Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

- YSl AF£ll Y [¡RDD]

News
Cite
Share

YSl AF£ll Y [¡RDD ] ? frTBbTrobion gogyfer a'r golofa hon i'w ey, I *Art-,) I.- PEDROO, 217 Prescot Road, Liverpool I y Saint ar Fore S¡tl.-Mae rhyw nwvf a,wenol hyfryd yn y gan hon, ond mae ei gwallau iaith a mydr yn ei difetha. Modd bynnag, mae un gofyniad yn y gin-gvda golwg ar "y saint ar fore Stil yr anturiaf ei ateb. Gelir dywedyd am y dosbarth yr ymhola mor bryderus yn eu cylch, II lie maent ? (1) Nid yn y capel y maent; (2) Nid allan yn gwefthio (3) Maent mewn lie cynnes dros ben; (4) Chwyrnant iwy at 4; fore Sul nag ar yr ur bore arall (5) Metih- odd yr Armagedon, hyd yn hyn, eu hysgwyd o'u tangnefodd ar fore Sul (6) Wel wel: Gweithio ar y Saboth.- Yn wir, dyma ochen- aid dros gadwraeth y Saboth, ac mae ei hysbryd yn rhagorol, ac er nad YW'l' arddull ond cyffredin, gludiwn y ddau bennill ar fwrdd yr Ystafell, yn y fan yma, or mwyn i hawb gael cyfle i ystyried eu haddysg :—. 0 diolch am oleuni Y bore Saboth hwn, Wrth feddwl am y Ceidwad Fu'n dioddef dan Ei bwn Fe gafodd ei ddirmygu A'i wawdio gan rai drwg, Ond goddef wnaeth y cyfan Heb bechod yn ei wg. A raid i minnau ddioddef Caethiwed blin fol hyn, A gweithio ar y Saboth— I mi mae'n Saboth syn • "Chwo diwrnod sydd i weithio." A gair ein Harglwydd yw Y Saboth sydd i orffwys, Ac i adcloli Duw. Talmmau R. T. ROWLANDS Ufuddaf was YW'1' tafod.Galwodd cyfaill caredig fy sylwat fy ngwaith yn con- demnio y llinell uchod fel un anghywir, a da iawn gennyf iddo wneufchur canys & mi yn meddwl am gynghanedd draws, oynghanedd hisg—hollol gywir a naturiol—sydd yn y Uinell, ac englyn da yw'r englyn oil. Yr wyf yn prysuro i gywiro fy hun, a diolchaf 7m bob help i hynny bob amser. Maddeuir i un a fathro flodau gardd pan fo'n ceisio cau ei gwrych rhag y bwystfilod rheibus a gais ddod iddi Dyna ddigon yn awr, gan fod cymaint pentwr yn y swyddfa eisoes. RHIN Y RHEW LLYM wewyr y llwm aea'-wnaifi anian Un ffunud a chladdfa Ond er oered yr eira, Bydd ei rin yn boddio'r ha,—PEDEOQ, "SYR ROBERT PEEL" Merlyn Mr. E. M. Jones, Cwmpen, Llanbryn- mair, a fit',n qweinVn rhad ar lu o Efengylwyr Maldwyn, drwy eu cludo'n ddiogel dros y bryniau. ROBERT PEEL sydd fil a folir-weithian Gan bregothwyr brodir Bu ha' a gaea'n gywir, Ar ei gefn yn cario'r gwir. Aeth a'r myrdd bregothwyr main,—rhai sy5 Tros y hryn yn gyfain [braff, Own mawr, machine gun mirain,- Yn rhwydd reit cariodd y rhain. Os troi ei ben a wnai meistr Bob—obry Wrbh hebrwng archesgob, Poeni asgwrn pen-esgob, j Neu roi cie ni fynnai'r cob, Deeldf Repeal wnaeth Peel yn wr pen- A'r deyrnaa uwch angen [arnom, Rhoi bara i Walia Wen, 0 hudol ddidoll ydon. Bob 'rAil, anifail gai nefoedd—o l'oi Rhad wib drwy 'r ardaloedd, I ddwyn y cu ddoniau c'oedd Ar deithiau a'i fyr dithoedd. l'r Bob a fu'n rhadloni'r bwyd,—a'r lID Roes lifts rhad i "broffwyd," Dioleli Iloi-i o'r galon,gwyd, Yn foliant ar fy aelwyd. Campau ein ffrynd Bob Cwmpen-—a'i yrfa Ddaeth i derfyn cymen Abl farch, mae ei barch uwch ben—fy ngallu I'w rwydd ganu, oedd farch mor ddi-gynnen Fe gafodd ffald yn nhir Maldwyn,a fo Gadd fedd yno'n ddigwyn Yno ar arch y march mwyn Rhown Cof am ei dranc hyfwyn." KEIXIOK, HOLI. MAE'n anodd credu ambelldro Mai cariad ydyw Duw, A chanu yng nghynddaredd storm,— Fy nhad sydd wrth y llyw." Mae llawer o weddiau bloesg Yn codi i fy min, Ond crynnant wrth roi trem i'r nef Gan fioedd y ddrycin flin, Ai hawdd yw canu fore Sul Am rasol wyneb tad," A gweddwon ieuainc yn eu hing Yn wylo drwy ein gwlad Ai hawdd yw diolch yn yr hwyr Am dy, a than, a bwyd, A mamau'n dianc gyda'u plant 0 flaen uffernol nwyd ? Pwy fedr gredu ennyd awr Daw'r byd yn un a'r nef, A phobl Crist yn trin y cledd Ddibrisiwyd ganddo Ef ? Yng nghanol nos yr adwyth mawr, Heb wawr ar wledydd trist, | Ai nid an ami ar ein min Yw enw lesu Grist ? Ai nid y ddyfais waetha'i rhyw Yw ymffrost dynol hynt ?' Ai nid magnelau sydd mewn bri Yn lle'r adnodau gynt ? Rhaid dysgu lladd, a throi y byd Yn fynwent unig, erch, Os am gael clod o enau dyn A gwin o wefus merch J Ai dyma ddysgodd Mab y Dyn. Pan yma gyda ni ? A leddid brawd, a lygrid chwaer, Pe'n credu Calfari ? 'Rwy'n holi, druan, yn y niwl, Ai ffiig yw crefvdd dyn ? Ai bo,wdd fydd mynd i gynnyg Crist I'r pagan wedi hyn ? Maddeued Duw, maddeued dyn, Gwesbiynau enaid ifol, Ac os afradlon yw eu hynt, Pwy Wyr ra dddnt yn ol ? Ar nos amheuon f'enaid tlawd, A dyr y wawr mewn bri ? Oes ateb i'm holio,dau dwys, Yn loesion Calfari ? CHAS. ELFYN HUGHES I Swyddfa'r Faner.

DRWODD A THRO. I

Ffetan y Gol.

Advertising