Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem InO flaen Verdun.

Trem tt-Antur a Pherygl I

News
Cite
Share

Trem tt-Antur a Pherygl I Pa rnor bell y gall y gelyn vrru'r Aroosod I presennol ? Am ba hyd y gall ddal i wario'i nerth fel y gwna "r Ei fod eisoes wedi colli'n aruthrol mewn- dynion sydd sicr. Mae I meddwl am y modd y rhuthrai rheng ar ol rheng o'i filwyr i'vv dinietr yn peri i galon dyn iamu gan fraN. Yr hyn a bair i un betruso dyfalu yw y ffaith yn hanes y Germeniaid yn ystod y rhyfel hwn,-fod y magnelaumawr o'u heiddo wedi mynnu'r gair olaf ar gynifer o gadarnfeydd. Drymed ac afrwydded i'w symud yw'r rhai hynny. fel y cymer beth amser i'w gosod mewn safle newydd. Os nid oes gan y Ffrancod fagnelcu cryfach na dim a gwrddodd eiddo'r Germaniaid o'r blaen, ni synnem ddim glywed am gwymp Verdun, ac y bydcl megis Namur ac Antwerp. Fe dyb rhai nad y, ffydd"y Caiser, ar hyn o bryd, yn ddigon cryf i ddi-3g-4-yi hacio'i ffordd trwodd i Baris. eithr ennill safle a roddai i'w fydd in oedd wcümantaiS i ddwyn ymla en eu I trefniadau'n fwy cudd oddiwrth lygad y Ffraneod. Beth bynnag, mae'r adroddiadau o Baris, a barn gyffredinol y Ffraneod am v seiyiJia, yn gordiai go ciaa 1 ni. jni osoaant- < lawer o bwys ar Gaerfa Douaurnont, y dywedir j i'r gelyn ei hystormio. Yn wir dywedant nad oedd yno na inggi-tel na dyn ers llawer o amser, a gellid casglu oddiwrth rai adrodd- iadau bore heddyw (Llun) fod y safle hwnnw, sut ffurf bynnag oedd iddo, wedi ei adennill i raddau gan y Ffraneod. Gobeithiwn y cad- j arnheir hyn, ac yr atelir llanw'r goresgyniad. Mwy o ddoniolwch digrif na dim arall yw 1 dy wedyd, fel y gwneir yn ami, fod presenoldeb y Caiser ar frwydr yn argoel o fethiant i'w luoedd. Ond hysbysir ei fod yn gwylio'r gweithrediadau o flaen Verdun, ac ni raid ychwanegu ei fod yn ddigon pell o ergyd.. Ond ymddengys mai ei fab-- Tywysog y Goron—sydd yn arwain yr ym- gyrch fawr. Dyma greadur hollol ddibris o fywydau ei ddynion. Ai dvrne,'i- (Ivn sydd ar ei ffordd i fod yn Uchddyn Och S Och Os bydd i werin Germani oddef adyn fel hwn, wedi'r elo'r rhyfel heibio, wcl-wfft, iddynt Ond mae o'n enw o arwain y lluoedd. Gall, wedi'r cwbl, mai dyna fydd achos eu meth- iant. G-wnaiffanturaruthr ardraul bywydau miloedd ar filoedd o'i ddynion, nad ydYTn, yn ei olwg ond megis anifeiliaid i'r lladdfa. Ond at y pwnc,-Os trechir y gelyn yn Verdun bydd yn orgyd ofnadwy iddo ef. Yn wir, pe llwyddai i gymryd y dref gaerog honno, ni sicrhai hynny, o bosibl. iddo gvrnrvd Paris „ J hefyd ond pe curid of yma, torrid crib e falchter, methai yn ei ymgais i ddylanwadu'n ei ffafr gan wledydd amhartiol ac ar ddychy- myg y Balcanau a'r Dwyrain. Ymgasglodd o flaen Verdun, nid yn unig fyddinoedd cryf ion, eithr hefyd rai o bigion ei filwyr-yn eu plith Gatrawd Traedfilwyr Brandenberg 24. Pan go fir hyn oil, gellir bod yn bur sicr nad oes aberth nas gwneir gan y gelyn i geisio buddugoliaeth yn y lie hwn. Ym mhellach. pe methai'r Caiser yn awr yn Verdun, a inaiii: au eraill yn y Gorllewin, byddai'n ddu arno yn y Dwyrain, canys nid hawdd .fyddai iddo anion atgyfnerthion yno, er fod. y Rws- iaid yn onnill nerth. Os cyfetyb cyfarpar rhyfel y Cynghreiriaid i rif eu dynion, ac os gellir dal i-huthrgyrchoedd presennol y gelyn, bydd. gennym sail gref i hyder am ddiwedd da. Fel y crybwyllasom or blaen, ein cred yw mai'r rhesymau Cynghreiriol dros aros cyhyd ar y diffynnol yw, yn un peth, i geisio arbed cynifer o fywyclau eu milwyr ag sy bosibl a'r un pryd wanhau cymaint ellir ar y gelyn ae, heblaw hynny, eu bod yn aw ydd-u- i feddu cyfiawnder mwy o'r defnyddiau angen rheidiol, o bob math, i symud ymlaen pan wneir, yn ei^lawn nerth. Diau y gwelai Germani hyn, ac iddi benderfynu achub y blaen arnynt mewn ymosod. Tery'r awrlais oriau tynghedfawr ar hyn o bryd, ond nid ydym wedi collt'n hyder.

Trem III.—Mae'r oil Jyn gyssgreoig

Advertising