Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem!.—Ffenestri Tywyll.

News
Cite
Share

Trem!.—Ffenestri Tywyll. MAE llawer blwyddyn bellach er pan ymwel- odd clerigwr neilltuol, mown tref yng Nghym* ru, & masnachwr henffel, oedd yn un o'i wran- dawyr achlysurol, i ofyn ganddo rodd at ffen- 03tr newydd i'r eglwys. Wel, faint ddis- gwylieeh imi roi ? ebe'r gwr y tu ol i'r cowntor. Beth fyddai rhyw ddau gini ? gofynnai'r clerigwr yn chwap. Ac mor chwap a hynny, atebodd y masnachwr yn sirol, Rhof, wir, mi rof ddau gini at ffenestr, awhos trwy'r fjenestr y byddaf yn cael hynny o olewii y byddaf yn ei gael yn yr oglwys acw Da oedd y rhodd, ond yr eglurhad arni oedd dipyn yn gas. Daeth y stori i'n cof wrth feddwl ani y miri a'r bonbleth yn y dyddiau hyn ynghylch ffenestri gwedi nos, ae yn enwedig eiddo'r addoldai. Ni fynnem wneu- thur yn, ysgafn o'r mater, a diau fod rhesymaiut cryfion dros dyw--Ilu cymaintellir ar ffordd y dinistrydd,—"ty wysog ilywodraeth yr awyr." Aiao rhai mor ddiystyr o'r porygl fol na faliant ddim yn ei gylch. Clywsom ddwy wraig yn ymddiddan ar y mater, a'r hyn a'u blinai hwynt oedd, nid pa fodd i dywyllu'r ffenestri rhag y gelyn, eithr y modd i'w goleuo ac osgoi llygaid yr heddgeidwaid 1 Mae gprchymyn yr awdurdodau'n hollol elgur ar y mater. Yr hyn a fynnant hwy yw cau allan oleuni ar amserau neilltuol, ond mae'n rhydd i bob adeilad fod wedi ei oleuo oddiinown drwy'r nos. Er hynny, nid dibwys yr ystyriaeth ai doeth yw cynulliadau o bobl mown unrhyw leoedd, pan ddiegwylir ymweliadau Zepeliris. A chyda golwg ar gyfarfodydd nosweithiau gwaith, mown tref fel Lerpwl, yn enwedig i blant, mae perygl nos atynt na'r awyrlongau —perygl y cerbydau a wibiant trwy dywyllwch yr heolydd. Digwyddodd eisoep lawer o ddamweiniau difrifdl, rhai angeuol, i hen ac ieuanc. Hyd nes goleuo haul yr hwyr, ni ddylai plentyn gael ei ollwng i'r heolydd heb iod dan ofal rhywun abl i'w warchod. Ing i galon y rhai cyfrifol am gynnal moddion yr hwyr fel arforol fyddai i ddamwain ddigwydd i blentyn, a'u bod yn agored i edliwiad na fuasent wedi cydsynio a'r cyfiiewidiad aw- gryanedig i gwrdd yn gynarach. Yr un pryd, nid mater dibwys yw dwyn i fewn gy fnowidiad o'r fath ag a wnaed gan luaws o addoldai, a throi rhai cyrddau arferol o 'r neilltu. Trwy 'r teynllun hwn, fe wneir i ffwrdd a rhai o'r eyrddau pwysicaf a feddwn—eiddo'r plant a'r bob! iouaine, ar nosweithiau gwaith. Tybed tod yn werth bylehu"r treiniadau arferol-Ile bo ystefyll eyfleus i'w dwyn ymlaen—a ninnau'n cyflym neshau at y Gwanwyn ? Cfed wn mai goreu po leiaf o arwyddion panic a ddangoswn, yn arbennig i'r plant. Yn sicr, ni ddylai crefyddwyr fod yn fwy ofnus na jphobl eraill, a bod mwy panic mown addoldai nag mewn tafarndai a chwaraedai, na mwy o gyfyngu ar eu horiaw. Nid yw gafael llawer ynymoddion crefyddol ond gwan ary goreu, ae nid doeth gwneuthur dim a dueddo i barlysu'r llaw sy'n gafael o gwbl. Nid ydym yn ofergoelus, nae yn priodoli rhin ysbrydol i amser a He a defod, ynddynt eu hunain ond addefwn inni gael \>oddhad mawr y dydd o'r blaen wrth glywed merch ieuanc ddeallus a chrefyddol yn dywedyd, Buasai'n well gennyf gael fy lladd yn y capel nag hyd yn oed yn y ty yma." Pan wyddw-n. fod o dan hyn oil feddylgarwch a defosiwn gwirioneddol, teimlem fod y dywediad yn gwreichionni o wroldeb ysbrydol. Byddwn wyliadwrus, ond na feithrinwn ofn.

Tram li.-Diafol ar Frys.

I Trem IIL-Byddwch hyderus

Advertising