Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

IW GOSTEG.

OYDDIADUR.

Cyboeddwyr y Cymod

Advertising

DAU T I.I'R. AfON.

I Basgedaid o'r Wlad.

Family Notices

Advertising

I I i0 Big y -?Lleifiad.

News
Cite
Share

Parhad o tudal. 5. CROESO BANKHALL.-Nos Sadwm ddiweddaf, caed un arall o'r gyfres cyngherddau croesawu'r milwyr a'n rnorwyr Cymreig sydd yng ngwersyllfau ac ysbytai Lerpwl a'r cylch. TJn o rai mwyaf Uwydd- iannus y gyfres,—cryn gant a thrigain yn bresennol y te a'r lluniaeth yn cael ei roddi'n rhad i bawb gan Mrs. Ald. O. K. Jones, i'r hon y diolchwyd yn frwd- frydig iawn ar y diwedd. Mr. Abel Harris a Phedr Hir yn dywedyd gair o groeso cynnes i'r ymladdwyr Mr. R. Vaughan Jones yn arwain y cwrdd; Miss Nellie Lewis, A.R.C.M., yn ymorol am doniau a'r rhaglen; a'rrhain hebIaw hi ei hun yn cymryd rhan yn canu-Miss Rita Jordan, Misses Doris, Allsop, Kathleen Stewart, a Nellie Collier. Mr. Jeffcock, Mr. R. Vaughan Jones a'r Chwaer Watkins (yn canu deuawd Hywel a Blodwen), y Preifat Arthur Jones, y Preifat David Jones, a'r Preifat Owen Jones yn adrodd. Mawr y lies a wna'r cyngherddau, a mawr yw diolch y milwyr amdanynt. tt H it EI DDAL A'I RwrD El HUN.—YngNghyn- hadledd yr Amwythig, ofnai un o wyr y De y byddai cynllun gwirfoddol y Cadfridog Owen Thomas yn mynd ar draws cynllun gorfodol y Llywodraeth i ddarpar ar gyfer bywoliaeth a chysur y milwyr a'r morwyr Cymreig; ond wrth ei ateb, traddododd Esgob Llanelwy araith fach gynnes iawn dros wir- foddoliaeth rhagor gorfodaeth, nes oedd rhai ohonom ni weilch Ymneilltuol a Radicalaidd a'i gwrandawai yn gwenu o glust i glust. Nid oedd dim dichon cael gwell rheswm dros ddadgysylltu 'r Eglwys oddiwrth y Llywodraeth, a'i chael i ddibynnu ar oflrwm calon ei haelodau yn Ile ar gardod mam-yng-nghyfraith y Llyodraeth. Bydd y geiriau a draddododd yn hwyius erbyn y dyfodol; aeth yn sownd yn y rhwyd a weodd ef ei hun. Damwain ydoedd, wrth gwrs siarad ddarfu'n sydyn wrth ateb cwestiwn, ac heb feddwl ble'r arweiniai ei sylwadau. Ond yr hyn a ddywed dyn heb feddwl ar off-guard yw ei bethau mwyaf gwir yn fynych. XX it it DARLITH r PR0FFW TD.—Y n ysgoldy Crosshall Street, nos Sadwrn ddiweddaf, dan lywydd- iaeth y Parch. W. Henry, darlithiai y Parch. G. Wynn Griffith, B.A.,B.D., ar Y Proffwyd yn Israel, sef dan nawdd Undeb Ysgolion M.C. y cylch. Darlith hyddysg, a gonest gyda hynny, ac yn paratoi'r werin eglwysig i iawn ddeall beirniadaeth Feiblaidd a'i wasanaeth mawr i wirionedd Duw. Caed sylwadau wedyn gan Mr. J. E. Roberts a P. H. Jones, F.J.C., Birkenhead, a diolchwyd ar y diwedd gan y Parch. D. D. Williams ac O. Lloyd Jones, M.A.,B.D. H t:J: it ENCOR, GLYN DWR.-Gan i ugeiniau lawer i u g e i n i au lawer fethu cael He yn y perfformiad blaenorol o ddrama Glyn Dwr y nos o'r blaen, ac y caed cymaint arddeliad nes fod apel cryf am ail berfformiad wedi dod oddiyma ac oddidraw, gwelir fod y cwmni talentog am ei chwarae nos Fercher nesaf eto, ond mewn neuadd arall,-y manylion i'w cael yn llawn ymysg yr hysbysiadau. Y mae'r elw at y Motor Ambulance Cymreig; a chydag amcan mor deilwng, a chael gweld actio mor dda mewn gwisgoedd mor hudol, diau y bydd y neuadd dan sang y tro hwn eto. tt H ti EISTEDDFODWYR BIRKENHEAD.—Y mae taerymbil ar Gymry Birkenhead, pawb allo, ddod i Ysgoldy Parkfield erbyn 8.30 heno (nos Iau) i ben- derfynu pa beth a wneir gyda golwg ar gynnal yr I Eisteddfod Genedlaethot ai peidio. I it it it RHAGOR AT r MOTOR AMBULANCE.- I Mr. R. E. Jones, Y.H. 5 5 ° Mr. a Mrs. A. P. Thomas 4 4 0 Mr. Owen Williams, Hoylake 2 2 o Mr. Aaron R. Fox. i i o Mr. John Hughes, Croxteth grove i i o Mr. Peter Davies. I I o Mr. Jos. E. Jones i i o Mr. Owen Evans i i o Mr. T. Taliesin Rees i i o Mr. P. Williams. i I o Mr. Charles Williams. i i o Mr. Owen Rowlands i i o Mr. Gabriel Williams 010 6 Capt. Williams o 2 6 Wedi ei gael .£3°5 Eisiau ei gael £ S°°