Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Ein Cpnedl ym Manceinion.

I Ffetan y Gol. I

News
Cite
Share

I Ffetan y Gol. Cofied pawb f6ti anfo-n i'r Fie tan mai dyma'r gair sydd ar ei genau Nithio'b GAU A Nythu'r Gwir. Sut y caed y Jonesiaid ? At Olygydd Y BRVTIION SYB,—Wrth ddarllen yn eich colofnau ddy- fyniad o ddarlith ar Gyfenwau Cymreig, yn yr hon yr olrheinid y Jonesiaid yn ol i'r Brenin .John, tybiais nad anniddorol fyddai gan eich darllenwyr weld y llinellau eanlynol sydd yn ymwneud a r un testyn, fel y gallont farnu prun o'r ddau sydd. yn debycaf o fod wedi olrhain y dirgelwch i'w ffynhonnell wreiddiol. Nis gwn pwy yw'r awdur, ond y mae yn fy scrapbook ers llawer blwyddyn.— Yr eiddoch, Corns. D. IFOR JONES. [Ac y mae'r un darn yn hen scrapbook Ceiriog Hughes sydd yn y gell yma.—•GOL.] I WELSH SURNAMES I (BY JONES). I A tale, if you'll allow me, I will tell, About the names which this our programme swell, You will observe that nearly every name, Except the lucky initial, is the same. This fatal similarity is worse To bear than Babel's tongue-confounding curse. John Jones, and Roberts, Williams, Owen, Hughos, And Davies, Thomas, Evans, Griffiths, Pughes But Lambs and Lloyds, and Washington and Gray, And Kyffin, name as rare as Christmas Day Break the monotony, and serve to show Exception often proves the rule, you know. Now listen, please, and I will tell How this misfortune Wales befell. In ages past our land was torn By faction's strife, and War was bori. And, armed with sword and fire and flame, He banished life, and Death became The king of all the country round, Nor men nor women there were found. Nor voice was heard but that of fear Young children crying, but no ear Gave heed, for mothers could not break Death's bond, even for their children's sake Nor could the warrior fathers rise. From bloody grave to still their cries. Then came the end, but all too late, Stern Justice came in pomp of state, Adjusting wrongs when war was o'er She should have righted long before. Among her judges there was one Who had to see that right was done To all the orphans wars had made As thick as leaves in forest glade. The children to the court-house came, And Ushers called them name by name. Then strove the judge by main and might The sounding consonants to write, But when the day was almost gone He found his work not nearly done His ears assailed most woefully With names like Rhys ap Gruffvdd Ddu, Aneurin, Iorwerth, loan Goch, And Llywarch Hen o Abersoch, Taliesin ap Llewelyn Fawr, And Llur ap Arthur Bach y Cawr, Until at length, in sheer despair, He doffed his wig, and tore his hair, And swore he would no longer stand The surnames of our native land. Take ten," he said, and call them Rice Take other ten, and call them Price, Take fifty other, call them Pughes, A hundred more, I'll dub them Hughes Now Roberts name some hundred score; And Williams name a legion more And call," he moaned in languid tones, Call all the other thousands—JONES Y Brython yn Ffrainc. I At Olygydd Y BRYTHON I SYR,—Bydd yn ddiddorol i chwi wybod y gwerthfawrogir Y BRYTHON yn ffosydd Ffrainc; weleddyfyniad o un llythyr agaed y dydd o'r blaen :— Your BRYTHONS arrive safely and are doubly welcome here where reading matter is scarce. It forms a very happy link with the old days, and it has long since made me determined when I return to take a greater and more active interest ;n Welsh literature, and Welsh things in general. I feel ashamed when I think it was only my own indolence that pre- vented me studying Welsh when I had the opportunity. However, I intend to amend all that when I return. Etc The BRYTHON goes round quite a large circle each week." Mae ambell i bapur newydd y mae y drws nesaf i bechod ei anfon i'r ffrynt, ond prawf Y BRYTHON yn fendith i lawer, ac yr wyf bron yn sicr fod mwy o egin Cymry Lerpwl yn ei ddarllen nag erioed. CYMRO. I Cofiwch y Morwyr. ] I At Olygydd Y BRYTHON I IANNWYL SYR.-Dymunaf gydnabod gyd? idiolchgarweh gwresobaf dderbyniad pecynnua o bethau gwlano i, etc., er clydweh y Morwyr, oddiwrth y canlynol Free Churches' Sewing Guild, Llandinam; Miss Mary Rowlands, Eirianedd, Porthma Dg; Cymdeithas Ddir- westol y Chwiorvdd, Dwyran Ladiear Needlework Guild, Valley; ynghyda phecyn heb enw yn dwyn postmarc Llangefni. Hefyd symiau o arian oddiwrth nifer fawr o bersonau ac eglwysi. Ymddengys yr enwau yn yr adroddiad blynyddol. Diolch lawer eto am bob caredigrwydd. Anfoner o hyn allan i mi, c/o Mr. Lloyd, Maypole. Holyhead.- (Parch) H. MONFA PARRJL 31 Newry Street, Holyhead. —— o

Caffaeliad Earlsfield Road.

Advertising