Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Sn SMad! ym Mansainjon.

IDwyowf o anghofio'f bvA

News
Cite
Share

Dwyowf o anghofio'f bvA SvNiAD No! yw'r syniad hwnnw mai'r ffordd oreu ennill y Rhyfel ydyw cau pob fFrwd o ddiddanwch a cheisio sobri a dwyshau'r bob! drwy eu gorfodi i ymgroesi rhag pob Mawcnydd nes y bo'r Armagedon fawr ar ben. Yn hytrach o lawer, y mae ambel! iygedyn o fwyniant yn gymorth i'r enaid angho6o'i hun a chasglu nerth i ymladd ymlaen heb ballu a thuchan. Dyna amcan y recitallwyddiannus tuhwnt a roddodd Madame Gladys WiUiams, BIrkenhead, yng nghapet yr Annibynwyr Saesneg, Hamilton Square, nos lau, i gynhulliad Iluosog ac astud ar hyd y ddwyawr. Hyhi'n ferch y diweddar fardd ac Eisteddfodwr cu, Gwitym AUtwen a diau mai y h yw un o'r athrawon adrodd Huosoca'i disgyblion yn y parthau hyn o Loegr, ac a ddylem fod yn falch iawn mai at Gymraes y mae pobi gefnog Glannau Mersey yn anfon cu meibion a'u merched i ddysgu campau uchaf ce!fyddyd gain yr Elocution. A phan gewch chwi honno ar ei goreu, chwi gewch rywbeth mwy na hyfrydwch i'r glust a'r Uygad—mwy na rhyw dipyn o oglais arwyneboi ar y teimladau lion a Ileddf; chwi gewch oleuo a minio'r meddwl drwy ei ddwyn i wydd rhai o bigion meddyliau'r byd, a'r rhai hynny wedi eu hesbonio a'u trydanu a gwefr enaid sydd a' dannau'n delyn i'r meddyliau redeg hytddynt. Y mae gennyf awydd helaethu tipyn ar hanes y recital a gafwyd heno, petae ddim ond er mwyn sbar- dynnu Cymry eraill i wneud cymwynas gyffelyb a phigton darnau'r Hen Wiad—darnau sy'n farw'n fynych o eisiau rhyw Wladys neu'i gilydd I anadlu anadi ei heinioes iddynt nes eu gwneud yn enaid byw. Adroddodd bymtheg neu fwy o ddarnau heno ac heb lithro ar air, na phallu ar got unwaith braidd ar hyd y pymtheg, Braf o beth yw cael cof mor gry' ond mwy o beth ydyw cae! enaid i ddirnad y meddyl. lau a'u gwneud fd incandcsccnt o flaen Hygaid y gynulleidfa. Yr oedd pob darn yn fyw a meistrolgari ond nid yn gyfuwch berfEaith, fel y cawn weled wrth fynd ymtaen. The Leper N. G. Willis oedd y cyntaf, darn godidog i ddangos trueni y gwahanglwyfus aflan ei groen ac alltud yscymun gan bawb ond Un; ac 0 t bwyslais bendigaid yr Un hwnnw wrth weiddi Be clean!" arno, ac yntau'n cod I a gwawr diolchgarwch dwin ynUeithio dros ei lygaid wrth godi a chad ei iechyd. Yr oslef yn odidog yma; a'r llygeidio'n dangos fel y medr yr enaid ddweyd mwy wrth sbio'I deimladau drwy'r ffenestr honno nag a iedr drwy'r tafod mwy cwmpasog ei neges Ond ymhell y bo'r cyfeiliant cerddorol yma o'm rhan i,—boddai'r oslef nefol draw ac yma, ac ielly foddi peth anfesurot uwch na thine drystiog yr offeryn. Ai o'r America y daeth chwilen y musical accompani- ment yma ? Os felly, aed y chwidredd Yanciaidd yno'n ei 01 o'm rhan i. The Matinee Hat oedd y darn nesai ac a deimlais fod yr ysmaldod cheatraidd hwn yn anghydnaws o agos at y dwyster cysegredig a gawsid o gwmpas y Leper a'r Him a'i glanhaodd. Buasai darn aral!, cydnawsach, yn well i'w ddodi'n nesaf ato. Ond y mae eisiau'r /7<!< yr un pryd, petae ddim ond i ddangos penchwibandod ambell hoeden wag ei siol sy'n cuddio'r Ilwyfan mewn Hawer He wrth "addoli ei hardd ddelw ei hun o dan ei chantal ymbaretaidd. Our Folks, yn dyner a dwys dros ben, ac am! i lygad yn Heithio gyda'r milwr druan wrth gtywed ynghanol y rhyiet fod anwylyd ei serch wedi mynd o'i freichiau am byth. Land of 7 dunito where a Lasca a gaed wedyn, ac yna bump o ddarnau tafodieithol, sef The Irishwoman', Letter (a'i irog Wyddelig), Dot baby off mine (Dutch, ac yn dlws odiaeth), ,7ist his way (acen Yanciatdd), Cuddle Doon (acen chwern a mynyddig y Sgotyn), We aint arl proud o' Dad (yng Nghocniaeg ddi-aitsh Llundain) a'r French Maid. Y r oedd el gofal am acen pob un o'r pum dam yn rhyfeddol o bernaith, a phob ystum Uygad a thrwyn a' bys a gwefus yn goleuo'r geiriau fe! y goleua'r meHt y nos. Golygfa allan o School /or Scandal Sheridan wedi hyn, He y mae'r gwryn druan, ac yntau ond newydd briodi, yn goriod drachtio o'r chwerwder anaele hwnnw a geir o noli ar brydierthwch croen rhyw loyn byw o eneth wamal, heb fawr feddwl, y delffyn goludog Iddo fo, y iath dlodi enaid a lechai dan ei hesgyll sgleiniog. Gwyl- !wch y gloywod byw yma, feehgyn annwyl; cynrhon wedi magu edyn a hedeg o'u tomen ydynt. Wedyn dyma Kaiser and God Barry Pain, nes oedd y dyria'n barod i dynnu'r German balch yn gareiau. Yr oedd Fall of Wolsey Shakespeare yn dda'i actio, ond ddim mpr hapus ei bwysiais na dyfnddwys ei oslef; buasai'n well pe'n gryfach a thipyn mwy masculine. DIbennwyd gyda Mrs. -RMgg/M Mld /<!M<7y, He y mae gwraig i weithiwr (a fuasai'n forwyn ptas cyn priodi, gaUai dyn feddwt ar ei hacen a'i hosgo) yn rhoi ei naw plentyn drwy'r wers sut i ymddwyn a bodio bwyd ym mharti'r Maer y cawsent wahoddiad Iddo. Yr oedd doniolwch delnot y darn hwn i'r dim o gydnaws a greddf ddramatig Madame WH iams,ac yn eu dyblau o chwerthin yr oedd; pawb wrth gtywed y debar a gweld y tursio a bonclustio oedd ar bob Haw. A phrun sydd wrthunaf, nblmeb y tlawd, wrth ddynwared a sythu at fod yn fonheddig uwchtaw ei sefyllfa, ynteu ffolineb y cyfoethog, fel Syr Peter yn y School for Scandal, wrth wyro i bigo hoeden dies ond diawd a di-ras, I'w chodI'N wraig iddo'i hun ? Atebed a fedro. Yn ystod y noson, gael i'r adroddreg athrylithgar gael ei gwynt, canodd Mr. Frederic George ddwywaith gan gae! encor cryf y ddau dro; a chaed detholiad swynol aryr organ gan Miss Florence Williams, organ- ydd eglwys Willmer Road. Cyn dibennu hefyd, cynwynwyd tusw anferth o flodau dysion i Madame Gladys Williams, yn arwydd o deimlad y gynulteidfa tuag ati am ei hathrylith adroddawt a'i charedigrwydd yn eu codi i'r fath uchelderau o fwyniant iach a dyrchafo!, nes medru anghono'r byd a'i ryfel am un dwyawr, beth bynnag. Ond dyma'r cynwynwr salaf ac yswiliaf a welwyd enoed, ac a ddylasai fynd at Gwladys i gaeL gwers sut i estyn anrheg yn iawn ac nid o hyd braich a than redeg i nwrdd fel criladd defaid. Diolch &m ddwyawr o anghono'r byd a'i Arma- gedon waedlvd. Llygad y ?<:tt') r J.HJ. I

Advertising

,Gorea Gympo, yp an Oddiea?'tre

t O'r Hen Sir, sef Sir Foa

Advertising