Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I4a%o Big y Lleifiad.

I ^ BIRKENHEAD.

[No title]

News
Cite
Share

COFGOLOFN I ALAFON.-Y mae eglwys a chynulleidfa Ysgoldy wedi penderfynu codi cronfa yn ddoed at yr uchod, fel arwydd o'i pharch a'i gwerthfawrogiad o'i wasanaeth maith yn eu plith, ac hefyd er cyfarfod a'r cymhellton a wnaed eisoes gan lu o'i gyfeillion ymhell ac yn agos. Amcenir i'r gof- adael fod yn un deilwng o'r cymeriad hynaws a duw- iolfrydig, a rhoddir cyfle t'w hoU edmygwyr gyfrannu tuag ati. Ar sail ei barodrwydd ef bob amset at bob symudiad cymdcithasol a chenedlaethol, a'i garedig- rwydd diball, nid gormod yw disgwyl pob cefnogaeth yn hyn. Derbynnir cyfraniadau dros y pwyllgor gan Owen J. Jones, Ysgoldy, llywydd; Thomas Hughes, Y.H., Caernarfon, trysorydd; R. O. Will- iams, Ysgoldy, Cwmyglo, ysgrifennydd. I Yswiriaeth anferth y Prudential. Dengys ystadegau'r Cwmni uchod, ar tudal. 2, mor anferth fu'r fasnach a ddygir ymlaen ganddo mor gryf yw'r drysorfa sydd wrth gefn ac mor gynhyddol yw rhifedi'r cwsmeriaid a maint eu hyswir- iadau a'u buddsoddion. Y mae Cwmni fel hwn yn d ysgu miloedd o bob] i gynhilo mor gyson a graddol nes bod hynny'n dod yn reddf ynddynt, ac feljy'it gwneuthur mwy na dim at i'r wlad a'r Llywodraeth allu ymgynnal dan dreth y rhyfel. A dyna dair mil- iwn ar ddeg yn fenthyg i'r Llywodraeth,—cyfraniad anferth a bendithiol ei ffrwyth, ac a gydnabyddir felly mewn llythyr oddiwrth Mr. McKenna, Cang- hellor y Trysorlys. Y mae r daflen yn werth bwrw golwg drosti yn ei holl adrannau.