Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

YSUFELL Y BEIRDI)I

it'gin coneeti ym laneeinion.

Dau Beth Newydd.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Llyfrou Cyfrifon Ysgol Sul. LLYFR YR YSGRIFENNYDD, gyda da- ennau byrion i wasanaethu am flwyddyn heb ail ysgrifennu yr enwau, dwy golofn ar syfer pob Sul crynhodeb ar ddiwedd pob chwarter, a nifer o ddalennau ar y diwedd i gadw cofnodion. Rhif 1—Ar gyfer ysgolion yncynnwys 20 o ddosbarthiadau 1 /V Rhif 2-35 0 ddosbarthiadau 2/8 .Rhff 3-50 o ddosbarthiadau 3/- Cludiad gyda'r Post ic. LLYFR CYFRIP Y DOSBARTH, wedi ei gyfaddasu i wneyd am 12mis heb ail ys grifennu yr enwaa i gyfateb i Lyfr yr Ys- grifennydd. Llyfran i gadw Cyfrifon o lonawr I R is^fyr aau a Ebrlll I Fa wrth Pris I/- y dwsin. Cludiad-Un dwsin 3c., a cheiniog y dwsir ar ol hynny. HUGH GVWS VI FEIBtO SI 256 358 Stanley Road, Liverpoal .n- -r" BARDDON1AETH GORONWY OWEN. Chweched Argraffiad. Gyda Bywgraffiaa gan Pedrog a Llyfrbryf. Amlen, Is. Swyddfa'r "Brython," Lerpwl. LLYFRAU CYMRAEG. BEIBLAU. TESTAMENTAU LLYFRAU HYMNAU A THONAU. CANEUON. relir sylw prydlon i arehebloa gyda'r post Hugh Evans a'i Feibion, SWYDDFA'R "BRYTHON," 358 STANLEY ROAD, LIVERPOOL I LLYFRAU I LC!D U.. HIGH EVANS & SONS, Swyddfo'r Brython 356, 358 Stanley Rd., LIVERPOOL. Tel 591 S otle IOLO MANUSCRIPTS, being a Selection of Ancient Welsh Manuscripts in Prose and Verse from the collection made by EDWARD WILLIAMS (Iolo Morgannwg), with English Translations and Notes. Priea, One Guinea. Argraffiad Llyfrbryf. A KEY AND GUIDE TO THE WELSIl i LANGUAGE, or a Welsh-English Diction- ary and Grammar combined. Text-Book ¡' —The Welsh Bible. By PEDR HIR. Cloth, 4a. net. l 0 FOR I FYNYDD, a Chaniadau Eraill. Gan ELPHIN. Papur a Rhwymiad goreu, gilt top, 5s. THE SABBATICAL REST OF GOD AND MAN: an exposition on Hebrews iv, 3-9. Nisbet's Theological Library. By Rev. JOHN HUGHES, M.A. Cloth, 48. DAN Y GWLITH: Odlau Mawl i'r Cyf- ] ryngwr Crist Iesu ein Harglwydd. Gan y j Parch. JOHN HUGHES, M.A., Lerpwl. Llian, 3s. 6d. 2/6 yr un OWRR Y LLEN Ysgrifau Syml ar Fater- ion Gwyddonol gan GWILYM OWEN, M.A., D:Sc., Athro mewn Athroniaeth; Naturiol yng Ngholeg y Brifysgoi, Auck- land, N.7. (gynt Coleg y Brifyagol, Lerpwl). Llian hardd. COF I ANT Y P??CH. ROBERT OWEN ¡ (Ty Draw), gan y Parch. JOHN OWEN, j Wyddgrug. Llian. (Mewn amlen, Is.). HOLL WEITHIAU GORONWY OWES, j yn eynnwys ei Holl Farddoniaeth, wedi 01 gymeryd o'r argraffiadau hynaf; ei Hili Lythyrau; ynghyda Haneaei Fywyd. G r LLYFBBRYIT a PHEDROG. Llian. o FOR I FYNYDD, a Chaniadau Eraill.1 gan ELPHIN. Llian hardd. Rbwymiad goreu, 6s. O'i? MWG I'R MYNYDD, sef Cyfres 0 Ysgrifau fu yn Y BRYTHON am Wibiadau'r Golygydd Oddicartref. 168 Tudalen. 26 o luniau. Llian. ER MWYN IESU: Pregethau a Barddon- j iaeth y Parch. S. T. JONES, Rhyl. Llian j hardd; TLYSAU YR HEN OESOEDD, sef i Gwaith Doethion y Cynfyd, yn eynnwys rhan o gywreinrwydd yr Hen Frutaniaid. Pris Cyhoeddedig, Õ8. Pris gostyngol, 2/6. TRISTIORA or Songs in the Night. By the Rev. JOHN HUGHES, M.A. Cloth,, (Paper Cover, 18.). Y MORTHWY: sef y Morthwyl Cyntaf, yn eynnwys saith ugain o Adroddiadau,. 200 tudalen a'r Ail Forthwyl, yn cyn- nwys saith ugain o Adroddiadau, 200 tudalen. Wedi eu cydrwymo. Llian. CRISTIONOQAETH A CHYMDEITHAS Gan y Parch. J. H. HOWARD. Rhagair i gan y Gwir Anrhyd. D. LLOYD GEORGE, A.S. Llian. net. GERAINT ?C ENID, A CB??V7?D?!7 ERAILL. Gan MAOHRETH. Uian. YR YMCHWIL AM Y GOLEUNI: Gan D. R. JONES, Cambria, Wisconsin, U.D.A. Gyda Hun yr awdur. Llian hardd, I 2/- yr un. LLAIS OLUND?ZN. YagrifauMyfyrdod gan y Parch. PETER HUGHES G.BI.FMHS. Llian. I LLOFFION GRAWNWIN: sef Cyfrol- Goffa y Parchn. William Roberts, William Nicholson, D. M. Jenkin. Hugh Jones, David John, "H. Parry Thomas, o Undeb Annibynwyr Cymreig Lerpwl, Manchester, a'r Amgylchoedd. Gan y Parch. O. L. ROBERTS. Llian hardd. MARWOLAETH Y SAINT. Offrwm C6f i'r diweddar Feddyg Hugh Williams. Gan y Parch. JOHN HUGHES, M.A., Liver- pool. Llian. P" DYN llGUANO: Gan y Parch. O. L. j ROBERTS, Lerpwl. Nis gellir cael gwell llyfr i'w roi yn Haw mab neu feroh ieuano I pan yn troi allan i'r byd. Rhwymiad '1 goreu, gilt top, 28.; mewn llian bardd, 1 /6. 1/0 yr un. ¡ CODPR HWYL: Llyfr Newydd o Adrodd-I iadau, wedi ei gynnull gan Olygydd Y BBYTHON. 154 O ddarnau, 200 tudalen. Llian. Trydydd Argraffiad. (Amlen, Is.). DIARHEBION Y CYMRY y Casgliad ) llawnaf a rhataf o ddoetfcineb yr Hon Gym- ry. Gan y Parch. T. O. JONES (Tryfan), I gyda Rhagdraeth gan y diweddar Barch. JOHN HUGHES, D.D., Caemarfon. Llian. FORGIVENESS In Nature, In Man, In I God. By THOMAS DAvma, B.A., It"? duction by Mrs. HERMAN. IJian. QWELEDIGAETHAU Y BARDD CWSG Gan ELLIS WYNNE, dan olygiaeth O. EILIAN OWEN a HUMPHREY7 ROBERTS, j Athrawon mewn Cymraeg o dan Gyngor Addysg Lerpwl. Llian (Amlen gref 18.). THEANTHROPIA Neu y Dwyfol a'r Dynol yn y Beibl, gan y Parch. ROBERT ROBERTS, B.A., Ph.D., Trefnant. Trin- iaeth feistrolgar ar y Canon ac Yabrydol. iaeth yBeibl y n wyne b yGoleuni diweddaraf Llian hardd. Amlen, 18;). YR IAITH QYMRAEG Ei Horgraff a'i Chystrawen. Gan y Parch. D. TECWYN ¡ EVANS, B.A. Llian. Y DYN IEUANO: Gan y Parch. O. L. ROBERTS, Lerpwl. Nis gellir cael gwell llyfr i'w roi yn llaw neu mab ferch ieuanc I. pan yn troi allan i'r byd. Llian hardd. Rhwymiad goreu, k ATHRYLITH JOHN CEIRIOG HUGHES, gan y Parch. H. ELFED LEWIS, M.A. Amlen BARDDONIAETH GORONWY OWEN. Chweched Argraffiad. Gyda Bywgraffiad byr gan PEDROG a LLYFRBRYF. Amlen Wedi ei rwymo ynghyda'r Liythyrau, mewn llian, 2s, 6d. BLAGURON AWEN. Gan GWAENFAB. Yn cynnwys amryw ddarnau cymwyø i'w hadrodd. Mewn amlen. BARDDONIAETEl EDWARD MORRIS (Perthi Llwydion). Wedi ei gynnull gan HUGH HUGHES, Cerrig y drudion. Mewn amlen. OODI:R HWYL: Llyfr Newydd o Adrodd. iadau, wedi ei gynnul1 gan Olygydd-Y BRY. THON. 154 o ddarnau, 200 tudalen Y Sylltiad goreu a helaethaf j-n yr iaitb Trydydd Argraffiad. Amleia. Llian, 1 /8 COF I ANT Y PARCH. ROBERT OWEN (Ty Draw). Gan y Parch. JOHN OWE., Wyddgrug. Amlen. Llian, 2s. 6d. CROESI'R BONT, Bet anturiaetlhau Habak kuk Crabb, gyrrwr y Goach Fawr. Gan CLWYDWENFRO. Dan olygiad y Pareb. T. ELI EVANS. Amlen grfe. DANIEL OWEN Y NOFEL YDD Byw, graffiad gan ISAAC FOULKFS {Llyfrbryf. Amlen. QWELEDIGAETHAU Y BARDD OWSG. gan ELLIS WYNNE. Dan olygiaeth O. EILlAN OWEN a HUMPHREY ROBERTS,, B.A., Athrawen mewn Cymraeg o dan Gyngor Addysg Lerpwl. Amlen gref Llian, 18. 6d. HELYNTION BYWYD HEN DEILIWR* Gan HIRAETHOG. Amlen. LLYTHYRAU GORONWY O WEN. Dan olygiad yr Athro J. MORRIS JONES. Amlen. Y Liythyrau a'r Farddoniaeth wedi eu cydrwymo mewn man, 28. 6d. L.LYFR Y TRI ADERYN. Gan MORGAH LLWYD o WYNEDD. Argraffiad Newydd, gyda Rhagarweiniad gan Olygydd y BRYTHON. Llian. t PULPUD HOPE HALL. Amlen. THEANTHROPIA: Neu y Dwyfol a', Dynol yn y Beibl, gan y Parch. ROBBB" ROBERTS, B.A., Ph.D., Trefnant. Trin- iaeth feistrolgar ar y Canon ac Ysbrydol- iaeth y Beibl yn wyneb y Goleuni diwedd. araf. Amlen. Llian hardd, 18. 61t. TRISTIORA or Songs in the Night. By the Rev. JOHN HUGHES, M.A. Paper Cover. Cloth, 2s. 6d. Y DRWS AGO RED. Telyaegion byrion, gyda 12 o ddarluniau cain. Gan R. H. JONES (awdur "Drwy Gil y Drws ") o Wedi ei- rwymo mewn llian hardd. Y MORTHWYL, saith ugain o Adrodd- iadau. 200 tudalen. Amlen. YR AIL FORTHWYL, saith ugain e Adroddiadau. 200 tudalen. Amlen. y ddau Fonhwyl wedi eu rhtoymo ynghyd, mewn llicm hardd, 2/6. f YR AIL GANRIP Rhai gwersi oddiwrth, y Canmlwyddiant. 'Atoddad i'r anerchiadi o Gadair y Gymanfa Gyfiredinol, Dref- newydd, 1912. Gan y Parch. JoBw HUGHES, M.A., Liverpool. Amien gref. JOHN CEIRIOG HUGHES Ei fywyd, al. Athrylith, a'i waith. Gan Llyfrbryf Amlen. Gweddill Argraffiad I. Foulket '■ 94. yr up. PWY BIA U'R GA.DAIR? Drama ddial rifol gan DEWI MAI o FEIRION. Amlen. LLAW LYFR CYFLAWN AR LYFR YB • ACTA U, gan y Parch. OWEN JOHN owzx. M.A., Rock Ferry. Yn daif rhan t i Cwestiynau, Yetyr Geiriau, a Nodiadasa Esboniadol. Limp Cloth. C8, 136 tuda). Map prydferth a deithiau Paul. i 8d. yr un. AD RODDI ADA U'R, PLANT: ar' gyrel ? Cartref, Ysgol, a Llwyfaa. Gan LLIFOK, Llian ystwyth. BREUDDWYD SION Y BRAQWR, non Weledigaeth Dinas Mall tod. Gan PED. BIB. Amlen. OEINIO RHUDDFRYN, sef easgliad o i farddoniaeth RHUDDFRYN. Tan olygiadd 1f y Garch. LEWIS MORRIS, Gwrecsam. Amlen. THE NEW WALES: Some Aspects of National Idealism, with a plea for Welsh Home Rule. By GWILYM O. GRIFFITH. ■[ Introduction by E. T. JOHN, Esq., M.P. |^ Amlen. » LLAWLYFR CYFLAWN AR LYFB rB | AOTAV, Gan y Parch. OWEN JOHN, OWEN, M.A., Rock Ferry. Yndairrhani Cwestiynau, Ystyt Geiriau, a Nodiadao J Esboniadol. C8, 136 tudal. Amlen. t LLYFB IEHOSHWA: Cyfieithedig o newydd gan y Parch. GRIFFITH HUGHES, B.A., Blaenau Ffestiniog, a'r Parch. D. FRANCIS ROBERTS, B.A.,B.D., BMnau Ffestiniog. Amlen. GWELEDIGAETH ANGAV, sef rhan allan o'r Bardd Cwsc. Gyda Gejrta llaWn. Tan olygiaeth O. EILIAN OWEN a HUMPHREY ROBERTS, B.A.,Athrawon mewn Gymraeg o dan Gyngor Addysg Lerpwl. Wedi el •; gyfaddasu ar gyfer ytrgolion a dosbarth liadau. Amlen. Interleaved. ? A