Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

o Big y Lleifiad.

DAU T U"R AFON.I

News
Cite
Share

DAU T U"R AFON. I Birkenhead.—Mawrth 4, yn 22 Aiderley Avenue, yn 76 oed, bu farw Mrs. Catherine Williams, gweddw'r diweddar Hugh Will- iams, tailor and draper, Porthmadog. Gened- igol ydoedd o Landdona, M6n wedi gwas- anaethu am rai blynyddoedd yn Goole, sy- mudodd i Liverpool, a phriociodd. Buont yn aelodau yn Pall Mall, Chatham Street, Bootle, Symudodd y teulu i Borthmadog 4" mlynedd yn ol, ac yna i Liverpool 15 mlynedd yn ol, a 9 mlynedd yn ol i Birkenhead. Yr oedd yn wraig grefyddol iawn, addfwyn a charedig, ac wedi darllen ei Beibl drwyddo droeon darllenai hefyd lawer o gylchgronau ein cenedl. Cafodd ei rhan o brofedigaethau, ond ymostyngodd yn dawel i'r Drefn. Rhoddodd ddygiad i fyny da i'w phlant, ac y maent mewn safleoedd parchus, a thalenb ganddynt i fod yn ddefnyddiol yng ngwasan. aeth y cysegr. Gedy chwech o feibion ac un ferch Mri. Hugh Williams, Porthmadog j Rd. Williams, tý capel M.C. Edge Lane; T' O. Williams, Bootle Ll. Wynn Williams. Birkenhead W. Parry Williams, yn Alder shot; Goronwy Williams, Llundain a Miss Maggie Williams dau frawd hefyd, sef y Parch. O. Parry, Comaes, a'r Hall (tad Miss Winnie Parry) yn South Affrica, a chwaer (Mrs. J. J. Evans, Wallasey). Claddwyd yn Smithdown Road ddydd Iau, a gwasanaeth wyd gan y Parchn.T. J. Rowlands, M.A.,B.D.. R. R. Hughes,B.A., D. Jones, J. H. Morris, O. Lloyd Jones, M.A.,B.D., a J. Williams, Huyton Quarry. Cludwvd ei gweddillion gan Mri. J. Morgan, Evan Evans, Hugh Williams, a David T. Jones. Diolcha'r teulu am bob cydymdeimlad it hwv vn ou prof e(tigaoth,- R.J.G, "c-<" Kensington..—John Ambrose Lloyd oedd testyn anerchiad diddorol Mr. D. R. Jones (Alaw Madog) i Gymdeithas Pobl Ieuainc. Kensington DOS Fercher ddiweddaf ac er gwaethaf y rhyfel-sydd wedi cymryd ymaith amryw o aelodau'r Gymdeithas,—cafwyd cynhulliad pur dda, tan lywyddiaeth Mr.W Thomson Jones. PEEL ROAD-Aml yw nifer man-gyng" herddau y cyfnod hwn, ond nid ydynt rv liosog ychwaith, canys er budd achosion dyn gar y'u cynhelir,a'r bobl drwyddynt yn "rhoi dan ganu." Mwynhawyd un bywiog iawn yn Peel Road nos Fercher ddiweddaf, a drefn. wyd ar fyr rybudd. Ag eithrio Miss Annie Griffiths (Alawes Menai), sydd mor barod ei chymwynas a medrus ei chyfeiliant, cyfeillion wedi dod i'r dref yma'n lied ddiweddar a roddai eu gwasanaeth yn rhydd a rhad Mr. Tom Owen, tenor Mr. G. J. Roberts, bari- tone Miss Florrie Williams, soprano Mrs. Burt, contralto a Miss Maggie Parry yn canu penhillion. Dyma ddeunydd cyngerdd camp- us, ond nid digon hyd yn oed hynny, canys daeth Mr. Wm. Roberts a'i g6r plant ymlaen ac a ganodd droeon, a chystal graen a hwyl a phan gipiodd y darian a'r brif wobr yn Eis- teddfod Plant Bootle. Y cadeirydd oedd M. T. Williams, Ysw., Abersoch,—peirian- nydd o'r m6r, a'i law yn ddeheig ar y tele- graff ar hyd y cwrdd. Bu braidd yn gynnil ei eiriau, ond o ran haelioni yn full horse potver Can diolch i'r Tenorydd Tom Owe i, felys lais A'r cerddor G. J. Roberts, Sy'n byw yng ngwlad y Sais Y C6r a'i hoff arweinydd Deilynga ein mawrhad, Am roddi cystal enghraifft 0 gyngerdd yn y wlad. Avr merched, bendith arnynt. Pwy all eu hebgor hwy ? Caed un o wlad y Saeson, A chaed yn Gymry ddwy j Hir gofir Florrie Williams Ac er nad wyf yn flirt, Canmolaf Maggie Parry, A doDiau Mrs. Burt. Er mynd drwy glamp o gyngerdd Yn tynnu at ddwy awr, Dan ofal doeth y llywydd, Nid aeth y 8team i lawr Heblaw bod yn beiriannydd, Y clir wirionedd yw, Fe roddodd glap ei hunan I gadw'r tan yn fyw. Ymweliad A STANLEY ROAD. BooTrjL- Ymwelais a'r eglwys trwy osodiad ryw byth- efnos yn ol, ac a garwn ddweyd gair bach o'm teimlad. Golygfa hardd oedd yn y tt: cannoedd yn gwrando'r Gair mewn distaw. rwydd perffaith fel am eu bywyd ymddyg- iad y dorf mor weddus fel ag i'w gwneud yn hawdd pregethu ac er i mi wrando'r Parch. L. Lewis (fy ngweinidog) ugeiniau o weithiau, nid wyf yn meddwl i mi ei glywed yn fwy effeithiol. Dan arweiniad medrus Mr. R. Jones, yr oedd y canu cynulleidfaol yn rymus a nerthol, a da oedd eu clywed yn canu tonau newyddion y gymanfa mor effeithiol. Eto, nid oedd yr hyn y dylasai fod gyda'r fath ddefnyddiau lleieiol. O 'r fath bosibil- rwydd sydd yma i ddatblygu Caniadaeth y Cysegr. Yn garedig rhoddwyd i mi adrodd- iad blynyddol yr eglwys, ac y mae yn dlws, destlus, a chrvno a cheir ynddo amlygiad o drefn, gofal, a gweithgarwch eithriadol ond y mae'n amheus gennyf a ydyw Moliant. Seion yn cael y lie dyladwy. Mewn eglwys yn rhifo yn agos i 900, onid ellir ffurfio Cdr yr Eglwys" fel cynhorthwy i'r arweinydd, i hwylio'r mawl ? Byddai C6r o'r fath i ganu emynau, sahnau, ac anthemau, yn sicr o ennyn sel a brwdfrydedd yn yr ieuenctyd a byddii Caniadaeth Stanley Road yn ddylan- wad gorchfygol yn yr ardal boblog hon. Y mae canu i'r Cymro yn rhan o'i natur, a dylet- swydd yr eglwysi yw gofalu fod y reddf natur- iol ac arbennig hon yn cael ei lie a'i symbylu i'r iawn gyfeiriad, a bod goreu'r gan yn troi yn foliant i'r Creawdr. Ni ddywedaf ond gair neu ddau am y rihyrsal a gynhaliwyd yn yr ysgoldy. Cafwyd canu pur dda, yn neilltuol ar yr anthem Gwywa y gwelltyn (Hopkin Evans). Yr oedd yn I\mlwg fod rhai o'r tonau ychydig yn ddieithr, ond hyn sydd sicr gydag ychydig ymroddiad,cynhorthwy alsylw i'r arweinydd, bydd Stanley Road yn rym dan fendith Duw, i wneud y Gymanfa eleni yn llwyddiantperffaith. Nis gallaf lai n a datgan fy niolchgarwch am y derbyniad a gefais gan y cyfeillion yn Bootle, heb anghofio caredig- rwydd y blaenoriaid croesawgar, dynion sydd yn deall pa fodd i wneud y dieithr yn hollol gartrefol yn eu plith, ac yn wir deilwng arweinwyr mewn eglwys mor fawr.-Henry Roberts. Dylasai'r many lion a ganlyn ddilyn y chwith atgofyn y rhifyn diweddaf am Mr. Wm Owen, Sydenham Avenue Claddwyd yn Smithdown Road y Parch. H. H. Hughes- B.A.,B.D., ac O. Lloyd Jones, M.A..B.D., yn gweinyddu ac wele'r prif alarwyr -Mrs Owen (gweddw), Mr. O. Lloyd Owen (brawd), Parhad ar tudal. 8.