Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

DYDDIADUR. I

Gyhoeddwyr y Cymod Y Saboth…

Advertising

I Rhoi Glyndwr Gerbrcn.

Gorea Gympo, yr an OddleartreI

News
Cite
Share

Gorea Gympo, yr an OddleartreI WARRINGTON.—Chwefrol 10, cynhaliwyd cyfarfod llenyddol y plant. Llywydd, y Parch. R. Parry Jones. Wele'r buddugwyr: adroddiad, Pwy sydd fwyaff": 1, Megan Price; 2, Dorothy Griffiths; 3, Roy Price. Arholiad llafar: cydradd, Dorothy Griffiths a Megan Price. Unawd, Caelbod yn blentyn duwiol; 1, Blodwen G. Jones 2, Megan Woodward; 3, Caradog Jones. Brawddegu geiriau: i, Glyn Parry Jones; 2, Blodwen Peris Jones 3, Blodwen G. Jones a Megan Woodward; 4, Caradog Jones. Painting: 1, Nelly Griffiths. Adrodd GWeddi plentyn bach: t, Blodwen G. Jones 2, Caradog Jones. Sain y glust: I, Blodwen Peris Jones; 2, Glyn P. Jones 3, Blodwen G. Jones 4, Megan Woodward. Dysgu'r Hyfjorddwr: I, Glynn G. Jones. Unawd, Estyfi■ i, Dorothy Griffiths 2, .Car- adog Jones. Arholiadau dan 14: r, Glynn Parry Jones 2, Blodwen Peris Jones 3, Mary Griffiths. Dan 17 Idwal Parry Jones. Dan 21 1, Blodwen Parry Jones 2, Nelly Thomas. Cyfieithu i, Car- adog Jones; 2, Dorothy Griffiths; 3, Megan Price 4, Roy Price. Unrhyw usawd. agored i bob oed: I, Blodwen G. Jones; 2, Blodwen Peris Jones. Gweu Cufts: J, Dorothy Griffiths; 2, Megan Price. Mittens: i, Nelly Griffiths. Helmets: Nelly Griff- iths. Adrodd Noddfa i mi: I, Caradog Jones; 2, Blodwen G. Jones; 3, Mary Griffiths. Darllen ton ar yr olwg gyntaf: Nelly Thomas. Crynhodeb o'r pregethu Nelly Thomas. Mwynhaodd y plant de rhagorol cyn y cyfarfod, ac anrhegwyd hw-y ag aurafalau gan Mrs. D. J. Price ar y diwedd. Y beirn- iaid canu, Mr. Willie Hughes adrodd, Mr. J. H. Jones; amrywiaethol, Mri. John Griffiths a J. H. Jones, Miss Williams, Lome house, a Miss Richards.— R.R. ST. HELENS JUNCTION.-O bedwarar y gloch hyd naw brynhawn dydd Sadwm diweddaf, bu aelodau'r eglwys M.C., a llu o gyfeillion eraill, yn mwynhau te a chyfarfod amrywiaethoL-y, cwpled cyfarfodydd yn rhai llwyddiannus dros ben. Un o gyfres ydoedd y j qiudiad hwn, a hyany y watth hon 0 dan nawdd ac yn ? ffrwyth arbennig Uafur y rhyw deg perthynol i'r achos. Dyma enwau y rhai fu yn grfrifol am arian yn y pwrs cyficnwad. yr ymborth a rhagkn y cyfarfod Mrs. Charlotte Hughes, Mrs. J. R. Hughes, Mrs. Elias WilHaniiS, Mrs. Jones (Qxley Street), Mrs. Barker, Mrs. William Evans, Mrs. David Williams (Robins Lane), Mrs. A. J. Hughes, Mrs. Maggie Evans, Mrs. Maggie Griffiths a'r Misses E. E. Jones, M. Jane Jones, M. E. Jones, Ksttie Hughes, Annie Pritchard. (jwledd ragqrol ynghanol blodau. Llywycidwyd gap Mr. Wm. Griffiths, swyddog yn un o brif weithfeydd y dref. Digymar lywydd; brodor o'r De, ac yn cysegru ei dalenbu ag egni yng ngorlan Bedyddwyr Cymraeg y rhanbarth. Derbyniol iawn gan gynhull- iad da ydoedd unawd ar y berdoneg gan Mr. H. Thomas Evans unawdau lleisiol gan y MrL Robert Griffiths a Gruffydd Roberts, Mr. T. J. Williams a Miss M. E. Jones. Deuawd gau y Mri. Thomas Griffiths a Gruffydd Roberts. Adroddiad gan Miss Bessie Williams. Ymgom, Die Shon Dalydd, gan Mrs. Maggie Evans a Miss R. Jane Jones. Drama, Dylan- wad y rbieni: perfformiwyd y gwahanol gymeriadau yn y ddrama ddirwestol hon yn hapus a nattiriol ddigon gan Mr. Wilfred Hughes, Miss Gayney Rob- erts, Miss Morfudd Jones, Mr. Owen Roberts (ieu.), Miss Fanny, Roberts, Mr. J. E. Hughes, Miss Margt. J. Jones, Miss Bessie Williams a Mr. Evan Rees Roberts. Y gwyr profiadol fu'n eu cyfarwyddo oedd Mri. Thomas Hwghes a Rd. Jones. Cyfeiles y cyfar- fodoedd Miss M. E. Davies, A.L.C.M. Diolchwyd yn gynnes gan y Parch. J. Peron Jones, a Mr. Richard Jones. PRESCOT.-Chwefrol 10, yn ysgoldy Ebenezer, dan nawdd y Gymdeithas Ddiwylliadol, cynhaliwyd cyfarfod amrywiaethol. Cymrwyd rhan mewn ad- rodd gan Bronwen Jones ac Edward Williams; canu, Mrs. Shem Jones, Mrs. David Foulkes, Annie Evans, Clifford Jones. Cystadleuaeth cyfieithu i'r plant: goreu, Bronwen Jones eto, i rai mewn oed, Isaac Williams. Caed detholiad ar yr offeryn gan Trevor Williams a J. W. Whitley. Canwyd Hollwlad fy ngenedegaetb gan Mrs. Shem Jones, a Gweno ftvyn gan Mrs. David Foulkes, yndyner a theimladwy iawn. Llywyddwyd gan Mr. Shem Jones. Dibenwyd trwy ganu Hen wiad fy nbiodau, Mir. John Williams yn arwain; Pregethwyd fore a hwyr y Saboth(i3Bg)gan y Parch. D. M. Mason, Wigan, diweddar o Llanlair-

Advertising