Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem!.—Ffenestri Tywyll.

Tram li.-Diafol ar Frys.

I Trem IIL-Byddwch hyderus

News
Cite
Share

I Trem IIL-Byddwch hyderus Pesimist ? Dim o'r fath both Nid ydym na Phesimist nac Optimist, canys nid yw'r naill )la'r llall yn ysgwar a ffeithiau. Myn v cyntaf nad oes Ie i obaith, a'r ail nad oes le i berygl ac ofn. Mynnwn ni'r golygiad a dderbyn yr holl ffeithiau, ffafriol ac an ffafriol, ac wedi hynny fod yn hyderus am fuddugoliaeth—un ddrud, mae'n wir, ond buddugoliaeth er hynny, yn hwyr neu hwyr- ach. Ofer inni gymryd ein harwain gan dymer a thueddfryd naturiol, o anobaith n& gobaith, ac anwybyddu ffeithiau eglur. Er gwaethed y sefyllfa, mae inni sail i ddal ein hyder hyd yn hyn. Mae Rwsia wedi adennill ei north, wedi ei hatgyfnerthu a milwyr, wedi ei chyflenwi a chyfarpar rhyfel, ac wedi taro cadarnfa'r Twrc yn y Caucasus yn yffion, gan yrru'r gelynion ar chwal, a mynd ymhell i gap ffordd y gelyn i Mesopotamia a'r India. Dyrna un o fuddugoliaethau pwysicaf y rhyfel o'r dechreu, a bydd ei dylanwad yn fawr yn ein ffafr ar y Dwyrain Agos. Daeth yr Uebel Dduc, a enciliodd o'r golwg dros amser, i'r golwg dracehfn, yn ei lawn faint, ac yn nis- gleirdeb arwr. Ac os yw'r gelyn ar fedr ymosod yn y gorllewin, onid ablach y Cyng- hreiriaid i'w wvpebu'n awr na phan gurasant efo ffiniau Paris gynt ? Mae Prydain Fawr yn fwv effro a pharod i'r gad yn awr nag y bu o gwbl, ac yn cynhyddu mown grym o dd-ydd i ddydd. Os mantais i Germani fyddai ym- osodiad buan, mantais i'r Cynghreiriaid yw oedi; ac am y rhai a oedant or mwyn arbed by wydau, a brysio'r fuddugoliaeth pan ben. derfynir symud, wel—bendith arnynt! Er gwaethaf pob esgeulustra ac aflwydd a fu, at drjTgair a roddir i rai swyddogion, daliwn ein hymddiried yn ein harwein wyr yn gyffredinol ac y bydd Byddin a Llynges yn barod i'r wjls. pan ddél yr awr. A pharhawii i ymddiried yn y Ragluniaeth a oruchroola hanee y byd ymhlaid cyfiawnder a daioni uchaf dynolryw:

Advertising