Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

GOSTEG.'

DYDDIADUR.

Cyhoeddwyr y CymodI Y Saboth…

Ein Ganedl ym Manceinion.

Basgodaid olp Wlad.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

'Owoin Glyndwr' (Gan BEDR HIR). Perflormir y Ddrama achod Yn 11 TOWN HALL, BOOTLE, Nos Sadwrn, Chwef. 19, 1916, Gan GWMNI GLYNDWR. Yr elw i Gronfa'r Town Hall at Gysuroa y Milwyr. TOCYNAU,2& Is., a 6ch. I'w cael gan Mri. Hugh Evans a'i Feibions. Swyddfa'r "BRTTHON" Mri. J. W. Roberts, 14 Kemlyn Rd., Anfield; W. George, 58 Cam- bridge Rd., Bootle J. D. Roberts, ø Sidney Rd., Bootle. Cymdeithas] Genedlaethol Gymreig Lerpwl- ✓ Tymor 1915-16. Cynbelir Y Pumed Cyfarfod Nos Weaer, Chwef. lleg, 1916, Yn y ROYAL INSTITUTION, Colquitt St., Pryd y Traddodir ANERCHIAD gan Y Parch D. D. WILLIAMS. Testyn s-Rhai agweddau ar Fywyd Cymru yn Oes Elizabeth." Cymerir y Gadair am 7.45 gan y Y Parch. Peter Williams (Pedr Hir). Gwahoddiad cynnes i gyfeillion yr Aelodau ddod yno gyda hwy. 52 Hertford Rd., R. VAUGHAN JONBS Bootle. Ysg.Myg. EGLWYS ANNIBYNNOL PARK ROAD. Cynhelit Cyfarfod Pregethu yn y He uchod, Nos Sadwrn a'r Saboth, CHWEfROR 12-13, 1916, pryd y gweinyddir fel y canlyn :-— J NOS SADWRN, am I- Parch. D. STANLEY JONES, Caernarfon. BORE SUL, am 10.30, y Parch. BEN DAVIES, Pantegv NOS SUL, am 6 y Parch. D. STANLEY JONES. Cesglir yn y tair oedfa at y ddyled, TabernacI, Belmont Road. Cynhelir Cyfarfod Pregethu yn y Capel uchod, Nos Sadwrn a'r Sul, CHWEFROR 12.13, 1916. Progetb ir Nos Badwrn, am 7.30, a'r Saboth, am 2.30 a 6.30, gan y Parch. BEN DAVIES, Panteg. BorelSabotb, am 10.45, pregethir gan y Parch. D» £ STANLEY JONES, Caernarfon. Gwahoddiad Caredig i Bawb. Capel Methodistiaid Calfinaidd Crosshall Street. Cynhelir y Cyfarfod Pregethu Blynyddol NOS SADWRN A'R SABBOTH NESAF. (Chwef. 12 a'r 13), pryd y pregathir fel y sanlyn- NOS SADWRN, am 7, Dr. MOELWYN HUGHES, Aberteifi. Parch. LEMUEL JONES,[Goppa. BORE SABOTH, am 10.30-Dr. Moelwyn Hughes. PRYNHAWN SABOTH, am 2.30-Parch. Lemuel Jones. NOS SABOTH, am (i-Dr. Moelwyn Hughes a'r Parch. Lemuel Jones. —— TAER WAHODDfAD I BAWB. —— EGLWYS Y BEDYDDWYR, EARLSFIELD ROAB (WINDSOR STREET GYNT). Ordeiniod a Sefydliad Mr. Thomas Michael, B.A .B.D-, YN WEINIDOG YR EGLWYS, CHWEFROL 19egrr SOfed, ;a'r Slain, 1916; TBEFN Y GYFARFODYDD Nos Sadwrn, Pregethir gan Y PRIFATHRO EDWARDS, D.D., Coleg Caerdydd" Bore Sal, am 110,30, Pregethir gan Y PARCH. J. THOMAS, Cilgerran- Prydnawn Sul, am 2.15, CWRDD ORDEINIO MR. T. MICHAEL, B A .BB, yn Weinidog yr Eglwys. Nos SuI,t am 6, Pregethir r gan Y PARCH. J. THOMAS. Traddodir y Cyngor (Charge) gan y Prifathro Edwards. Cadeirydd: Y Parch. Joseph Da?tes, Birkenhead. Cymerir rhan gan Weinid?ogion y Cylch. Nos Lun, am 7, CWRDD CROESAWU- Cadeirydd: Parch. D. gPowel. Cymerir rhan gan amryw o Weinidogion y gwahanol enwadau. GWAHODDIAD CYNNES I BAWB. ::='<0,. Capel y Wosleaid, Spellow Lane. ..Cyforfod Blynyddol.. Chwef. 12, 13 a'r 1,6. Gwasanaetlkir Nos Sadwrn a'r Sill goa-Y j Parch. Charles Jones (Gwrecsam). Hefyd, TRADDODIR DARLITH Nos Fercher, Chwef. 16eg;, gan y I Parch. D. Tecwym Evans, B.A, (Birkenhead). | Testyn Llyfr Jonah." h_ -r- h EISTEDDFOD Y WYDDGRU6 Dydd lau, Mawrth 30dn COR MEIBXOK, heb fod dan 35 mewn nifer, "Dewrion Sparta." Gwobr £ 10, a chwpan arian i arweinydd y Cor buddugoL COR CYMYSG, heb fod dan 25 mewn nifer, 4t Y Blodeuyn Olaf." Gwobr £ 4 /4 HEB-UNAWD i Soprano, Contralto, Tenor, a Bass pob un i ddewis ei unawd ei hun. Gwobr £ j 10 /—. 1 UNAWD AR T BERDONEG [Pianoforf Solo), Vicissitude" (Leo Wiihelms). Cy- hoeddedig gan Week & Co., Hanover Street, Regent Street, London, W. UNAWD SOPRANO, Llam y Cariadau. Gwobr 10/6. UNAWD TENOR, Hoff Wlad fy Ngenedig. aeth," Gwobr 10/6. UNAWD BARITONE, "Niagra." Cyhoedd- edig gan W. J. SneU, 14, 21, 22 Irigh Street, Arcade, Swansea. Adroddiadau, etc. Rhaglen, Id., trlwylr' lythyrdy, I id. P. H. PIERCE, 26 High Street, Mold. Hamilton Sq. Congregational Church. A GRAND Miscellaneous Recital GRAVE AND GAY" by Madame Gladys Williams (Adjudicator National Eisteddfod), assisted by Mr. Frederic George, BARITONE, and Miss Florence Williams at the ORGAN. THURSDAY, FEBRUARY 17th, ggat 7-45 p.m. Tickets Is. and 6d ProceedA in aid of Church Funds. Mr. WILFRID JONES, ARAM., TEACHER OF SINGIN6, Begs to announce that hi visits Liverpool weekly. For terms apply to- Messrs. RUSHWORTH & DREAPER- Islington, or Brysmakion, WreibBx U LLYFR JONAH." ..Traddodir DARLITH., ar y testyn uchod?; yglg Nghopei Vittoria Street, BIRKENHEAD, Nos. Fawrth.Chwef.. 15, 1916, gany Parch. D. TECWYN F.VANS)tB.A.  C?menf ? Gadtdf <m 7?0 XM T. A. LLOYD, Ysw., Lerpwl. Tocynau Is. a 6ch. yr ua TELERAU' AM HYSBYSIADAlu. Man Hysbysiadau, megis Motynio* yw eisiau, etc., Genedigaethau, Priodwwm, Marwolaethau 14 o eiriau, un tro, Is. 3d., a 6d. am bob teo ychwajtegol 21 eto eto 1.9. 6d., a ad. eto 28 eto eto ls.9d.,&9d. eto 35 eto eto 2«.3rf.,ak ete Rhaid anfon blaendal gyda'r archeb. Am delerau hysbysu Cyfarfodydd, Ria. teddfodau, etc., a Trade Adtvrtisomento, ymofyner a Hugh Evans a'i Feifeion, Swydd- fa'r BRYTHON, Liverpool. Printed and Published by the Pre- prietors, Hugh Evans and Sow, ,.6.1 Stanley Road, Liverpool, In the Comty of Lancaster. Tel sf i; Bootle.