Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Y Got Oddicartref.

Buddiannau Milwyr a Morwyr…

-0-Ffetan y Gol.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-0- Ffetan y Gol. Cofied paxvb fo'n an/on i'r Ffetan mai dyma'r gair sydd ar ei getiau.- NITHIO'R GAU A NYTHU'R GWIR. Beriah and His Open Letter to Mr. Lloyd George, To the Editor of Y BRYTHON SIR,-The Government has passed the Compulsion Bill, and the best thing Mr. Beriah Gwynfe Evans can do is to put a sprag in the wheel. The Government can go on without worrying in the least about what Mr. Beriah Evans and others say in the matter. He refers in his Open Letter to Mr. Lloyd George to the voice of the Labour Party in the matter but in this instance their decisions do not mirror faithfully the mind of the members. Of course, I admit, on pure questions of trade and industrial quest- ions, they may and do represent the workers in combination, and I have done my utmost to maintain it. But a Compulsory Service is not an industrial or a trade question, and the men who attend these branch meetings can in no way represent the true voices of the mass of working men. If hedoubts my statement, then I ask why so many Labour Leaders in all their meetings disliked so much the idea of doing anything which might endanger their seats in Parliament, so as to force a General Election therefore, I predict here, if they do that, then every so-called Labour Member will never see himself sitting in Westminster any more. They shall be whipped away, bag and baggage, and shall never represent Labour in Parliament. I want to call attention to another phase of the question From what Mr. J. H. Thomas, M.P., and others say, we are asked to believe that this Bill is nothing but part of a design to shift the burden of capital on to the shoulders *of Labour. Rubbish Why, the fmanciers, or a great number of them, have been fighting against it all the way through. And how, in this case, can you say it is the design of capital to pass it ? Nothing of the kind. The majority which carried the first reading of the Bill shows that the country has definitely made up its mind to win the war, and win it soon. Every stroke you put in the wheel you are prolonging it, and that is what some false prophets like Mr. Beriah Evans are doing by the rift they create at present, viz., prolonging the war instead of attempting to bring it to an end. What I hope is that the common sense of the British people will see us through, and that the voice of the country will prevail. Before I conclude, I should like to say this one thing Labour has done. It has cleared the air, and I am glad that Mr. Asquith, with all the heavy burdens of State laying on his shoulders, will have one great chance, which seldom comes to man, to prove that he is our great hero at this hour, to win the war, and I thoroughly believe that the country will support him through thick and thin. Long live Asquith and Lloyd George, for they shall prevail in the end, and not bwganod gwrachiaidd like Mr. Beriah Evans and his sort.—Fyth yn gywir, J. MEIRION ROBERTS 45 Park Street, Teeforest. Chwip a Ch'lymau Beriah Evans. At Olygydd Y BBYTHON SYB,—Caniatewch i mi ychydig ofod 1 draethu fy mam a'm teimlad parthed llythyr" au agored Mr. Evans. I ddechreu, dymunaf ddatgan fy mod yn unfarn a Mr. Jones yn ei lythyr yr wythnos ddiweddaf. Cwestiwn a ddaw i fy meddwl bob tro y darllenaf lythyrau Mr. Evans ydyw, Beth, tybed, y mae yn ei wneud er hyrwyddo pethau, ac hefyd pa fodd y gwna ? A barnu oddiwrth ei ddull, gallem dybio mai priodol fyddai i'r Llywodraeth apelio ato am ei gyngor, fel y g allont fod ar dir diogel yn eu gweithrediadau. Mae'r amgylchiadau presennol yn eyflawnhau llawer o bethau a fuasai'n anghymeradwy ddwy flyn- edd yn ol. Pe buaswn yn Will Owen neu Bernard Partridge, buaswn yn gwneud cartwn tebyg i hyn Nifer o ddynion enwog gwlad yn gweithio'n ddiwyd i yrrli pethau ymlaen mewn trefn, ac yn sefyll uwch eu pennau y mae Mr. Evans, gyda chwip hir, fain, ac amryw gylymau ami, yn eu euro yn ddi- drugaredd. A chaniatau nad yw pethau'n mynd yn hollol fel y dylent, nac fel y dewisai Mr. Evans, ai priodol ydyw dull, y llythyrau agored i drin y mater ? Rhaid cofio eu bod yn cael eu darllen gan lawer nad ydynt mor abl i ddeall gweithrediadau o r tath ag ydyw Mr. E., ac oherwydd hynny y maent yn syrth- io yn ol ar erthyglau ein newyddiaduron, ac yn ffurfio. eu syniadau oddiwrthynt. 0 ganlyn- iad, dylem fod yn ofalus ar adeg fel y pres- ennol pa beth a pha fodd y llefarom. Cyn terfynu, dymunaf ddweyd gair bach personol wrthych chwi, Mr. GoL, sef fy mod, fel amryw eraill o'ch darllenwyr, yn teimlo'n dra dig fod colofnau'r BRYTHON annwyl yn cael eu taflu'n agored i'r math yma ar lythyr- au. Mae yn sawru gormod o John Bull a thine Bottomley, a'r cyfryw. Fel rheol," y mae ysgrifenwyr yn cymryd mantais ar "lythyr agored i gicio a baeddu eu gwell, tra ar yr un pryd nis gallant wella ar yr hyy a wneir ganddynt. Credaf fod safle ac amcan Y BRYTHON ym myd lien yn rhy uchel i'r fath ddull iselwael gael lie ynddo. R. E. EDWARDS Mt. Pleasant Road, I/iscanl. I.. Tras Richard Madbc Jones. At Olygydd Y BRYTHON SYB,—Mewn a.tebiad i ym6fyniad L.H.G I yn Y BRYTHON yr wythnos ddiweddaf, hwyr- ] ach y teifl yr hyn a ganlyn ryw gymaint o oleuni ar yr achos :— (1) Mewn llythyr a ysgrifennwyd gan Joseph Lancaster yn 1833, dywed ddarfod i'w unig feroh briodi ag un o'i "early pupils." (2) Yn rhestr y "teulu," h.y., ysgol Lan- caster yn Borough Road, sydd yng nghadw yng nghofnodion Cymdeithas yr Ysgolion Brytanaidd a Thramor (cymdeithas y dygai Lancaster beth cysylltiad a hi hyd ei ymfud- iad i'r America yn 1818, a'r hon a ffurfiwyd i ddatblygu y gwaith a gychwynnwyd ganddo yn 1798) deuir ar draws tri yn dwyn yr enw Jones. (3) Enw bedydd un o'r Jonesiaid hyn ydoedd Richard.. Ei oed yn 1812 oedd 15. Ymddengys ei enw yn rhestr y teulu am 1812 ac 1813. Ni chroniclir yn y cofnodion o ba le y daeth, na'i genedl, na'i ffawd ar ol gadaelyrysgol. J{¡'i (4) Gwneir cyfeiriadau" yn amryw o lythyrau Lancaster at ei ferch a'i fab-yng- I nghyfraith, i'r rhai y ganwyd pedwar o feib- on, fel ymsefydlwyr yn Guadalajara, Mexico, ac fel yn dal perthynas ag addysg yn y lie hwnnw. t (5) Ymddengys mai un o wyrion Lancaster Mr. Lancaster Jones—oedd cynrychiolydd Mexico ar achlysur coroni'r diweddar frenin Edward VII yn Llundain yn 1902.-Yr eiddoch, etc. W.P.W. 1 15 W. P W I Cydweddiwn. I At Olygydd Y BRYTHON ANNWYL SYR,-Ar ol gwrando fy nghyfaill. y Parch. J. Roger Jones, B.A., yn darlithio ar Grefydd Cymru Fydd, bum yn meddwl a ydym ni y dyddiau hyn yn gwerthfawrogi neu'n sylweddoli pa mor fawr yw ein dyled i'n tadau am Grefydd Cymru Fu. Clywsom ein rhieni yn son am Y Pethau Mawr a ddig- wyddodd yn eu hanes hwy ac os credwn ninnau mai'r un Duw sydd yn teyrnasu heddyw, paham yr holl ddistawrwydd ? Paham y mae'r cyfarfodydd gweddiau wedi mynd yn amhoblogaidd ? Sicr gennyf, os erfyniwn am drugaredd mewn ysbryd a gwirionedd," nad methiant fydd ein gwedd- iau. Golygfa hardd-onite ?—fuasai gweld Cymru yn uno unwaith eto, dywedwch Wyl y Bane, Awst nesaf, i gydnabod Duw trwy ymostwng a phlygu ger Ei fron Ef ? Beth a ddywed Undeb Eglwysi Efengylaidd Cymru, a Chyngor yr Eglwysi Rhyddion, am hyn ? Os yw'r crybwylliad yn werth sylw, gofynnwn iddynt drefnu trwy apelio at holl eglwysi'r De a'r Gogledd i uao ar y diwrnod hwnnw mewn gweddi ao i ymostwng fel cenedl o flaen y Brenin Mawr. Credaf pe cynhelid y fath gyfarfodydd y buasai yn lies mawr i ni fel cenedl ac yn help i ddangos i ni ein lie priodoL yn yr argyfwng presennol.— t Wallasey ANEURIN REES |

Advertising