Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I4a%o Big y Lleifiad.

I ^ BIRKENHEAD.

News
Cite
Share

I BIRKENHEAD. I Nos Sadwm ddiweddaf, cynhaliwyd Cymanfa- Unedig y Plant yn Parkfield. o dan lywyddiaeth 7 Parch. O. J. Owen, M.A. Gweddiwyd ar y dechreu gan y Parch. J. J. Roberts, B.A. Adroddwyd nifer 0 adnodau gan ddosbarth Mrs. W. Edwards, Laird Street-Enid Evans ac Olive Jones, J. R. Davies a Tegid Evans, mewn Cymraeg pur. Holwyd yplalit gan y Parch. T. J. Rowlands, M.A.,B.D., a chaed holi ac ateb boddhaol iawn. Caed anerchiadau gan y Parch. Joseph Davies; canodd Miss Dilys Roberts (Woodchurch Road), a pharti o Clifton Road a Claughton Noad; adroddwyd gan T. Lloyd Jones, Parkfield, ac Elsie Owen, Rock Ferry. Canwyd yn swynol gan y plant, o don arweiniad Mr. Griff. Hughes (New Ferry) a Mr. W. Parry (ieu.), Clifton Road, yn cyfeilio. Dibennwyd gan Mr. W. Evans, Claugfaton Road. Cymanfa dda a phoblogaidd; y Parch. W. M. Jones oedd i lywyddu, a holii ond y mae wedi cwymp* ac anafu ei lin.—R.JiG. t LAIRD STREET.—Treuliwyd nos Wyl Ddewi y Gymdeithas Lenyddol yn bollol Gymreig. Rhagor- ivthou'r Siroeddoedd aryrhaglen. Coed papnrau rhagorol mewn iaith- a chynllun, ac yn sylwi ar safle diwydiant ac en-wogion y Siroedd: Mon, Mist Eunice Thomas, Treflys; Arton, Miss Hannah Jones (Nantlle); Meirionydd, Miss Eluned Jones, IJyead v wawr. Gwnaeth Mr. R. Hughes sylwadaa ar Faldwyn, a Mr. R. E. Roberts ar. Ddittbvcb, a chaed. sylwadau pellach gan Mri. Emmanu l' Evans, John Evans, David T. Jones, R. Roberts (Glasfryn), R. J. Griffiths, W. Jones (Alderley avenue), a W. Thomas Diolchwyd i'r tair chwaer am eu papurau llafurfawr y cadcirydd oedd y Parch. T. J. Rowlands, M.A.,B.D

[No title]