Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

YSUFELL Y BEIRDI)I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

YSUFELL Y BEIRDI) I T eyahrrchion gogyfei 8'1' golofis hoo i'w oyf- wiTU>: PEDROG, 217 Prescot Road, Liverpool Home.—Llinellau meddylgar ac awenyddol, a gresyn na fuasai'r v isg yn deilwrig o'r syn- radau. Dalied yr awdur ati, a daw'n abl i gyfunsoddt'n rhagorol. Er Cof, Y Bedd, A lafon.-—Ambell linell dda, l ond dim un englyn cywir. Y Blotyn Du A,all.-I)Ini onw priodol nac adnabyddxxs gyda'r gan, a dyna ben ar y mater. I Alony,id.Dwy liiiell. gyntaf yr englyn cyntaf yn wallus, cyrch yr ail a dim ond y drydydd linell yn gywir yn y trydydd englyn. IV Llywydd, et(-Cyreh yr englyn cyntaf yn wallus, a'r llinell olaf yn wan iawn llinell gyntaf yr ail englyn yn wallus. a chyffredin y gweddill ohono ac niae dwy linell gyntaf yr englyn olaf yn wallus. Yr Awrlais.Awrlais pren ydyw, ae heb fod yn mynd dim. Murmur y Mor.—Tebycaeh i furinur pwll h,w-yaid,rnai-w a chymysglyd. CYMERADWY.-A.wyrlo,n.fl, Er Gof am Mrs. R., On the Rue de Bois, Adeg Rhyfel, Y Sosial- ydd, Y Olefyrl Newydd. BALDORDDWR CLYWAIS erch waglais cornclnviglon,dynyn Dienaid yn erechwen AnwardYligwr diangen, Sgógyn bas a'i geg yn bon.], Lii Poc. YR ANGOR YN nhwrf y mor anorfod,—diaii un G-eidw long rhag trallod, Trciidgar yw, gafaelgar fod. A'i golyn am y gwaelod. W. PRYS OWEN. AR BRIODAS CYFAILL ER mwyn dy dad. Er mwyn dy fam, Er mwyn dy wraig, Bydd wr dinam A boed dy wraig I ti yn bxir Bvddwch eich dau > O hyd fel dur. i Porthmadog ISAAC DAWKS Y..f1WIR ANRHYD. D. LLOYD GEORGE GYMRU fechan, bu dy fryn iau Yn cysgodi cewri iu. Fu yn ymladd yn eu clwyfau Dros iawnderau Cymru Fu 0 Awelon dy fynyddoed.d Y mae arwyr Cymru Sydd Yn anadlu i'w hysbrydoedd Dan, dros ryddid Cymru Fydd. ? Ar dy fronnau, Gymru fechan, ? Bu Lloyd George yn sugno nerth, I amddiffvn cam yr egwan, Yn v tlawd fe welodd werth Mae ei enw drwy y gwledydd Yn adseinio'n uwch o hyd, A ei Iwyddiant byth ar gynnydd. Wrth ddvrchafu gwerin byd. Hawlia'i le ym mhrif gvnghorau Ymherodraeth Prydain Fawr, Trawsioxx gwlad yn gelaneddau A ddymchweIir gan y cawr; f; froosa" gledd a'r bendefigaeth, Fu'n goi'rnesu'r gwan yn hir Byth nid ofna deyrn, na pheiinaftli, Pan yn ymladd dros y gwir. Ysbryd Cromwel a Llewelyn Yn ei fynwes sydd yn fflam, Lysg ymlaen trwy rym pob gelyn p Er amddiffyn gwr rhag cam Tra bo dwr y mor yn curo Ar ororau Gwlad y Gan, Fe fydd ysbryd George yn crwydro Trwy hoHgymoedd Cymru lan. Bangor HUGH THOS. JONES r Y CLEFYD NEWYDD Ow Ow! mae y byd yn dirywio'n ddiau A rhif anhwylderau yn blin amlhau Ellyllon gofidiau yn ixxyned yn lleng, Gan fygwth difodi bonheddig a gwreng A'u haml gynllwynion mae epil y fall Yn darpar ar gyfor y naill fel y llaB Fr tlawdty daw dolur coluddion a phen, A nervous disorders ddaw i'r upper ten. ()s drwg yw y cyntaf, mae'r olaf yn wieth, Hwy wawdiant rin posel triagl a llaeth, Y wormod a'r mwst,rcl., ar powltis had Ilin ft Mae'n rhaid cael y specialist costus i'w trin. Mae llawer rhywogaeth i'w cael yn y byd, A rhywrai o newydd yn codi o hyd Nes cadw y bobl ofalant am iaith, Am enwau a berfau, o hyd ar lawn waith Fe drethir aixsoddair ac enw a berf I nodi amrywiaeth blinderau y nerf. Deheubarth Llynlleifiad yw'r man lie y mae Yr olaf, newyddaf, a'r mwyaf ei wao Rhwng muriau y cysegr y gwna ei erch waith (Mae'n dda nad yw'n gweithio ond un dydd j o saith), Benywod urddasol (?) mewn seddau gor- wych, Feddiennir gan ysfa a chryndod a nych A rhaid fydd encilio i'r ochrau neu'r coin, I wrando'r pregethwr yn traethu y Drefn Mae seddau y bobl gyffrediix yn rhydd Oddiwrth y dy lan wad xxffex-ixol y sydd Yn drysu holl nerfati y fenyw elite Sy'n arfer *posiannu'n y cushioned seat. Gan hynny rhaid aymud i wneud lie i'w gwell, Y boblach gyffredin o'u hen seddau pell; A mawr ydyw'r newid a welir yn awr- Y tlawd ar i fyxxy a'r goludog i lawr, Y truan a'r trahaus yn newid dwy sedd Deifas a Lazarus tu yma i'r bedd. ANTI-HUMBXIG I d S'l *poslanu to pose, yn ol geiriadxir Silvan Evans. YR HEN DDERWEN MI ganaf i'r hen dderwen enwog, < Brenhines urddasol y coed, A drechodd yr holl stormydd llidiog I Fu'n curo mor frwnt arni 'rioed Mae hoddyw ireiddied ei changen A phan oeddwn hogyn diglwy' Yn chwarae o'i hanxgylch yn llaweix, A'r rhai na chanfyddaf fi mwy Mae'n para i herio'r tymhestloedd Gerwinaf a gerddodd trwy'r byd, Mae yrna mewn ixerth trwy 'r biyny ddoedd- Ond hwy wedi myned i gyd Pan ddeuai yr haf a'i gawodau, A'i awel i suo yn fwyn, A'r wybren yn las uwch y brvniwu. A hithau i wisgo ei swyn 0 tai i eisteddem i ganu Alawon ein gwlad. yn gytun, A'r haul trwy'r canglxenni yn syllu Sirioled i wyneb pob un A'r hen dderwon anxxwyl yn siglo I'r awel ireiddiol a glan, Arafai ei llaxn wrth fynd heibio, I wrando ar seiaiau ein can. 'Rwyf eto yn eistedd o tani Yn fynych i wrando y gwynt Yn cerdded ar hyd ei changhennii, Fel ydoodd efe'r dyddiau gynt; Ond nid yr un hoender fy nghalon, Na'r un liw fy ngrudd, na fy ngwallt, Ag oeddwn pan gyda'm cofoedion, Cyn profi gofidiau mor hallt. Ond dt-il yr hen dderwen i wreiddio A herio'r ystormydd o hyd Nid oes iddi hanes adfeilio,- Ond hwy wedi myned i gyd. Dolgellau -0- EON ant I

it'gin coneeti ym laneeinion.

Dau Beth Newydd.

Advertising