kaiser rhawg cyn eeisio-dyrnu byd a dwrn heb ail iddo, A welodd (a gwylltiodd o'i go' Ei henddyn) fod Bull ynddo. Ac fod John Bull wedi codi—-o'i flaen Gan fiino'i fawrhydi Ie beunydd ei boeni Gyda'i aur a llongau'r lli. A gwaith ei diriogaethau—yn eodi'n Rhai cedyrn a goleu Ymhob mor eu trysorau A'u maw] o hyd yn amlhau. Gan fagu, ei genfigen-enynnwyd Yn wenwynig elfen At dreisio Bull troes ei ben—-Ellmynaidd. Egnïai'n llewaidd tra gwenai'n llawen. A milwyr o bob cwm alwodd--a thref A throwd ei wlad drosodd I dduw rhyfel, a gwelodd Bob peth heb feth wrth ei fodd. Fe luniodd ei filiynau-tra enwog Fel trinwyr cad-arfau Ef o hyd. a geisiai gryfhau Ei rengoedd, drwy bob cyfryngau. A gwelodd a lly gad golau-fod John Fyd-onwog, A Ilongau, Yn gwarchod rhag ymgyrehau, Gelyn byd gylch glan ei bau. Ar y fan penderfynodd-—he] dwylaw I adeilio rywfodd, Neu brynu, i fynu rhyw fodd, A didwyll iawn y d'wedodd Llongau ynghyd a'm llehgoedd- fynnat I uno fy nerthoedd Abl wyf, a chyda bloedd Ymyrraf ymhob moroedd. Ellmyn wyr oil, O mynnwch—yrru Bull Lawr i bant, a dygwch "'Ei diroedd, a chwi dariweh Yn y lie, tra e'n y llwch. Yn gorwedd wedi guro—'r dir a m6r A'i droi mwy i grwydro, Agwybod tra'n gwibio-villhob Ilannerch Y Tarw erch, pwy yw ei Feistr O Dyna'r Syr Kaiser sy'n ceisio-llywio byd A Ilaw barai' theimlo A ydyw'r gwr dewr o'i go'—gan fariaeth Yn wyllt odiaeth, ag eisiau'i alltudio ? O Arglwydd Ion, Crewr tonnau-y lli, Awdur lloer a heuliau. Dan y pwys, arbed ein pau,—rho'th helaeth, Fawr Ragiuniaeth, yn ail fur i'w glannau. HUGO DAVIES (Alltud yr Andes). Friere, Chile. [Do,'fe ddaeth y P.O., er gwaethaf y brebwl o glercyn Brazil a gystwywch mor ddoniol. Fe siaradaf a Mr. Morris ana y llyfr rhag blaen. Peidiw ch a chethru mor chwy rn ar y cysodydd druan,—wrth orchymyn y mae ef yn newid orgraff pob gohebydd, ermwyn cael y Gymraeg fel dilledyn diwniad, ac nid yn gynifer clytiau brith ac anghyson. Na ddo, ni chyrhaeddodd eich can i Attila fflangell Duw. Nyddwch bennod o'ch eofion bore oesamEdeyrnion. Feglywecheiphobl yn llyfu gwefl o Chili bell wrth ei darllen. Pa bryd y deuwch chwi a'r wraig drosodd am dro, gael inni gip ar fflangellwr y Caiser a'i gystowcwn?-Y GOL.J.

I 0 SOOLAU-R ANDES.I

Advertising