Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem InO flaen Verdun.

News
Cite
Share

Trem InO flaen Verdun. Rhaid inni sgrifennu'n Dryeh y tro hwn pan me,e tynged y frwydr fawr o fiaen Verdun yn chwarae yn y glorian, oni ddaw newydd yn ystod y dydd iddi gael ei phenderfymi. Fod, y Germaniaid yn paratoi i ymgyrch aruthr yn y Gorllewin oedd yn ddigon eglur i bawb. Hysbysid eu bod yn crynhoi atgyf- nerthion mawrion mewn dynion a pheiriannau rhyfel ers tro. Yr oedd y d.,aiparia-,tau'n rhy fawr i fod yn guddiedig. Pan wyddem hyn- ny, yn gysylltiedig a'r ffaith ddiamheuol fod y sefyllfa gyffredinol yn yr Alms en yn gwasgu am ryw symudiad pendant, ac y gwyddai'l' gelyn fod y Cynghreiriaid yn ymgryfhau ac vmbaratoiargvfervmosodiad mawi1 a chvff- redinol—yng ngoleutii hyn oil,, nid oedd rhuthr diweddaf y gelyn yn achos o syndod. Modd bynnag, yr oedd yr awr a'r pwynt—o leiaf i'r cyhoedd eyffrediu-yii ddirgelwch. Ac, yn ddiau, rhaid addef hefyd fod cryfder a llwydd cymharol yr viiiosodied, hyd yn hyn, yn achos o syndod brawychus i'r mwyafrif in aw r o bobl. Ni ddisgwylid i'r gelyn anturio ei ymgyrch ar gadarnfeydd Verdun, ac ni thy bid y gallasai daro drymed. ag y gwnaeth. A phaham ? Wei, oherwydd yr hysbysid ni, fyth a hefyd, fod y Cynghreiriaid yn hollol barod i unrhyw ruthr y gallasai'r gelyn ei wneuthur, ac yn hytrach yn dyheu am iddo ddod ymlaen i'wymgais. Lhvydda'r adrodd iadau blodeuog a gyhoeddir gan rai gohebwyr i osod y bobl gyfUredin i orwedd mewn gormod hyder, gyda'r canlyniad o gael eu hysgwyd allan yn erwin o'u hosmwythyd, dro ar 01 tro. Gan nad pa mor bell ymlaen y gall y German iaid wthio'u hymgyrch yn erbyn Verdun, rhaid addef ddarfod. iddynt lwyddo i gy rraecl(I agosed iddi, a tharo mor drwm ami, beri syndod annisgwyliadwy arall, ac un braw- ychus hefyd, i'r gwledydd yn gyffredinol. Er yn hyderus o'r dechreuad am lwycld. ter- fynol y Cynghreiriaid, argyhoeddwyd ni'n gynnar mai ynfyd fyddai sefydlu'n hym- ddiried ar adroddiadau gohebwyr ag y ma.e'n ainlwg eu bod yn ormod o dan lywodraeth tueddfryd a thymer naturiol, yn sgrifennu ar sail solvciad rhannol o'r sefvllfa—:er i'r gohebwyr hyn fod i radd.au'n llygad -dystion jTiewn pwyntiau neiiltuol—nac ycliM-aith y rhai a sgrifenna.nt i'r amcan o gadw fflarn gobaith y darllenwyr i gynnau. Yr unig gwrs diogel i farn ei gymryd yw'r an a gymer i fewn holl ffeithiau gwybyddus y sefyllfa, gan fanteisio ar brofiad o hanes y rhyfel yn y gorffonnol. 0 geisio gwmmthur hynny, teimlwn fod ein siomedigaetha.u'n lleihau, a'n syndodau brawychus yn cael eu lleddfu. Mae'n eglur fod y rhyfel yn mynd ar nerfau llawer, ac mae mwy o ddelw nerfau na. barn bwyllog ar lawer o'r hyn a sgnfennir ac ar ddychymyg emill, gyda'r unrhyw ganlyniad. Yr ydym bellach wedi cael digon o brofiad. fel y dylem wynebu ffeithiau fel y maent. Hyd heddyw, beth bvnnag, ni allwn weld fod y gelyn wedi eiselio i'w dynged. Mae e o'n gryi' iawn. Credwn fod amser yn ein flafr n i, ond nid segur fu ynt au yn ystod yr holl amser. Mae'r Ymherodraeth Brydeijdg yn fwy IJP" Germani. ond mae Germani'n fwy cryno, a'i lioll adnoddau megis dan ei llaw. Gwasgaredig yw poblogaeth Prvdain, ond mae eiddp Germani ar yr un cyfandir, a'i threfnyddiaeth or dechreu'n orfodol a manwl fel ag i wneuthur a fyn a dynion i fydd- in-sa llynges. I bwrpas rhyfel, am ryw gyfnod, mae ganddi fanta.is fawr arnom, ac ar y Ffrancod hefyd. Ymddengys yn bur sicr fod cyfyngder dosbarth mawr o'r bobl yn Ger- mani'n fawr iawn, a bod torfysgoedd cethin mewn mannau. Y tebygrwydd yw fod llafurwyr y wlad wedi prinhau, a diwyd- iannau cyffredin yn dioddef. Ond hawdd y gellir eredu fod byddinoedd Germani wedi gwasgu ar y boblogaeth sy tu cefn iddynt er mwyn chwyddo grym eu hymosod ar y Cyng- hreiriaid sy o'r tu blaen. Wrth gwrs, ni all y gelyn barhau'n hir ar amod.au fel hyn, ond gall daro'n drwm dros amsor trwy grvnhoi e f adnoddau mor Iwyr i'w bwrw yn erbvn ei vvarchaewyr. Mae ganddo fagnehai arufchrol, mewn rhif a nerth, a ehyfarpar rhyfel di-ball, A gallwn fod yn bur sicr mai nid o flaen Ver- dun y mae oi holl rym, canys tery'n drwm ar bwyniiau eraill. Wrth ddywedyd fel hyn, nid ydym yn dibynnu gormod ar adroddiadau Berlin am sefyllfa'r brwydrau, eithr yn cym- ryd i gyfrif yr holl adroddiadau sy'n ein cyrraed d.

Trem tt-Antur a Pherygl I

Trem III.—Mae'r oil Jyn gyssgreoig

Advertising