Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Irem L-Vmadawiad -Atafen

ITrem H —Y Bardd a'r Dyn.i

I frem!!!.-Y Rhyft!.

News
Cite
Share

I frem!Y Rhyft!. Ychydig iawn i ddim pwrpas ellir, ar hyH o bryd, ei sgrifennu ar y pwnc. Parha'r gwrthluoedd i baratoi ar gyfer ei gilydd. Mae'n ddiamheuol fod Germani'n teiiaio gwasgfa prinder o adnoddau cynhaliaetb cySredin, a bod tymer a then y wlad wedi sobri cryn lawer o'r boat a.'r hyder a'i nod- weddai gynt. Nid yw clychau Berlin yn canu mor fynych ag y buont, na phlant yr ysgolion yn mwynhau cyma-int o wyliau Uawenydd. Ond ofcr fyddai tybied- fod Hid Germani at Loegr wedi oeri, ei hadnoddau mewn arfogaeth a dynion wedieu dihysbyddu, na'i phenderfyniad i ymladd wedi ei barlysu. Gall gwlad a fedd drefnyddiaeth orfodol mor berSaith, ac wedi disgyblu ei phobi mor drwyadi i amcan rhyfel, ddioddef Uawer caledi, a pharhau yn hir yn yr ymdrech- Er hynny, mae gennym lawer o reysmau i fod yn hyderus. Mae'r Cynghreiriaid yn graddol gryfhau eu saflooedd o bob cyfeiriad, ar hyd yr holl linellau a wynebant y gelyn. Arwydd dda yw fod Itali'n dod i uudeb a chyd- weithrediad agosach a'r Cynghreiriaid eraill. DaethyZeppeliDsynnesiLerpwl nag orioed yn ddiweddar. Doeth yw paratoi oreu y gellir ar ou cyfer. Modd bynnag, dylid ymgadw rhag meithrin panic ymysg y bobl, a pheidio a gosod argraff ar feddyliau synd y gellid sgrifennu ar y Ilenni cysgodol, Dring- odd angau i'n ffenestri." Ddun hyd yn hyn, a diolch am hynny Cawn weld both a ddigwydd erbyn yr wythnos nesaf.

Advertising