Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Sn SMad! ym Mansainjon.

IDwyowf o anghofio'f bvA

Advertising

,Gorea Gympo, yp an Oddiea?'tre

t O'r Hen Sir, sef Sir Foa

News
Cite
Share

t O'r Hen Sir, sef Sir Foa Caiodd gohebydd y btaen arnaf i sytwi ar farw'y hen gyfaiU Atawfardd, Uanfachraeth ond credwn r dylem ninnau gael gofod bach. Chwith fydd coHt bardd mor fwyn ei awen a'i ysbryd. Yr oedd efe a'i awen ddidrwst mor dawet a diymhongar a threigliad yr aiaw. Yr oedd yn ysgrifennydd ystwyth, a'i "Atgonon Eisteddfodol" yn r Cloriannydd yn dorct.hflasus, a phe'u cegl.id yn ilyfryn gwnelent gyfrol dda. Eni)!odd lawer gwobr. Bu'n gyfaiU agos iawa i Machraeth Men, a mwynhaodd lawer o'i gwmni. Buontfel Dafydd a JonatbaN.a dyna'r ddau erbyn hyn yag nghudd dan y dywarchen laith. Claddodd ei uaig fab rhagoro! ryw saith mis yn ol, yn 34 oed—ei John Henry. Efe wedi bod am rai biyn- yddoedd ya yr India gyda'r Fataliwn Gymreig. A dyna'r ewmw! eHwaiCh yn cuddio gias yr wybryyn ei angau ef, a phrudded hynny i'w briod, ac i Rydfab ei frawd, a gollodd ei briod mor ddiweddar. Eglwys- wr setog ydoedd, ac yn cymryd rhan yn y moddion. Collodd Eisteddfod Men un o'i hawenyddion !ted- neisiaf, nas gwyddai ddim am guddto'i gtedd o dan ei glog.¡a' Dyna gamu bras a dewr a wnaeth Ben, mab Mr. J. R. Jones, Gaerwen Beitaf, Gaerwen, pan ddaethai trosodd o Canada draw (wedi trigo yno ers tua deu- ddeg mlynedd) yn unswydd i ymuno a'r Fyddin. Digwyddodd Mr. John Williams, MaesUan, Bod- wrog, fynd i gerbyd cariwr o Trefor, & farchnad Llan- gefni, a bu i'r anifaH redeg yn orwyEt, a thaflwyd Williams a'r cerbydwr i'r Hos, a hynny mor drwm a heger fel y bu John Williams farw oddeutu wythnos wedi'r codwm. Efe'n amaethwr adnabyddus. Nid ocs wr diwytiach yn y Sir na'r Caerwyn amry- ddawn o I.angefni. Yn Rhoscolyn, nos Wencr, yn traethu'n flasus i gynhulliad astud, ar y Pedwar Forth Prydferth," a son sydd am brydferthwch pyrth ei ddarlith. ¡;¡. ?i. Dwthwn du yn hanes Nrwbwrch oedd y dydd y priddid gweddillion Mr. Hugh Hughes, y cofttractor. Efe'n adeiladydd pwysig, a Uawer addoldy yn gof- gotofn i'w enw mewn Uawer man. Ac yn ei bentref ganedig, efe adeiladodd Sefydliad Syr Prichard Jones. Y iiaw gelfydd wedi mynd, a'r gwaith yn aros. Yr oedd yn wr mawr yn Israel, yn naenorj athro, a gweithiwr nodedig gyda'r plant. Daethai Hawcr gweinidog i'w arwyl i dystio am ei ddaioni a'i dduwiol- deb. Ac ebe'r Parch. John Williams, y Bryn, y nod- weddid ef gan bedwar peth amhvg sef: ffyddlondeb, gwybodaeth a dawn. Ac ebai un araH, iddo wneud contract a byd ar ol hwn, ac Iddo dderbyn y can cymaint yma. Nos Wener, bu cwrdd gwledda a chydnabod Cwmni'r Ddrama, ac i estyn rhodd i Mn. DeScrd Jones, a fu am lawer Mwyddyn yn gyieues ddaym Mhentet (BJ, Llangefni. A dyna gono wrth fodd y Nefoedd am un fu a'i bysedd mor ddiorffwys wrth yr offeryn am gyhyd o amser. T. H. Hughes, Y.H., yn y gadair. Yn yagoldy Penict y bu'r wiedd, yranrhegU) a'r cydnabod. Nid oea neb a welir amiach ar twyfan tren ac ar lwyfan cwrdd a chyngerdd na'r dawnus a'r hynaws Ddeiniol Fychan. Aiff trwy'r Sir bob wythnos, a'i !ygaid ya gweled popeth. Ei unig fab addaw&t ym mheryglon y mor, a'i wyneb tua'r Aiff t.-Liygad Agored. DrDD GWrL CJM'MPOC.—Dyma Fawrth Ynyd gerHaw, ac yn bryd i chwi feddwt am sut i gaet y mwyaf a'r goreu o Grempog o'ch blawd. Dyma'r Sordd Cymrwch banner pwys o Sawd, Uond Uwy de o Bowdr Borwick, ac ychydig halen; cymysgwch yn dda pan fo'n sych; ychwanegwch wy a thri chwarter peint o !efrith ato, Sriweh yn gyflym ar dan da, a dyna hwy'n barod i'w bwyta, ac yn ysgafn a biasus droa ben. Addenr mai Powdr Borwick yw'r goreu o ddigon a'r cynhilaf, gan fod Uoad Uwy de i bob banner pwys & nawd yn hen ddigon i gael Crempog tan gamp.

Advertising