Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Sn SMad! ym Mansainjon.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Sn SMad! ym Mansainjon. Conhadon y Su! Nesat. I Y METHOD1STIAID CALFINAIDD M08S SIDE—10.30 a 6.30, R M Jones, Gtasgoed (Arfon) PB?DLETOX—10.30. E W Robert, 6 R W,Iriams HEYWOOD 8T—10.30 D Jones Hughea. Boot)e, SEW Roberts VtCTOMA Px—10.30 R.ViHti&ms 6 D J Hughes LEISH—10.30 a 6 WARMKerof—10.30 a 6, FARNWOMH—10-30 a 9 EAMBSTOWN—10.45 a 5..ao, ASHTON-UNDBR-LYKE—10.45 a 6.30, K<CH.WTB UNDEBOL ECCLB8—11 a 6.30, YR ANNIByjfWYR CNeStTOK RB—10.30 M Uewelyn, 6.15, E Roberts <Tegfryn),Bryateg BOOT? Sr—10.30 E Robert". 6,15, M Deweiyn QUEJ<JN'8 ROAD—10.30 a 6.m JLa DUNCA.N ST, SALPORD.10.30a 6.15 J Morris ø.LtI:>iWOOD-lO;SOa6.15 P 0 Davies, Crewe Y WESLRAin DBWt SA-xT-10.30 D. R. Rogers 6 J Fetix NoRBB—10 30 J D Owen 6. D R. Roger:; SEMN—10.30 J Felix 6 T Hean Evana. BKCl.AH—2.30 T Hean Evans 6 W G Jonea CALFANA—10.30, 6. H Roberts WEA8TE—10.30, W G Jones 6.30. J S WHHama Y BEDYDDWYR PP. MNDLOttC ST.—10.30 a 6, J H Hnghea LoNOSMHT—10.30 a 6.30, Pregeth RoBix's LAXE, SUTTOX—10.30 a 5.30 F MILTVYR CLWYFED-IG.-Gwneir ymdrechion teilwng i ofalu am y milwyr Cymreig olwyfedig yn ysbytai'r cylch. Doa.Uwn fod tua phum cant o nlwyr cysyltt- tedtg a'r cormuoedd Cymreig yn a,wr yn Heat- on P&rk, a dywodir fod tua banner ca.nt o leia.1 ohonynt yn siarad Cymraeg. Penodwyd y Parch. E. Wyn Roberts yn gaplan iddynt, ? chynhelir gwasanaeth Cymraeg am naw ar gloch y bore bob Sul, yn ystafell y Gwyr Ieuainc Cristnogol. Ymdrecha'r eglwysi hef- yd gael y dynion ieuainc i'r gwahanol addol- dai, a dungosir caredigrwydd nmwr atynt. Ffurnwyd pwyllgor canolog i ofalu f,m y gwaith y Parch. J. R. Hughes yn gadeirydd, a.'r Parch. Robert Williams a Mr. D. Lloyd Roberts yn ysgrifenyddiou. Hefyd mae tri o bwyllgorau adrannol yn gofalu am ulwvr clwyfodig amrywiol ysbytai y dref cour fod un adran wedi cael elw da oddiwrth y to a'r cyngerddafubeth'amseryn ol ym Moss Side, heblaw diddori'r clwyfedigion. Mae'r ddau bwy Ugor arall yn trofnu rhywbeth cySelyb, a /:hyngerdd i'r amcan teilwng i'w gynnal y Satdwrn nosaf yn ysgoldy cape! PCLdleton. DoaHwn fod y chwiorydd hefyd yn ymweled yn gyaon a'r clwyfodigion. D Y.,UA ICH IVI L YTH YR !-NVol,3 dcly iyniad o lythyr y diweddar Breifat Huw Parry, a dderbyniodd Mr. D. E. WilHams, Moss Side mae hwn, fel pob Mythyr aTall a ysgrifennodd, yn dangos ei allu meddyliol eithriadbl a'i asbri obeithiol. Prisiai dderbyn Hythyrau, a gondiai nad atebai hnv-ynt i gyd, a dyma ei ddull of o ddweyd "I often go with the pad to tho reading room to writo but seldom come out with the weight of a letter off my mind. I am challenged to a game of chess, a challenge which I can seldom refuse, and this will keep me so thoughtful, as a friend remarked, as if I was planning the downfall of Germany. This is accountable for many a cloud over my features when there is no letter amongst the large heap I observe. What acts more than any other of the per- suasions to write is the sense of loneliness I feel when I do not get a letter for a few days." O'r gwersyll lie yr oedd, taflodd olwg ar y rhyfel a'i ehanlyniadau, gan ei disgrino megis ymladdfa rhwng drygioni a daioni, fel hyn The devil seems very apparent these days, and it is not without -cause that there is much talk of vice, evil, and 'cruel wrongs and hatred that is what seems uppermost. Yet there is much good about unforseen and unsuspected, it springs out hare and there like a sprig of green just peep- ing through fallen leaves, and makes a thoughtful person wonder how much more lies underneath, and gives us hope, amongst a crumpled down world of death, that life lies underneath the dead leaves, and that in God's own time the winter clouds will turn into spring showers, and when the sun shines alain there will be wonder and delight when it shows a new green world. We all anticipate and expect hard work after so much havoc, but life is nothing if it is not hard work, and I believe that the greatest satisfaction to all good people will be to find the devil in shame, and a.11 his work outmanouvered and turned into a complete crushing downfall. We are confronted with great difficulties, but I am glad that out motto is, Victory or Death and I am confident it will be victory. We must realize our danger, but let it do nought but strengthen our determination. The army is out to win or die-cheerfully. There is no doubt to be but one determined spirit of Must. I shall feel any personal consequence lightly if we have a final and real victory, and am contented to die with our moral principles if that must be but to live without accom- plishing what wo set out to do would be to live .in shame of the country I feel so proud of. The army alone can never win but, with God and the country at its best it will- and we shall." y CWIIWL DC/.—Ar y Sul, Chwefrol 20, bu farw Owen Roberts, Cowesby Street, Moss Side, yn 59 oed, ao a gladdwyd yn y Southern y dydd lau dilynol. Treuliodd ran fwyaf ei oesyn y dref hon, gan fagu tyaid o blant. Yr oedd yn aolod yn eglwys Moss Side. Gwr tawel, addfwyn a diabsen oedd dioddefodd hir nychtod cyn cyrraedd yr adwy olaf. Gwr y tywydd teg hyd yn oed yn ei dywydd g&rw oedd ef. Prudd iawn yn yr amgylchiad hwn yw'r Saith fod merch iddo, Mrs. Prank Davies, wedi ei symud trwy angau, yn annis- gwyliadwy, lonawr 20. Nid oedd hi ond 28 oed, a gadawodd dri o blant, yr ieuengaf yn naw niwrnod oed pan wahanwyd hwy. Gwnaod crybwylliad tyner a theimladwy am' hyn yn rhifyn presennol y Mynegydd. Chwerwed yw gond a hiraeth Mrs. Roberts a gweddill y teulu yn y ddrycin fawr. BIN crNLLtW NjBtFyDD NI.-Mae Cyfarfod Misol Manceinion wedi dyfeisio cyn- llun i gynnal y weinidogaeth, trwy holl gylch Cymdeithasfa'r Gogledd, ac yn ei awgrymu fel y modd mwyaf llwyddiannus i sierhau;ClOO y nwyddyn i bob bugail, a gweinidoga-eth gyson yn yr holl oglwysi. Trofnwyd ystad. egau manwl i egluro y cynllun, aIr sut y gellir gwneud i tyny'r arian. Awgrymir diddymu y casglicdau arferol at y Gronfa Gynorthwrol,. y Genhadaeth Gartrefol, a'r Achosion Seisnig ac yn an lie fod pob aelod yn yr eglwysi i gael eu trethu yn ol swilt yr aelod. Hyderwn y caiS Mancemion y clod am sylfaenu cynllun boddhaol ond dichon y cyfyd llawer cwest- iwn caled tebyg i hyn A gaiff yr aelodau ystyriaeth a llsis yp y cynllun ? A fyddant hwy fodlon, tybed ? A gaiff pob eglwys fach ei gweinidog ei hun? Faint fydd cyflog bugail dwy neu dair oglwys ? A ddaw y fugeiUaeth yn orfodaeth ? M'ete swyn i ni yma mewn gwylio camre'r mudiad hwn, canys y nic.a ei siwI"no'n faith.

IDwyowf o anghofio'f bvA

Advertising

,Gorea Gympo, yp an Oddiea?'tre

t O'r Hen Sir, sef Sir Foa

Advertising