Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

9 11 ■=sBsssmm—1-^"^^bbmji.11'1-Drwodd…

Clep y Clawdd,

News
Cite
Share

Clep y Clawdd, sef Clawdd Offa [GAN YR HUTYN.] DEWI SANT YNTEU SANT BAD- RIG.-Dywed rhyw Badi eu bod hwy yn fwy ffyddlon i'w Sant nag yw'r Cymru i'r eiddynt hwy. Dethlir coffa Padrig, medd of, ymhob tref, ond nid folly Dewi Sant. Ai gwir hyn? Os taw, cywilydd i ni'r Cymry, ond ni choelia i fawr. Coff-ir am Ddewi ymhob ysgol elfen- nol trwy Gymru benbaladr ar ddydd ei drong. En Sant ni yw y seintia o'r saint. Ai nid da fai cael Gwyl fawr bregethu, dyweder, yng Ngwrecsam, fel yn Llundain, ar Ddydd Gwyl Ddewi, a gwahodd blaenion yr on wad au i hybu'r Gwr a fu gynt o dan hoelion ? Ni fai dim yr fwy teilwng o Sant Cymreig. BRYMBO'N BAROD.—Bu Cyngor Plwy' Brymbo yn paratoi ar gyfer dyfodiad disyfyd yrEllmyn pan ddaw ar adanedd y gwynt, yng nghysgod y nos. Penodwyd pwyllgor cryf i ddarpar pob angenrhaid ar gyfer rhoi croeso cynnes i'r Hun ar eiymweliad cyntaf a'r ardai. Dywed y Glep fod un gwr o'r pwyllgor wedi adeiladu ysbienddrych enfawr a genfydd aden cerbyd y gynddaredd pan gyfyd ar dir y Cyfandir draw. Mae'r gwr sydd ar y graig uwch pen tref Brymbo a'i lygad beunydd yn ei syllbeiriant,—efe yw 8PY y Clawdd. Ydyw, y mae Brymbo'n barod. Y FFRYNT YNTEU'R CEFN. Pa un bwysicaf ? Dyma swyddogaeth y Tribunal, mi gredaf, sef setlo hynny. Y ffryiit, modd y frawdle nage, y cefn medd y cyfreithwyr. Cryn dipyn o ddadleu fu yng Ngwrecsam, a thynnu brwd o bob tu ond math o draw fu hi y tro hwn oedi yn hytrach na gorfodi, am rai misoedd. DARLITHIAU'R GLA WDD.-Yr wyth- nos cyn y ddiweddaf Cadw ar y dde, gan y Panch. Barrow Williams, yn Rossett; Dirwest a Rhyfel. y Parch. Charles Jones (W.), yng Ngwrecsam Robert Louis Stevenson, y Parch. Bayley Roberts (M.C.), yn Johnstown Dyn a baich o ddrain, y Parch. Idwal Jones (B.), yng Nghefn mawr Y Beibl a'r Rhyfel, y Parch. Ward Williams (M.C.), yn Edeirnion Yr Ymvisdir, Mr. Charles Dodd, yng Ngwrec- sam. ;¡¡'j ¡\ i SIOPWR DIHAFAL.—Dywedir fod un o fasnachwyr mwyaf cyfrifol a llwyddiannus y Rhos heb erioed roddi ceiniog goch o goel dros ei gownter. Dyma beth eithriadol mewn byd. Dywedir aad oes ar neb yn yr ardal geiniog iddo o ddy led, er ei fod wedi masnachu yn yr un lie am flynyddoedd lawer. Dywed yntau na welodd hafal i'r trigolion am dalu eenmyl hwy i'r cymylau. Anrhydeddwyd y gwr parchus a'r masnachwr gonest hwn dro yn 01 trwy ei wneud yn Ynad Heddwch. Ni fu neb teiiyngach o'r anrhydedd erioed. Dyma un o'r pethau goreu a ddywedwyd ymhlith llu am y Rhos yn ystod y ganrif Pam na wna'r siopwyr i gyd fel hyn ? Arbedid helyntion lawer a diogelid cartrefi aneirif trwy hynny. Well done, fasnachydd gwir. GIEIR YN C'LOC?T??.—Mae'rmerch. ed yn dod allan tua'r Clawdd yma. Nid yn unig fe'u gwelir, ond fe'u clywir hefyd. Mae ganddynt air i'w ddweyd ar bob mater, ar y j llwyfan ac yn y pulpud. Hwy yw'r boys y dyddiau hya, a'r gwyr oddicartref. Yn wir, gwaith da a wneir gan y goreuon ohonynt. Hwyl iddynt. GWASANAETH BYRRACH I'R EGLWYS.—Penderfynwyd yng Nghonfocas- iwn Eglwysdy Westminster gael byrrach gwasanaeth ar ol y Rhyfel. Nid byrrach gwasanaeth sydd eisiau, frodyr, ond dyfnach. Mae'n ddigon byr fel y mae, rhyw ddrabiau byrrion ydyw. Gwasanaeth dyfnach svdd eisiau, a thipyn o afael ynddo y math sydd yn cydio yn enaid pechadur, ac nid yn suoi glust. Peth dieithr mewn eglwys yw clywed ymdrin a phethau ac athrawiaethau mawrion Efer gy 1 a threfn Iachawdwriaeth. Diwygiad sydd eisiau, ac nid cwtogiad.. F DDAU BRESCOTT.-Lladdwyd y ddau frawd Prescott o'r Rhos yng nghyflafan waedlyd y Cyfandir. Un ar yr-25ain o ion- awr y flwyddyn hon—y cyntaf o'r Pals i syrthio, a'r llall ar y 25ain o'r un mis y gwyddyri cynt-a'r cyntaf o'r R.W.F. i syrth- io. Rhyfedd a thrallodus iawn. Cydym- deindir i waelod calon a'r teulugalarus yn eu tristwch dwfn. MEHINO'R MENYN.-Dadlfawr Work. nouse uwrocsam-ya un ai yr ymenyn ynteu y mehin (margarine) yw oreu i breswylwyr y t^ ? Rhyfedd iawn yr oedd y ladies ar y pwyllgor yrt ddioithriad o blaid y margarine. A ydyw yn ffaith fod yn well gan y gwragedd y mehin na'r menyn ? Neu ynteu gwell yw ganddynt gredu ei fod yn well i'r tlodion ac nid iddynt hwy? Mae'r pwyllgor wedi ym- rannu yn ddwy blaid, sef Butters v. The Margarines. Y Butters gariodd y tro hwn. Yr oedd yno un oedd yn gefnogydd cryf i'r ddiod feddwol yn bwnwr trwm ar y margarine. Nid yw, meddai ef, ddim amgen na saim trol. Wel, wel, gwell saim trol na'r ddiod, unrhyw ddydd. Pe bae llai o ddiota, byddai mwy o fenyn, medd y Glep a hwyrach llai o dlotai hefyd. Y DDA U A AETH YN UN.-Priododd un o enethod tlysion y Gwalia yr wythnos cyn y ddiweddaf. Gwr llygadgratf o'r Bersham 'add y ffodus-fab. Unwyd hwy gan ddau gethwr felly tyn oedd y cwlwm. Mawr oedd yr hwyl, a chafwyd gwledd o'r fath oreu, pawb yn llawen a neb yn tynnu'n groes. Hir- ddydd a ffavid iddynt ill dau. ~CAETHIWO'R RHEITHIOR. Drwg gennyf ddeall am afiechyd rheithior Pen y cae, ac efe yn 'gethwr gwell na'i frodyr yn gyffredin. Cafodd ddygiad i fyny yng Nghol eg y Bala, meddir. Esbonia hyn lawer ar ei ddawn. Gwr rhadlon a charedig yw, a gweddiau taerion iawn am ei adferiad. YR EFAIL. W.M." oedd meiatr vr efail nos Fercher yng Ngwrecsam. Y ddau Ddafydd-Dajydd ap Gimlym a Dewi Wyn oedd yn cael sylw. Nid efail rhyfel, ond efail heddwch ydyw hon. Oes dim posibl cael mwy o ofaint o amgylch y tan ? f DISTEWI HEN GANON Y CLAWDD. Bu farw Canon Roberts, ficer Colwyn Bay. Bu yma ar y Clawdd am flynyddau lawer, fel ficer Brymbo. Bu'n ymdrechgar dros ben gyda phob achos da. Mae coffa da amdano. Gwnaeth ddiwrnod teg o waith chwithtod o'i golli. OARLAM Y MERLYN.-Clywyd swn dieithriol tua'r Clawdd yma yr wythnos ddi- weddaf. Beth oedd, tybed ? Credai rhai mai rhuthr yr Ellmyn oedd. Clustfeiniai pawb— Hark! I hear the tramp of thousands ill And of armed men the hum— Both ydoedd ? Wedi dod o liyd i'r dirgelwch" cafwyd mai swn carlam Merlyn Golygydd mwyn Y BRYTHON ydoedd. Yn fuan, trodd ein dychryn yn llawenydd, a chafodd y Merlyn a'i farchog elen groeso tywysogaidd, er nad oedd Yr Hutyn yno i'w gyfarch. Ond, Olyg- ydd annwyl, rhowch notice of motion y tro nesaf. Rhaid imigael rhybudd o beth fel'ma. --HYNTIO'R HUTYN. Bumyn chwilio amdano ymhob man," medd y Gol. Na, na, olygydd llad,neu buasech wedi dod o hyd imi. Ymhobman ond lle'r oeddwn, mae'n debyg, y buoch. Wel, fy ngholled i oedd bod oddicartref. Ond wir, rhowch hwbwb cyn i chwi ddod y tro nesaf, imigael ebran i'r ebol. PARLWR Y OREAD.-Da gennym ddeall, Mr. Gol., eich bod am ddod i Nant y Ffrith, sef Parlwr y Cread," fel y dywedwch yn bert odiaeth. A pharlwr Cymreig yw hefyd, sef parlwr gorlawn, ac nid parlwr prin, fel eiddo Sais. Ac nB parlwr y cread yn unig sydd tua'r Clawdd yma, Mr. Gol., mae gen- nym ni seler y Cread hefyd, sef tref Gwraig Sam a back kitchen y Cread tua'r Rhos yma ac ashpit y Cread yng nghymdogaeth Brym- bo. Ond i wneud tegwch a Gwrecsam rhaid i pi ddweyd amdani ei bod hi yn bantri ac yn seler Bounty yn gweini yn y naill a Bacchus yn y Hill. Mae yma dragwyddoldeb o.am- rywiaeth tua'r Clawdd yma. ALAETH EIN HAELOD.-Disgynnodd bolt from the blue ar y Clawdd y dydd y daeth y newydd syn am angeuol glwy Iorwerth, fab E. T. John, Ysw., A.S. Efe'n Lifftenant gyda'r South Wales Borderers ac yn anwylyn gan bawb a'i hadwaenai. Ysgolor gwych hefyd efe, o Goleg Balliol, Rhydychen, a'i lygad ar y Bar. Nid oedd ond megis cyrraedd ei lawn oed. Y mae loes y teulu yn drom, ond y mae cydymdeimlad y Clawdd yn ddwfn a llwyr. Da gennym feddwl am yr ddau, y tad ym mhriflys byd, a'r mab ym mhriflys nef. Nodded y Nef fo uwchben Neuadd Wen Llaniclan, M6n. PUT EIN 10'R ACHOS.—Gw arth o beth yw cael Whist Drives a Dawnsiau er mwyn cael cyllid i'r milwyr. Mae hyn yn warth- rudd ar achos teilwng. Y gwirionedd amdani yw, nid yw'r bechgyn dewr ond megis esgus er cael y petheuach hyn, gan ddynionach ffel cymdeithas fraen. A'r felltith fwyaf yw fod genethod ieuanc glandeg Cymru yn cael eu hudo i gefnogi'r ysgymunbeth. Gellir cael llawnach a phurach trysorfeydd at angen y milwyr trwy gyfrwng uwch pethau a buddiol- ach. Dylasai eglwysi Cymru godi eu lleisiau yn groch yn erbyn y pethau callweirus a chnawdolhyn. 8Qt. I "JOHN JONES. "-Wel, pa John Jones ? Ie, pa John Jones, wir 1 Mae'r Joneses yn gyffredin iawn, o'n cyndad cyntaf hyd olyg- ydd chweg Y BRYTHON. Ond y rnao JOHN JONES yn cyflym fynd yn enw anghyffredin, gan y mabwyeledir enw canol y dyddiau brodiog hyn. Ond am y John Jones hwn, mebyn y Parch. Joseph Jenkins, Ffestiniog, yw, a thestyn ei ddarlith benigamp. Yn ol y modern mode John Joseph-JenkinsJones ydyw. Gwyddoch yn awr pwy yw. Dywodir fod y gwr o'r Garregddu yn ei afiaith ar y testyn. Mae John Jones yn garictor, ac y mae'r dar- lithydd yn garictor. Gwelwyd hynny yn eglur yn y Rhos y nos o 'r blaen. Ond pe base John Jones yn troi i ddarlithio ar y darlith- ydd,-hiw, mi fase yno hwyl. Ni synnwn i ddim na fasa hi yn well felly hyd yn oed nag y mae hi yn awr. Falle daw hi i hynny ryw ddydd. Yr wyf yn rhoi notice of motion i -;ï? R W' R Tn R vat pHrtonnn m.mm gyeegredig iawn yw hen fynwent Rhosddu. Yma y gorwndd llwch rhai o ddisgleirion y Gogoniant. Ond ow yr agwedd afler sydd ar "y lie. Gwarth yw i'r dref ac i'r gymdog- aeth. Teflir pob ysgarthion dros y gwelydd i'r rhan isaf ohoni. Gobeithio nad aeth y Golygydd hyd at ben pellaf y fynwent. Mae cymdogaeth y fynedfa, lie ceir twr coffa Mor- gan Llwyd, yn symol, er mai nid dan y twr y gorjyedd llwch cysgredig y seraff hwnnw o dan y briffordd y claddwyd ei weddillion ef, sef cyn cwtogi o'r gysegrfan. Clywais ddweyd o'r Parch. Ward Williams draethu pethau haerllug a Hym ar ddarlith yn y dref, o ber- thyrfas i agwedd waradwyddus yr erw enwog hon. Grefyddwyr ac Ymneilltuwyr, deffro" wch Rhaid cael trysorfa i dacluso'r fan. I

Advertising